Studii gratuite în universităţi din Norvegia şi Polonia

Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, în anul 2017, în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în universităţi din Norvegia şi Polonia,

 Cerințe față de candidați:

 1) Cunoașterea fluentă a limbii engleze (prezentarea Certificatului Internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentului  ACAGPM, Facultatea Urbanism și Arhitectură).

2) Media notelor de studii – peste 8.5.

3) Curriculum-ul de specialitate al studentului/doctorandului trebuie să includă următoarele discipline: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limba engleză va avea loc pe data de 26.09.2016, ora 12.30-14:30, Departamentul ACAGPM, aud. 9-138, Programul IPA.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 06.09.2016 – 26.09.2016, la Departamentul ACAGPM, bir. 9-121. Persoană de contact: conf. Ion IONEȚ (sau expediați cererea de înscriere pe ionionet@rambler.ru ).

Informații suplimentare –  la tel.: 022-77-38-22: 022-77-45-18.

Site-ul proiectului: www.waterh.eu

Requirements

(Visited 86 times, 1 visits today)