În data de 22 noiembrie 2018 studenții și cadrele didactice din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB) au avut fericitul prilej de a audia o prelegere ținută de către Mario CARASSI, profesor în Departamentul Economie și Finanțe, Universitatea Aldo Moro, Bari, Italia, care a reflectat în subiectul „Concious Economics and Sustainibility”.

A fost o abordare diferită a activității economice, fiind examinate atât obiectivele cuantificabile și de eficiență, cât și aspectele calitative, necesitatea asigurării balanței dintre profit și rezultatele economice, pe de o parte, și relațiile umane, climatul organizațional, ecologie ș.a., pe de altă parte. Subiectele abordate au trezit un viu interes din partea auditoriului, dar și un feedback  pe măsură.

Au fost, de asemenea, abordate subiecte ce țin de specificul organizării studiilor la Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, oportunități de colaborare a Universității italiene cu UTM.

(Visited 7 times, 1 visits today)