Omagierea înaintașilor – o datorie sacră

Pe 12 iunie 2015 Departamentul Matematică al Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, în comun cu Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică au organizat seminarul de științe matematice „Petre Osmătescu” sub forma unei conferințe comemorative în două secții succesive.

Prima secție a conferinței a fost dedicată omagierii a 90 de ani din ziua nașterii regretatului profesor universitar, doctor în științe fizico-matematice Petre Osmătescu, fondatorul seminarului ce-i poartă numele. Moderatorii prof. dr.hab. Vasile Ursu și conf. dr. Ion Goriuc, prietenii, colegii și discipolii-învățăcei – urmași demni ai protagonistului evenimentului acad. M.Cioban, acad. P.Soltan, prof. I. Valu­ță, prof. I. Stratan,prof. T. Ambros,prof. V. Dulgheru, lec. sup. C. Stratan, prof. D. Botnaru, conf. L. Dohotaru, șeful Departamentului matematică, conf. V. Pogora, decanul FEIE, au prezentat comunicări în care au evocat diverse fațete ale personalității ilustrului pedagog, matematician și mentor Petre Osmătescu.

Vorbitorii au scos în prim plan calitățile excepționale demare patriot înflăcărat al acestui neam șiconducător al faptelor concrete în pregătirea cadrelor naționale și promovarea lor în învățământul superior; de savant-organizator și deschizător de direcții al cercetărilor științifice în matematică din Moldova; de învățător de matematică și îndrumător în învățământul preuniversitar la Orhei; de profesor de elită la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol și la Institutul Politehnic din Chișinău, actuala UTM; de om de omenie și cetățean responsabil, înzestrat cu o cultură aleasă și o bunăvoință proverbială; de promotor înflăcărat al românismului în general; de susținător al amplificării și extinderii relațiilor colegiale dintre intelectualitatea din RM și România, inclusiv a matematicienilor prin cursuri de reciclare, stagii, organizații profesionale, societăți științifice și publicații comune.

Întru înveșnicirea memoriei regretatului profesor conferința s-a pronunțat unanim pentru conferirea numelui P. Osmătescu unei aule din blocul FEIE; instalarea unor plăci comemorative pe fațada casei în care a locuit marele nostru înaintaș și în strada ce-i poartă numele; acordarea numelui P. Osmătescu străzii pietonale recent construite în municipiu; solicitarea decorării post-mortem a prof. P. Osmătescu cu Ordinul Republicii.

În secția a doua a conferinței, participanții au prezentat un șir de comunicări științifice ca rezultat al cercetărilor savanților de ultima oră în domeniul matematicii și au făcut un schimb constructiv de opinii privind următoarele subiecte: probleme de extensie ale spațiilor; spații b-inductiv și semi-reflexive; dualitatea σ și τ; o varietate laticială, non local finită; o teoremă despre compatibilitatea sistemului de vectori proprii și asociați ai unui fascicul de operatori; unele probleme din algebra universală; matematică în electromecanică; sisteme diferențiale cubice cu drepte invariante; probleme nerezolvate în teoria nIP – buclelor; condițiile afin invariante de existență a factorului integrant Lie pentru sistemul diferențial pătratic; o teoremă analogică Teoremei Moufang în clasa de A-bucle ș. a.

Grație faptelor urmașilor recunoscători, fenomenul Osmătescu va dăinui peste secole.

Petre Osmătescu

(Visited 18 times, 1 visits today)