Minerva – noul proiect Erasmus+ la UTM

În data de 5-6 martie 2019 a avut loc lansarea proiectului 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Consolidarea managementului cercetării și a capacităților Open Science a Instituțiilor de învățământ superior din Moldova și Armenia”, cu acronimul Minerva.

Proiectul Minerva este un proiect Erasmus+, ce se atribuie la Acțiunea-cheie 2 și se referă la Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor din învățământul superior.

Open science, open innovation și deschiderea spre  lume sunt definite ca strategii de bază de cercetare și inovare în Spațiul de cercetare european (ARA). Open science oferă o bază eficientă pentru a spori transparența cercetării, diseminarea, colaborarea și evidența. Mediul academic al Moldovei și Armeniei recunoaște importanța și avantajele principiilor open science, care se manifestă prin numeroase inițiative ale instituțiilor de stat, facultăților, librăriilor, ONG și editorilor de reviste. Dar, în același timp, lipsa coordonării, a standardelor și a suportului legislativ, inițiativele date sunt ineficiente din punct de vedere global.

Obiectivul de bază al Minerva constă în dezvoltarea și implementarea principiilor de bază ale Open Science în universitățile din Moldova și Armenia. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. de a dezvolta ghiduri naționale și instituționale, precum și politici și acțiuni în domeniul Open Science în Moldova și Armenia;
  2. de a crea repozitorii la toți partenerii proiectului și de a fortifica infrastructura acestora și interoperabilitatea;
  3. de a dezvolta resursele umane implicate în cercetare pentru a asigura implementarea principiilor Open science și de a spori incluziunea socială și evidența cercetărilor finanțate din resurse publice.

Coordonator național al proiectului este Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei fiind partener în cadrul acestui proiect.

La ședința de lansare a proiectului au participat dr.hab., prof.univ. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil probleme financiare și relații internaționale, dr.hab., prof.univ. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, dr., conf. univ. Carolina TIMCO, șef Serviciu Relații Internaționale și dr.,conf.univ. Rodica SIMINIUC, șef Direcția Doctorat și Postdoctorat.

În aceeași perioadă a avut loc Workshopul Open Science, unde dr.hab. prof.univ. Mircea BERNIC a prezentat experiența UTM în domeniul Open Science.

Proiectul Minerva este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre Mineva pot fi găsite pe http://www.minerva-project.space/ și  https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/
și pe pagina Minerva a UTM https://proiecte.utm.md/minerva-2/#top

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU