Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ COOPERA la universitatea Lleida (Spania)

În perioada 09-12 noiembrie delegația UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, în componența prorectorului Vladislav Resitca, directorului CCOC Radu Melnic, decanului UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică Dumitru Ciorbă și șefului departamentului ISA Ion Fiodorov , s-a aflat în vizită de studiu la Universitatea LLeida (Universitat de Lleida, UdL), Catalonia (Spania) în cadrul proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană. Proiectul, coordonat la nivel universitar de dna Larisa Bugaian prof. univ. dr. hab., director Centru universitar Erasmus+, își propune dezvoltarea programelor de învățământ dual în universități la ciclul 1 licență în Republica Moldova și Ucraina.

Universitatea Tehnică a Moldovei pilotează implementarea pe două programe de studii Robotică și Mecatronică, precum și Automatică și Informatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Învățământul dual permite studentului să însușească noi competențe în mediul real, direct în interacțiune cu companiile.

Universitatea Lleida are o experiență reușită în colaborarea cu companiile regionale în coordonarea activităților de studii într-o manieră duală pentru diverse domenii, agricultură, inginerie și științe socio-umane. Un partener central al Universității Lleida, în formarea duală este gigantul agroalimentar bonÀrea, companie vizitată în cadrul agendei de lucru al Proiectului Erasmus+ COOPERA.

În 10 ani de transformări calitative bonArea își schimbă structura angajărilor. Astfel numărul persoanelor cu pregătire universitară a crescut. Și această necesitate devine una imperativa pentru companie, datorită proceselor înalt tehnologizate implementate. Xavier Moreno, directorul Resurse Umane bonArea menționează că pregătirea fundamentală o consideră importantă de a fi realizată în parteneriat cu o universitate deschisă și ușor adaprabilă cerințelor mereu schimbătoare.

Pregătirea duala este o strategie centrală a companiei, a menționat Antonio Sanfeliu, responsabil de producere, permite o cunoaștere mai bună a oamenilor și de selecție ai celor cu un potențial de creștere. In același timp, implicarea universitarilor aduce noi cunoștințe în companie, face echipele mai fezabile și inovative. Dar criteriul de bază al performanței este, în mod cert, nu doar cunoștințele, dar și plasarea acestor cunoștințe în producere, precum și atitudinea, care se educă cel mai bine în întreprinderi.

Masterandul Jose Luis Riviera, originar din Saragosa, a venit în grupul bonArea prin formarea duală a Universității Lleida, programul de Inovare și Management. Dlui afirmă acest model de învățare deși îi creează disconfort din cauza deplasării (grupul este localizat la zeci de kilometri) îi oferă cea mai bună înțelegere a proceselor de producție fiind chiar în mijlocul acestora. Se menționează că frecvent programele duale sunt lansate la necesitatea companiei, care oferă supervizare, loc de muncă plătit (75% din salariul de bază, în cazul bonArea), un program de instruire și subiecte de cercetare inspirate direct din producere, ca spre final și un loc permanent de angajare.

Diversitatea partenerilor pentru studiile duale poate servi un factor important în promovarea acestora, or interesele studenților sunt diferite. Iar implicarea companiilor care oferă soluții pentru management de mediu conferă studiilor aspecte ce le încadrează facil în obiectivele de dezvoltare sustenabilă ONU.

Compania RosRoca face parte din grupul olandez Royal Terberg, care la rândul său cuprinde alte zeci de companii din alte 15 țări. Astfel în cazul companiei RosRoca studenții de la învățământul dual ingineresc ai Universității Lleida au acces la un mediu internațional de lucru, fără să menționez angajați internaționali, inclusiv din Republica Moldova, dar și unul orientat și pe probleme de mediu.

Față de toți angajații compania înaintează cerințe înalte de calificare. Necesitatea este determinată de varietatea mare de produse personalizate la cererea clienților, dar și dorinței de a oferi soluții mai tehnologizate (de exemplu containere inteligente care pot comunica nivelul de umplere). Actual numărul de studenți master este egal cu 6. Studenții, fiind plătiți cu circa 14/15 mii anual, se află patru ore pe zi în cadrul companiei. Directorul Resurse Umane Ramon Carulla, menționează ca studenții sunt bine antrenați, dar au valori diferite; astfel prezența lor în companie ar putea să – i ajute la dezvoltarea personală și profesională. Argumentele de bază pentru învățământul dual fiind angajați dezvoltați în spiritul valorilor de producere calitativă.

Ziua a doua a vizitei de studiu la Universitatea Lleida a continuat cu explorarea formării duale în această universitate catalană.

Universitatea își are rădăcinile în Estudi General de Lleida, care a fost creată în 1300 în virtutea unei hărți acordată orașului Lleida de regele Jaume al II-lea al Aragonului. El și-a întemeiat decizia pe o permisiune papală emisă la Roma la 1 aprilie 1297 de Papa Bonifaciu al VIII-lea. Cu mare regret politicul și-a spus mereu cuvântul în Educație. Astfel după un război de succesiune a tronului din Spania în 1717 multiple universități catalane au fost închise, printre care și cea din Lleida. Revenirea oficială a instituției ca și universitate s-a realizat oficial abia la 27 octombrie 1994. Actual universitatea cuprinde 8 facultăți, distribuite în 5 campusuri, în care își fac studiile circa 10 mii studenți licență, master și doctorat. Printre misiunele declarate sunt studiile duale și promovarea studiilor în limba catalană cel puțin la nivel licență.

