DMIB-FCIM-UTM: o nouă promoție de Masteri în inginerie

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei a avut un nou prilej pentru a jubila – înmânarea diplomelor de Master absolvenților programelor de studii „Microelectronică și Nanotehnologii” și „Inginerie Biomedicală”.

În cadrul ceremoniei de celebrare a promoției-2022 din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a exprimat sincere felicitări absolvenților cu deosebita ocazie de obținere a titlului de Master în inginerie și a nominalizat cu mândrie absolvenții cu cea mai înaltă reușită la studii.

Un mesaj aparte de felicitare însoțit de aplauze furtunoase au fost adresate absolventului promoției-2022 Constantin PÎNTEA, programul „Inginerie biomedicală”, care în anul 2021 s-a învrednicit de cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova – „Ordinul Republicii” – pentru înalta apreciere a meritelor deosebite față de stat, succese profesionale remarcabile, activând ca bioinginer la Institutul de Medicină Urgentă.

Un motiv de mândrie pentru conducerea DMIB-FCIM-UTM îl constituie și faptul că toți absolvenții Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală sunt angajați în câmpul muncii în Republica Moldova.

Sincere felicitări, dragi absolvenți! Multă  sănătate, prosperitate, realizări și succese frumoase în continuare!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: „Electronica aplicată”, „Microelectronica și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități de la ciclul 3 – Doctorat.

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU