Doctorat de excelență la UTM apreciat de CNAA

În cadrul ediției a V-ea a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului – 2014”, organizat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), au fost nominalizate 12 teze de doctorat de excelenţă în domeniile: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii. Printre laureaţi sunt și 2 reprezentanți ai Universităţii Tehnice a Moldovei.

Lista  nominalizărilor începe cu teza de doctor habilitat de excelenţăîn ştiinţe tehnice Metodele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, susţinută la două specialităţi: Modelare, metode matematice, produse program; Teoria maşinilor, mecatronica. Autor:Viorel BOSTAN, directorul Filierei anglofone de la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM. În această cercetare au fost identificate şi argumentate modele matematice moderne de descriere a curgerii turbulente a fluidului, specifice rotoarelor de mică putere, evidenţiind efectele aero-hidrodinamice tranzitorii şi în vecinătatea palelor. Totodată, a fost argumentată geometria profilurilor aero-hidrodinamice ale palelor eficiente din punct de vedere al randamentului conversiei energiei. În baza lor au fost elaborate concepte originale de rotoare aero-hidrodinamice. Soluţiile tehnice ale acestora se regăsesc în 17 brevete de invenţie, apreciate la Saloanele Internaţionale „Inovaţii, Cercetare şi Transfer Tehnologic” cu medalii de aur, argint şi de bronz.

La compartimentul „Teza de doctor de excelenţă a anului 2014”,gr. III, este recunoscută lucrarea „Contribuţii privind danturile angrenajelor precesionale prin deformare plastică”, specialitatea Teoria maşinilor, mecatronică, elaborată de Nicolae TRIFAN de laUniversitatea Tehnică a Moldovei.

Conform Regulamentului de organizare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, se recomandă instituţiilor de învăţământ superior, în cadrul cărora au fost realizate tezele respective de doctorat, să acorde laureaţilor, în limita posibilităţilor instituţiei, premii băneşti, inclusiv: Diploma de excelenţă pentru teza de doctor habilitat se apreciază cu 10000 lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul III – 1000  de lei. Premierea poate avea loc şi sub formă de publicare a tezelor laureaţilor ca monografie din sursele bugetare ale instituţiei respective.

CNAA a decernat Diplome de Merit consultanţilor şi conducătorilor ştiinţifici, care au îndrumat în munca de investigaţie pe autorii tezelor de doctorat de excelenţă. Printre persoanele distinse cu Diploma de Merit a CNAA este și prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, UTM.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU