Cu ocazia consemnării Zilei Europei, tradițional, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane (DȘSU) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a organizat conferinţa ştiinţifică studenţească „Teoria şi practica integrării europene”.

La eveniment au participat 18 studenți de la FCIM, FEIE, FCGC, FTP, FIMIT, FTA și FET, care au abordat constructiv următoarele subiecte: Analiza comparată a perspectivelor de aderare a RM la UE sau cea Euroasiatică (momentul actual); Problema găgăuză între UE şi statalism, între unionism şi Federaţia Rusă; Filosofia chineză antică și actualitatea acesteia în prezent; Demnitatea şi libertatea – valori europene; Intimitatea este o valoare colectivă şi un drept al omului în UE; Analiza comparată a unor coduri profesionale ale inginerilor din statele UE; Sugestii privind formarea conceptului identitar în RM; Securitatea alimentară în UE: propuneri privind aplicarea bunelor practici pentru implementare în RM; Bunătatea şi omenia – valori europene; Geneza lumii în mitologiile popoarelor; Inovaţii în tehnologia panificaţiei; Perspectivele dezvoltării ingineriei genetice și aplicarea unor metode în industria alimentară; Generatoarele electrice hidraulice și mediul ambiant etc.

Membrii comitetului organizatoric al conferinţei – conf., dr. Mihai BRAGA, șef DȘSU, președinte; conf. univ., dr. Ion VANGHELI; lect. univ. Vitalie MAFTEI; lect. univ. Sergiu LUCA și lect. univ. Simion SIMION-DĂNUŢ, au apreciat activitatea studenților antrenați în acest exercițiu didactico-științific și au acordat locurile premiante I, II, III după cum urmează: „E într-adevăr Basarabia o ţară blestemată?” (Mihai GUŢU, gr. EM-161, FEIE; cond. șt.: conf. univ., dr. Gheorghe VARZARI), „Investiţiile străine în economia moldovenească” (Irina APOSTOL, gr. EM-161, FEIE; cond. șt.: lect. univ. Simion SIMION-DĂNUŢ) și „Cele mai fericite ţări din UE şi cu ce diferă acestea de Republica Moldova” (Tamara MARDARI,  gr.IMTC-161, FET; cond. șt.: lect.  univ. Natalia CĂRBUNE).

(Visited 51 times, 1 visits today)