Importanța Expoziției „Creația deschide Universul” în viziunea oficialilor

Expoziția „Creația deschide Universul”  a fost onorată, și în acest an, de prezența unui număr impresionant de persoane oficiale, care au subliniat importanța acestui eveniment ce îmbină în mod fericit tehnologia, inovația și creația – atuurile, semnificația și privilegiul inginerului modern.

Devenită deja tradițională, Expoziția „Creația deschide Universul” ne surprinde de fiecare dată cu inovații și creații originale ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor UTM, a menționat în deschiderea Expoziției rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan. Acest an este unul deosebit pentru Universitatea Tehnică, un an în care marcăm 55 de ani de la fondare, și sunt nespus de mândru că prin diversitatea și numărul extins de exponate, Expoziția demonstrează o evoluție extraordinară, în timp, a spiritului inovativ la UTM. Sper că multe din aceste lucrări, realizate pe parcursul ultimului an de studii, vor ajunge să fie implementate cu succes în domeniile pentru care sunt destinate și vor servi în continuare un prilej de mândrie pentru noi.

Rectorul a mulțumit tuturor cadrelor didactice care au ghidat studenții, masteranzii și doctoranzii care au realizat și prototipat instalațiile și dispozitivele etalate. În context, rectorul și-a exprimat gratitudinea și față de partenerii UTM, reprezentanții diverselor structuri care ne susțin în permanență în dezvoltarea noastră, amintind că agenda evenimentului include mai multe concursuri, lecții publice, ateliere interactive destinate în special elevilor din licee, care să vadă „pe viu” ce înseamnă tehnologia, cât de captivantă este știința și să ajungă să-și aleagă în viitor acest domeniu complex și foarte interesant – ingineria, care le poate oferi o carieră de succes. Mulțumindu-le participanților pentru interesul față de tehnologie și creație, rectorul a subliniat că inginerul este de fapt creatorul de bază, tocmai de aceea moto-ul UTM este „Inginerii creează Viitorul!”. Or Expoziția tocmai reflectă acest fapt: cum va arăta viitorul nostru în următorii ani.

În mesajul său, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a mulțumit organizatorilor pentru realizarea acestui grandios eveniment, care pe lângă faptul că promovează studenții creativi – viitori specialiști în unele dintre cele mai necesare și importante domenii ale economiei naționale, contribuie și la stimularea implicării tinerilor în domeniul cercetării și inovării. „Mă bucur de fiecare dată să revin la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru că aici viața pulsează din plin, o dovadă fiind și publicul existent în sală: elevi de la diferite licee din capitală, dar și numeroase localități ale republicii, alături de profesori și academicieni cu renume, între care Ion Bostan, fostul rector al UTM, și Ion Tighineanu, actualul președinte al Academiei de Științe a Moldovei – o formidabilă legătură între generații la această Expoziție,care se transformă într-un veritabil festival al creativității inginerești.

În ultimii ani asistăm la o „schimbare la față” a acestei prestigioase instituții de învățământ superior de la noi. Nu am putu rata ocazia să revin la UTM, pentru că prioritățile sistemului de educație contemporană sunt de neimaginat fără formarea competențelor inginerești și digitale în general. Aici găsim un teren propice pentru dezvoltarea educației STEM, care prevede o legătură strânsă între știință, tehnologie, inginerie și matematică, la care se adaugă și educația STEAM, care presupune implementarea principiilor STEM plus Arte, contribuind la crearea, dezvoltarea și promovarea unui ecosistem educațional capabil să ofere tinerilor o educație completă, echilibrată și de calitate, în conformitate cu prioritățile educației stabilite în Strategia „Educația 2020”, dar și în activitatea de zi cu zi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Dorim Universității Tehnice și discipolilor săi să-și urmeze cu mândrie calea în știință și inovație, arătând prin rezultatele lor că avem o dezvoltare corectă, durabilă, promițătoare.

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Tarlev, a reconfirmat faptul că o societate modernă are nevoie de inovație, de atitudine dedicată și privilegiată față de cei care creează viitorul. Iar viitorul arată luminos atunci când cei care creează dispun de condiții preferențiale și pot crea produse originale și performante aici, în Republica Moldova. În acest sens a și fost creat Centrul Tekwill – o platformă concepută să creeze o atmosferă propice pentru pasionații de creație și inovație. Aici a fost promovată și discutată de nenumărate ori legislația favorizantă pentru creativitatea digitală, în mod special, Legea cu privire la parcurile IT, care include  și componenta de creativitate digitală, dar și cea de cercetare-dezvoltare în general. Vă încurajez să alegeți să studiați, să perseverați și să vă faceți o carieră în acest domeniu!

