În ședința din 26 mai 2015 Senatul UTM a examinat un subiect fierbinte pentru perioada dinaintea admiterii – taxele de studiipentru anul universitar 2015-2016.

Audiind informaţia prezentată de prof. univ. P. Todos, prim-prorector al UTM, Senatul a constatat că în anul de învățământ ce s-a scurs statul a alocat din buget pentru un student 22.810 lei, pe când un student ce învață pe bază de contract a achitat, în funcție de specialitate, între 5500 şi 7500 lei. Or, pentru instruirea acestei categorii de studenți taxa de studii acoperă cheltuielile reale în proporţie de doar 37-41%.

Deși în perioada 2009- 2014 cheltuielile legate de desfăşurarea procesului de studii au crescut de 1,8 ori, iar cele pentru salarizare şi alocări la fondul social s-au majorat de 2,03 ori, în perioada de referință taxa de studii la toate specialităţile şi ciclurile de studii s-a păstrat fără modificări, în detrimentul universității.

Pentru a acoperi o parte din cuantumul cheltuielilor suportate de UTM la instruirea studenților prin contract, Senatul a aprobat pentru a.u. 2015-2016 noi taxe de studii, acestea variind între 9 mii lei la majoritatea specialităților și 10900 lei – pentru „Design industrial”, „Design vestimentar industrial”, „Design interior”, „Sculptura”, „Arhitectura” (ciclul I – Licență, studii la zi).

Decanii facultăţilor urmează să informeze studenţii despre modificarea taxelor de studii și să perfecteze amendamentele de rigoare la contractele de studii în vigoare.

(Visited 5 times, 1 visits today)