Universitatea Tehnică a Moldovei s-a clasat în TOP-ul mondial Highly Cited Researchers, la secțiunea interdisciplinară, în baza meritelor savantului Oleg LUPAN.   https://hcr.clarivate.com/#freeText%3DLupan.

UTM este unica universitate din Republica Moldova care a atins această performanță în anul 2018.

Highly Cited Researchers este o listă care include cei mai influenți cercetători în științe și științe sociale din întreaga lume. Datele derivă din Essential Science Indicators (ESI), care analizează indicele Science Citation Index Expanded și Social Science Citation Index componente a Web of Science, însemnând articole în reviste de impact în științe și științe sociale. Web of Science este cel mai de încredere și cel mai cuprinzător indice de citare, ce permite descoperirea globală și analitica citatelor în domeniile științe, artă și umanitate și științe sociale. Cu o bază de date de peste 1,4 miliarde de referințe citate datând din 1900, Web of Science este utilizat pentru determinarea multiplilor indicatori de impact, precum ar fi Journal Impact Factor, InCites ș.a. Essential Science Indicators se bazează pe date statistice obținute din peste 12 milioane de articole din mai mult de 12 000 de reviste din întreaga lume.

Datele utilizate în Highly Cited Researchers in 2018 derivă din Essential Science Indicators (ESI), care a inclus un eșantion de 140.990 de lucrări extrem de citate în perioada 2006-2016. Fiecare dintre aceste lucrări se situează în topul citărilor, în funcție de domeniul ESI și anul publicării. Cercetătorii care, în cadrul unui domeniu definit de ESI, publică articole foarte citate, sunt considerați a fi foarte influenți, ca urmare prezența multiplă în topul 1% este interpretat ca un semn de impact excepțional.

În ediția din 2018 a Highly Cited Researchers au fost listați aproximativ 6.000 de cercetători : în jur de 4000 în domenii specifice și în jur de 2000 în domenii interdisciplinare. Este primul an în care Highly Cited Researchers include și domeniul interdisciplinar, iar dr. hab. prof. univ. Oleg LUPAN este unul dintre cei ce se regăsesc în listă, fiind o recunoașterea a impactului cercetărilor efectuate în ultimii 10 ani de Oleg Lupan în cadrul Universității Tehnice din Moldova. Câteva cifre pentru a înțelege importanța unei astfel de recunoașteri. În ediția din 2018 România are 2 persoane incluse în listă, Rusia – 10 persoane, Ucraina și Belarus – niciuna, iar printre cercetătorii din Highly Cited Researchers se regăsesc 17 deținători a premiului Nobel și 2 cercetători înaintați la Premiul Nobel.

În 2018, pentru contribuție la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei naționale peste hotare, savantului Oleg LUPAN, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar în cadrul  Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, i s-a decernat Premiului Naţional.

Suntem mândri de faptul că, alături de asemenea profesori cu renume, studenții UTM se pot încadra în echipe de cercetare internaționale, să acumuleze cunoștințe profunde, dar și experiență profesională.Viitorul dezvoltării științei și educației universitare aparține unor asemenea nuclee de cercetători-profesori, care colaborează cu diverse centre educaționale și științifice internaționale, aducând, evident, și proiecte noi în RM, dar și un viitor prosper pentru tinerii pasionați de inginerie și științe exacte.

(Visited 33 times, 1 visits today)