Ion Tighineanu, mai ieri student, iar astăzi profesor și cercetător la UTM, dar și președinte al Academiei de Științe a Moldovei, i-a felicitat călduros pe studenții de azi, elevi și profesorii lor cu prilejul acestei minunate expoziții, amintindu-și că, pe când era copil, visa că va veni un timp când scrisorile se vor deplasa cu viteza luminii. Deși pe atunci acesta părea un vis neverosimil, iată că acesta a ajuns să se împlinească. Acum, în secolul XXI, mileniul III, conștientizăm că avem o generație care s-a născut și trăiește într-un timp al vitezelor extraordinare, iar planeta pare să fi devenit deja mică pentru imaginația noastră, a celor care studiem astăzi găuri negre, corpuri cerești, aflate la o distanță de mii și mii de ani-lumină. Și dacă am atins un asemenea nivel de dezvoltare și dispunem de tehnologii performante, ultramoderne, cât de protejați suntem în fața marilor provocări ale Universului? Răspunsul la această întrebare ne arată cât de multe mai avem de învățat, cât de mult mai avem de „săpat” în acest areal al tehnologiilor. Echipa de savanți pe care o conduce domnia sa a elaborat un material nou capabil să respingă și concomitent să atragă apa. Este un material de pionierat cu asemenea proprietăți. Cum a fost posibilă o asemenea invenție? Răspunsul este pe cât de complex, pe atât de simplu: savanții s-au inspirat de la natură! Ceea ce echipa de savanți a reușit să creeze în decurs de 5 ani, natura a creat și adunat timp de milioane de ani! Și pentru că cea mai mare creație a naturii este Omul, mesajul academicianului Tighineanu către elevi și studenți a fost acela de a reveni la rădăcini și a se inspira, mereu, de la natura-mamă și spiritul creativ al acesteia!

Andrei Popa, director general-adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, a menționat că de fiecare dată când participă la evenimente organizate de UTM are bucuria de a vedea că tinerii își valorifică capacitățile creative, se implică plenar în diverse activități și, evident, obțin rezultate frumoase. AGEPI încurajează și susține inovația și creativitatea, mai ales în condițiile în care imaginația și puterea creatoare stau la baza unor veritabile istorii de succes. D-sa le-a dorit tuturor celor prezenți să savureze din plin creațiile etalate la Expoziție, încurajând interesul tinerilor față de știință și tehnică!

Veaceslav Kunev, președintele Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), a subliniat prezența la eveniment a unui număr colosal de tineri care manifestă un viu interes față de creație și inovație, dar și aportul UTM la dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale în Moldova, IT. Tehnologiile în general constituie elementul-cheie pentru dezvoltarea oricărui stat. Trăim astăzi în era celei de-a IV-a revoluții industriale, care indică clar: lumea și dezvoltarea acesteia este propulsată de tehnologii. Aceste „dovezi” sunt prezente cu prisosință și în cadrul expoziției de față, roboții de diferite tipuri, care se mișcă prin toată sala și fac un spectacol senzațional, ne lasă impresia că sunt figurile principale ale evenimentului. D-sa a subliniat necesitatea dezvoltării roboticii pe exemplul strategiilor de anvergură promovate de către cele mai dezvoltate state ale lumii – SUA, China, Germania, care concurează acerb în domeniul tehnologiilor, fiecare dorind să dețină monopolul în acest domeniu, roboții înlocuind forța de muncă umană, care constituie cel mai mare capital al unei țări. Chiar dacă suntem o țară mică, trebuie să ținem cadența, să dezvoltăm știința și să fim foarte creativi și inventivi, UTM fiind un frumos exemplu în acest sens.

La Expoziție au participat și reprezentanți ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). „Pe măsură ce tehnologia și ingineria accelerează într-un mediu de dezvoltare continuu, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică susține promovarea cercetării ştiinţifice, creativității tehnice,  inovării și a transferului tehnologic. Lucrările expuse țin de o activitate riguroasă de conceptualizare, de principii matematice şi ştiinţifice, dar și de o disciplină intelectuală a cunoștințelor umane, fapt pentru care studenții ingineri care au muncit la ele merită tot respectul și aprecierea noastră. Ne bucurăm de asemenea studenți calificați care creează și dezvoltă produse și servicii inovative și sunt atrași în sectorul public. Avem certitudinea că asemenea evenimente sporesc dezvoltarea învăţământului universitar în domeniile inginerie și tehnologie și contribuie la inovarea sectorului public”, a menționat Serghei Popovici, director STISC.

Onorat de invitația Universității Tehnice a Moldovei de a participa la această expoziție-etalon a lucrărilor studențești, Nicolae Balaur, pretorul sectorului Râșcani al capitalei, s-a arătat surprins de diversitatea activităților incluse în agenda evenimentului – work-shopuri, ateliere practice în diverse domenii ale științei și tehnicii: inginerie biomedicală; grădini inteligente; tehnologia informației, industriile creative, textile și pielărie, arhitectură, alimentație, tehnici handmade, Robo Factory. „Bravo, UTM!” – a fost exclamația de apreciere din partea domniei sale.

Expoziția „Creația deschide Universul” a atras atenția mai multor reprezentanți ai sectorului public, care au apreciat și au ținut să susțină efortul considerabil al autorilor lucrărilor etalate.

(Visited 55 times, 1 visits today)