Ajunsă la a VI-a ediție, Conferinţa Internaţională ICTEI-2018 – International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” („Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”), organizată la Chișinău pe 24-25 mai de Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei, a întrunit savanți, ingineri, producători și utilizatori din domeniile telecomunicațiilor, electronicii, informaticii, mediului academic pentru a examina realizările recente în domeniu, a efectua un schimb de experiență și a stabili relații de colaborare cu parteneri de afaceri.

Academicienii Sveatoslav MOSCALENCO, Anatol SIDORENCO, Leonid CULIUC, Ion GERU și Dumitru ȚULEANU, dr. hab. Mihail MACOVEI, director IFA, conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii UTM, au salutat participanții la conferință, subliniind importanța deosebită a acesteia pe plan internațional, fapt confirmat de o participare foarte vastă – reprezentanți ai 8 țări, între care SUA, Japonia, România, Polonia, Ucraina, Letonia, Rusia, au prezentat peste 140 de articole semnate de cca 350 de autori, acestea urmând a fi publicate într-o broșură dedicată evenimentului.

Ediția din anul curent a conferinței a fost marcată de un moment festiv. Rostind un Laudatio la adresa profesorului Hidenori MIMURA, director al Institutului de cercetări în domeniul electronicii din cadrul Universității din Shizuoka, Japonia, acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al AȘM, i-a înmânat omagiatului însemnele de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. O decizie în acest sens a fost aprobată în unanimitate la Adunarea Generală a AȘM din 27 aprilie 2018, prof. MIMURA fiind primul reprezentant al Ţării Soarelui Răsare ales membru de onoare al AȘM. Distincția survine la doi ani după ce, în 2016, savantul nipon a fost decorat cu medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare care au stat la baza fondării AȘM”.

Pentru rostirea unui Oratio gratitudinis i s-a oferit cuvântul prof. Hidenori MIMURA, care, respectând tematica forului, a ținut o alocuțiune privind dezvoltarea unor dispozitive electronice de stocare a imaginilor. Savantul nipon este specialist în dispozitive de nanoelectronică, autor a sute de articole şi rapoarte ştiinţifice, precum şi a mai multor patente.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Masanobu YOSHII, a afirmat că relațiile de cooperare dintre cele două țări au cunoscut în ultimul timp o dezvoltare aprofundată.

Alocuțiuni specifice tematicii conferinței au rostit și Vitalie TARLEV, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii; prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, UTM; Eugen GALAMAGA, managerul companiei ALLIED TESTING; Mihail IACOB, directorul ÎS Radiocomunicații.

Conform agendei, în cadrul ICTEI-2018 au fost audiate multiple rapoarte științifice în domeniile de interes ale evenimentului: Convergenţa ştiinţei şi tehnologiei (Ion TIGHINEANU, Chișinău); Stațiile terestre ale Centrului Național de Tehnologii Spațiale din UTM și conexiunea lor cu centrele spațiale ale UE (Ion BOSTAN și Nicolae SECRIERU, Chișinău); Sugestii privind dezvoltarea tehnologiilor în telecomunicații (Oleg GOFAYZEN, Odessa, Ucraina); Reflectarea spectroscopică a asteroizilor (Mirel BÎRLAN, Paris, Franţa, și Alin NEDELCU, București); Nitratul de siliciu nanomultistrat fabricat într-un singur reactor (Yuri DEKHTYAR, Riga, Letonia); Calculele distributive şi datele mari în IUCN (Vladimir KORENKOV, Petru ZRELOV, Nikolay VOYTISHIN; Dubnа, Rusia); Securizarea transmiterii bazelor de date și analiza formală a algoritmilor (Veaceslav CUNEV, Chișinău); E-infrastructura rețelei RENAM: abordări şi soluţii pentru dezvoltarea unor noi resurse și servicii moderne (Grigore SECRIERU, Petru BOGATENCOV, Nicolai ILIUHA și Nichita DEGTEARIOV, Chișinău).

Pe parcursul a două zile, au fost audiate comunicări privind rezultatele științifice obținute în ultimii ani și perspectivele de dezvoltare a următoarelor domenii de cercetare: Tehnologii, sisteme și rețele de telecomunicații; Materiale și componente electronice; Comunicații radio și televiziune; Nanotehnologii în electronică și comunicații; Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor; Microsisteme, robotică, tehnologii spațiale și astronomie aplicată cu prilejul consemnării aniversării a 100 de ani de la fondarea Uniunii Astronomice Internaționale; Dezvoltare şi testare software; Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații; Managementul tehnologiilor medicale; Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică; Tehnologii moderne de instruire și management în învăţământ.

Audierea comunicărilor în secția „Dispozitive şi sisteme electronice și optoelectronice – In memoriam V. CANȚER și V. DOROGAN” a debutat cu evocările colegilor de serviciu: „Regretatul acad. Valeriu CANȚER – omul dedicat științei” (Anatolie SIDORENCO) și „Regretatul prof. univ., dr. hab. Valerian DOROGAN, prorector pentru știință al UTM – un pilon al cercetării științifice și promotor al culturii la Universitatea Tehnică a Moldovei” (Sergiu ZAPOROJAN).

Delegații la conferință au participat, de asemenea, la dezbateri în cadrul unei mase rotunde, la o sesiune de postere cu 23 de exponate și un vast program cultural.

(Visited 10 times, 1 visits today)