Agenda zilei a doua a fost focusată pe perspectiva universitară a studiilor duale, care trebuie să ofere avantaje celor trei părți implicate: universitate, companie și studenți. Universitatea Lleida este un lider al învățământului superior dual, fiind printre primele care a inițiat implementarea acestui tip de formare profesională în Spania. Reprezentații instituției menționează că nu toate programele reușesc, dar acelea inginerești au dintre rezultatele cele mai bune. Cel mai probabil, similar ce este în Republica Moldova, companiile din industrie, în deosebi IT, sunt mai deschise și ofertele sunt mai atrăgătoare (în IT studenților se oferă și 18 mii pe an).

Universitarii insistau ca avantajele sunt sigure și dispersate, în mare parte, în trei direcții:

  1. profesionalizare (acumulare experiență, determinare timpurie a vocației, dezvoltare competențe antreprenoriale, apropriere de piața muncii);
  2. parteneriat universitate-companie (aliniere cerințe-posibilități, cuplare strânsă, transfer inovare-experiență, inserție targetată în campul muncii;
  3. motivare(învățare prin experiență).

De menționat ca universitatea încercă acest model și in cazul unor studii doctorale.

Vizita a presupus, în ziua a treia, studiul și formelor de parteneriat ale Universității cu comunitatea științifică și tehnologică locală. Una din ele este PCiTAL. Pentru a revitaliza activitatea economică a zonei prin creșterea competitivității companiilor determinată de inovare și transfer tehnologic, primăria Lleida împreună cu Universitatea a decis să înființeze Parcul științific și tehnologic agroalimentar din Lleida, PCiTAL – Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Parcul simbolic a fost amplasat într-o parte emblematică a orașului, dealul Gardeny, zonă anterior utilizată de militari.

Avantajul competitiv al parcului, menționează, Miguel Aran, directorul PCiTAL, constă în oportunitatea unei specializări în agro-industrie bazată pe importanța sectorului în economia regiunii Lleida. Obiectivul esențial este de a fi un important parc științific și tehnologic din sectorul agroalimentar din Catalonia, Spania și sudul Europei. În contextul aplicării instrumentelor digitale multiple companii IT sunt rezidenți ai parcului, creînd oportunități de valorificare a sinergiei ambelor sectoare.

Interesant este faptul că puțin timp în urmă UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei a lansat propriul AgroIT Hub urmărind aceleași obiective, fiind coordonat de prorectorul Dinu Turcanu și directorul MicroLab Andrei Bragarenco, localizat la Facultatea Tehnologia Alimentelor.

Parcul oferă rezidență (la un preț aproximativ egal cu 7 euro m2) tuturor care corespund valorilor și obiectivelor declarate. Important, nu toate companiile sunt complet orientate spre sectorul agroalimentar (cum ar fi, cunoscuta și la noi, Indra). Astfel printre instituțiile cu cel mai mare impact pot menționa fundația privată Eurecat – care unește cercetarea, tehnologia și ingineria în oferirea de soluții comunității. Printre direcțiile esențiale de cercetare și inovare reprezentantul Eurecat Xavi Domingo menționează Aplicarea Inteligenței Artificiale și Știința datelor în diverse domenii. Anume în această direcție fundația și este implicată în programul de master dual Ingineria Software cu Universitatea Lleida.

Directorul asociației locale ale companiilor IT, AETI, Josep R. Freixanet consideră studiile universitare foarte importante, iar această formă garantează o rată mică de abandonare a studiilor. Organizarea studiilor duale cuprinde activități în cadrul întreprinderilor din parc de la 8.00 la 15.00, iar peste o ora activități didactice la universitate pîna la 20.00.

Vizita a fost una productivă și a oferit un bun prilej de analizat o formă de studii ce poate aduce noi valențe în învățământul ingineresc, consideră prorectorul studii Vladislav Reșitca, menționând că aproprierea de mediul industrial validează studiile universitare și le conferă tinerilor garantat angajare în cîmpul muncii pe specialitate cu o experiență de muncă acumulată în perioada studiilor pentru care poate lua și credite recunoscute de universitate.

Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră dl Radu Melnic, e convins în perspectiva studiilor duale în formarea profesională a studenților UTM:  „Forma de care am luat cunoștință în cadrul vizitei efectuate de curând la Universitatea Lleida din Spania, ar putea fi implementată cu succes și la Universitatea Tehnică a Moldovei, iar Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră s-ar considera onorat să-și atribuie sarcina promovării învățământului superior dual la UTM. Reprezentanții Universității din Lleida, susțin că cele mai bune rezultate înregistrate de către ei la acest capitol țin anume de programele de studii inginerești. Astfel, după modelul partenerilor noștri spanioli și ținând cont de realitățile de la noi, am putea coopta în acest sens, de exemplu, companiile din industrie (în deosebi din domeniul IT), care sunt deschise de a se implica în formarea viitorilor specialiști.”

 

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova si pe pagina COOPERA a UTM https://proiecte.utm.md/coopera/

 

(Visited 93 times, 1 visits today)