FIEB-UTM: Diplomă de recunoștință din partea Institutului Naţional de Cercetări Economice

Ieri, unicul institut de cercetare din Republica Moldova ce realizează studii în domeniul economiei – Institutul Național de Cercetări Economice a marcat 75 de ani de la fondare.

Cu prilejul aniversar, s-a desfășurat Conferința Internațională Ştiinţifico-Practică cu genericul „Creșterea economică în  condițiile globalizării”, ediția a XV-a,  la  car au participat notorietăți ale domeniului socio-economic, cercetători din cadrul institutelor și centrelor de cercetare, experți din 17 țări.

În fața acestei audiențe lărgite, Prezidiul AȘM a conferit INCE  Diploma „Meritul Academic”, iar Ministerul Educației și Cercetării a menționat cu Diploma de Onoare mai mulți cercetători din cadrul INCE, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității științifice în domeniul economico-financiar, pentru dedicare, devotament și perseverență în promovarea cercetării.

La rândul lor, organizatorii au avut un mesaj inspirațional pentru participanții la eveniment:  să încurajeze și să fortifice cercetările comune, să promoveze excelența în cercetare și să contribuie în continuare la generarea și înaintarea unor soluții asupra problemelor majore în domeniu.

În semn de apreciere a colaborării cu partenerii lor, directorul INCE, prof., dr. hab., membru-corespondent al AȘM Alexandru STRATAN, a înmânat mai multe diplome de gratitudine, între care și Facultății Inginerie Economică și Business din cadrul Universității Tehnice a Moldovei – pentru excelenta colaborare în promovarea valorilor gândirii economice și cercetării științifice.

Declarându-se onorat pentru această apreciere,  decanul FIEB, conf. univ., dr. Rafael CILOCI,  a transmis partenerilor strategici din cadrul Institutului National de Cercetări Economice sincere felicitări cu prilejul acestei aniversări a maturității, dorindu-le mult succes în continuare, pași concreți și semnificativi pe calea științei deschise, întru menținerea unei imagini favorabile pe plan internațional.

Felicitări, FIEB!

La mulți ani, INCE!

(Visited 172 times, 1 visits today)