Universitatea Tehnică a Moldovei i-a premiat azi, într-un cadru festiv, pe cei mai buni absolvenţi ai programelor de licenţă – 10 șefi de promoție ai anului 2017, desemnați prin Hotărârea Senatului UTM din 27 iunie 2017.

În discursul său inaugural, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan a menționat că prin „Gala șefilor de promoție”, ajunsă la a doua ediție, UTM celebrează excelența, inteligența și valoarea.  Evenimentul vine să încununeze o perioadă foarte importantă – finalizarea studiilor de către cei care pe parcursul a trei, patru sau chiar șase ani au depus efort și au obținut noi cunoștințe și noi competențe. „Vreau să mulțumesc profesorilor, care i-au îndrumat pe parcursul studiilor, care i-au ghidat în calea cea grea de a acumula noi cunoștințe. Vreau să le mulțumesc părinților, care le-au altoit dragostea de muncă și dragostea de a obține noi cunoștințe. Și le mulțumesc lor, șefilor de promoție, care, de astăzi, devin ambasadorii UTM în societate”, a subliniat rectorul.

Cei 10 șefi de promoție reprezintă cele 9 facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură:

Mardari Cristina – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Castraveț Corina – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Ambrosi Eduard – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,

Prodan Anna – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,

Cebotari Stanislav – Facultatea Inginerie Economică și Business,

Panu Mariana – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Cojocaru Ana – Facultatea Textile și Poligrafie,

Gangan Eugeniu – Facultatea Energetică și Inginerie Electrică,

Pochin Margareta – Facultatea  Electronică și Telecomunicații,

Lotca Diana – Facultatea Urbanism și Arhitectură.

Ajuns la a II-a ediție, evenimentul s-a dorit a fi o Gală a performerilor care au excelat în diverse domenii atât academice, cât și extracurriculare. Cu diplome de apreciere au fost premiați deținătorii următoarelor categorii de burse de nivel național:

Burse de Merit 2016:

Baran Anastasia – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Butnari Nicolae – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Sadovnicova Ana – Facultatea Textile și Poligrafie.

Burse pentru Viitorul Tău:

Corina Nistor – Facultatea Textile și Poligrafie,

Oxana Şalagon – Facultatea Tehnologia Alimentelor.

Bursa Președintelui:

Artiom Diana – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Țărnă Cristina – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Roșca Gheorghe – Colegiul Tehnic al Universității Tehnice a Moldovei.

Bursa Guvernului:

Brîncoveanu Veronica – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Panu Lilian – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Panteleimonov Sanda – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Socolov Lilia – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Pochin Margareta – Facultatea  Electronică și Telecomunicații.

Cei mai bun studenți ai anului universitar 2015-2016, desemnați de Senatul UTM:

Socolov Lilia – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Lica Ion – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Balan Mihai – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Albu Doina-Cezara – Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru,

Cojocaru Nicoleta – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Untilă Cristina – Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru,

Castraveț Corina – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Panteleimonov Sanda – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Bîtcă Ernest – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Starinschi Felicia – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Ciudin Adriana – Facultatea Textile și Poligrafie,

Brîncoveanu Veronica – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Pralea Dinu – Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru,

Panu Mariana – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Sîrbu Vera-Maria – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Litvinov Nichita – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Sclifos Eugeniu – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Rabadji Timur – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Istrati Daniel – Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru,

Melenti Ștefan – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Cel mai bun student în domeniul creativităţii studenţilor:

Botezat Valentin – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi , domeniul „Creativitate  tehnică”

Poiană Daniela – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, domeniul „Arhitectura şi design”

Fiodorova Irina – Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru domeniul „Creativitate Antreprenorială”,

Sadovnicova Ana – Facultatea Textile și Poligrafie, domeniul „Design vestimentar”,

Furtuna Oleg – Facultatea Inginerie Economică și Business, domeniul „Creativitate antreprenorială”,

Calcatinge Constantin – Facultatea Textile și Poligrafie, domeniul „Creativitate design și tehnologii poligrafice”.

