„Erasmus+ Week International Dimension” la UPG, Ploieşti

În perioada 8-12 aprilie 2019 la Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti a fost organizată a doua ediție a „Erasmus+ Week International Dimension”, la care au participat responsabilii de relații internaționale din cadrul FIEB și FET: Crucerescu Cornelia, conf. univ., dr., Departamentul Economie şi Management, FIEB, şi Nicolaev Pavel, lect. univ., dr., Departamentul Telecomunicaţii, FET.

Evenimentul a fost organizat de către Oficiul Relaţii Internaţionale al Universităţii Petrol Gaze (UPG) din Ploieşti şi a avut drept scop iniţierea unor noi relaţii de colaborare în cadrul proiectelor Erasmus+, precum şi consolidarea relaţiilor existente cu ţările partenere în aceste proiecte.

La eveniment au participat reprezentanţi ai mai multor universităţi cu profil tehnic şi economic din domeniul extracției petrolului şi gazelor din Azerbaijan (Baku Higher Oil School), China (Northeast Petroleum University), Rusia (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Saint-Petersburg Mining University), Serbia (Singidunum University, Novi Pazar University), Turkmenistan (International University of Oil and Gas) şi Vietnam (PetroVietnam University).

În cadrul ședinței de deschidere, vicerectorul pe Relaţii Internaţionale al Universităţii Petrol Gaze (UPG) din Ploieşti, Mihail Minescu, prof., dr. ing. a prezentat principalele strategii de internaţionalizare a instituției-gazdă şi a accentuat importanța colaborării internaționale în diverse proiecte. Casen Panaitescu, dr. ing., coordonator Erasmus+, şef Oficiu relații internaționale, UPG, a prezentat oportunitățile dezvoltate în cadrul Erasmus+ şi necesitatea cooperării internaționale între UPG şi universitățile din ţările partenere. Totodată, domnia sa a prezentat experiența UPG în domeniul internaționalizării şi rezultatele obţinute în proiectele Erasmus+.

În cadrul şedinţelor organizate pe parcursul săptămânii, reprezentanţii UTM au dezvăluit experiența UTM în domeniul internaționalizării, inclusiv în proiectele Erasmus+ în derulare, cum ar fi Elevate, PBLMD, LMPI ș.a., au abordat subiecte legate de viitoarele colaborări cu reprezentanții universităților prezente la eveniment. O deosebită deschidere în vederea intensificării relațiilor de colaborare între UTM şi UPG a fost consemnată în cadrul ședinței reprezentanților UTM cu șefa oficiului relații internaţionale UPG, Casen Panaitescu. Au fost examinate modalitățile de îmbunătățire a colaborării între cele două universități, precum şi posibilitatea de includere a UTM în cadrul proiectelor Erasmus+ înaintate de UPG.

Împărtășindu-și impresiile în urma vizitei la Facultatea Științelor Economice (FȘE), conf. univ., dr. Cornelia Crucerescu a subliniat posibilitatea de a face  cunoștință cu personalul academic, domeniile de studii și programele de studii de licență și master. UPG din Ploiești a inclus UTM într-un program de mobilitate la specialitățile economice, conform căruia sunt prevăzute mobilități ale profesorilor și studenților. S-a analizat conținutul programelor de studii pe discipline aparte, cu perspectiva selectării celor mai potrivite pentru mobilitatea studenților și inițierii studiilor de master cu diplomă dublă. S-a convenit a stabili perioada și termenele mobilităților ulterioare. Participarea reciprocă la conferințele științifice organizate de cele două universități ar fi un început bun în inițierea unor proiecte științifice comune, în acest sens găsind deschidere din partea prodecanului FȘE – conf. univ., dr. Ana Tănăsescu, prorectorului UPG din Ploiești, președintelui Societății Antreprenoriale Studențești – prof. univ., dr. Daniela Angela Buzoianu.

De asemenea, pe parcursul săptămânii Erasmus+ reprezentanţii UTM au participat la ediția a V-a a reuniunii Școlii de Excelență în Turism și Antreprenoriat, la dezbaterile din cadrul acesteia cu specialiști din domeniul turismului, antreprenoriatului și membri ai echipei de proiect a FȘE, Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul UPG din Ploiești și aiunor organizații oficiale din regiunea Prahova. Au asistat și la concursul studențesc „Idei de dezvoltare a competențelor antreprenoriale – Identificarea noilor oportunități de afaceri”.

Lect. univ., dr. Nicolaev Pavel a ținut să sublinieze, în context, și întrevederea cu Alin Diniţă, conf. univ., dr. ing., prodecan al Facultăţii de Mecanică şi Energetică, cu care au discutat posibilitatea încheierii unui acord de colaborare cu Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii privind mobilităţile cadrelor didactice, schimbul de informaţii ştiinţifice, consultări reciproce, participarea la conferinţe internaţionale, colaborarea în proiecte de cercetare comune, dar și colaborarea cu reprezentanţi ai UTM din alte domenii, cum ar fi energetica, mecanica şi automatizări.

Reprezentanții UTM au efectuat excursii și la Muzeul Petrolului Ploiești și la Rafinăria OMV-PETROBRAZI PLOIEȘTI, această vizită fiind posibilă grație mobilităților oferite în cadrul proiectului Erasmus+, acțiunea cheie 1.

(Visited 248 times, 1 visits today)