32 de studenți ai UTM menționați pe parcursul a 2 semestre consecutiv în Lista Rectorului (top 1% din numărul total al studenților UTM), conform rezultatelor din sesiunea de vară 2016 și sesiunea de iarnă 2017:

Albu Doina-Cezara – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,

Ambrosi Eduard – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Brîncoveanu Veronica – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Burlac Victor – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Cebotari Stanislav – Facultatea Inginerie Economică și Business,

Gangan Eugeniu – Facultatea Energetică și Inginerie Electrică,

Sclifos Eugeniu – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Rabadji Timur – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Adam Alina – Facultatea Inginerie Economică și Business,

Basarab Mihai – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Ialtîcenco Alexandr – Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,

Grițco Cătălina – Facultatea Inginerie Economică și Business,

Sîrbu Vera-Maria – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Castraveț Corina – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Sîli Gheorghe – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Untilă Cristina – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,

Pochin Margareta – Facultatea  Electronică și Telecomunicații,

Chirilov Alina – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Cojocari Mariana – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Nani Victor – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

Plamadeala Ana – Facultatea Tehnologia Alimentelor,

Socolov Lilia – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Panu Lilian – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Butuc Iulia – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,

Grapă Doina – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,

Panu Mariana – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Calancea Felicia – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Stîncă Taisia – Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Hâncu Mihaela – Facultatea  Electronică și Telecomunicații,

Morozan Pavel – Facultatea  Electronică și Telecomunicații,

Mazilu Sergiu – Facultatea Energetică și Inginerie Electrică,

Cojocaru Ana – Facultatea Textile și Poligrafie.

Echipa UTM „Cyber TUM-1” – locul III în Concursul studențesc în domeniul securității informatice – The International Students Contest on Information Security, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România:

Andrei Brajnicov,

Vadim Casap,

Petru Hâncu,

Grigore Cuşnir.

Câștigătorii Concursului „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică:

Locul I: Cristina Ţără, Ana-Maria Cozonac

Locul II: Nicolae Butnari, Sergiu Pruteanu

Locul III: Sorin Botnaru, Mihaela Malanici

Echipa Facultății Energetică și Inginerie Electrică – câștigătoare a Concursului „Rube Goldberg 2017”:

Roșu Dan, Sîrghi Vadim, Ceban Roman, Șchiopu Mihail, Berezicov Valeriu.

Boardul Grupului Local BEST-Chişinău:

Alexandra Șerșun, Facultatea Urbanism și Arhitectură (președinte),

Diana Gurschi,  Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (secretar),

Oxana Dunav, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (vicepreședinte Resurse Umane),

Iuliana Beșleaga, Universitatea AȘM (vicepreședinte Relații Corporative).

Membri ai Senatului studențesc:

Alexandru Negru, Daria Cazacu, Sergiu Bold, Drăguțan Ianuș, Ana-Maria Cîrja.

Campioni sportivi:

Gazea Dumitru, FCIM (2016 – Campionatul European, kumite individual, locul III; Campionatul Mondial, Masters, locul II; 2017 – Campionatul European, Masters, locul III)

Șturmilov Andrei, FCIM (2016 – Campionatul Europei Țari Mici, ștafeta suedeză, locul I; Campionatul RM, 400 m, locul I; 2017 – Campionatul RM, 400m, locul I)

Dolința Gheorghe, FET (Maestru al sportului la POWERLIFTING, dublu campion European, premiant cu argint la Campionatul Mondial, multiplu campion al Moldovei).

Mândri și totodată recunoscători pentru onoarea ce li s-a acordat, șefii de promoție au urcat unul câte unul în scenă, ridicându-și diplomele și premiile cu un profund respect pentru Alma Mater care i-a format, profesorii care i-au îndrumat, dar și pentru părinții care au venit să-i susțină în aceste momente unice pentru ei.

UTM își doreșe ca cei mai mulți dintre ei să-și continue pregătirea prin programele sale de studii de master sau de studii doctorale. În acest scop celor care își vor continua studiile la ciclul II, Masterat (la UTM) pe perioada studiilor li se va oferi cu titlu gratuit câte un laptop, cu transmitere în posesie personală la finele studiilor.

Ediția din anul curent a evenimentului a fost onorată de prezența  și suportul foarte important acordat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, în persoana directorului general,  Lilia Bolocan.

Evenimentul a fost organizat în totalitate de Senatul studențesc, cu suportul administrației UTM.

Sef de promotie UTM

 

(Visited 17 times, 1 visits today)