Anul de studii 2020-2021 a pășit larg și în mediul universitar, chiar dacă pandemia declanșată din luna martie a impus multiple modificări. Elena Guțu, prezentatoarea emisiunii Obiectiv Comun difuzată de postul Tvr Moldova a invitat mai mulți reprezentanți ai mediului academic la un dialog despre cum se adaptează învățământul superior la condițiile Covid-19.

Situația i-a provocat pe studenți să fie mai creativi, mai dornici să se implice, iar pe profesori – să-și reconfirme vocația. La rândul lor, rectorii, de comun acord cu oficiali din cadrul ministerului de resort au stabilit ca în primele două săptămâni să mențină învățământul online, iar din 14 septembrie unii studenți, în special cei din anul I, frecventează orele.

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PROVOCĂRI

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei s-a adaptat și face față cu succes situației.

– Fiind o universitate axată pe tehnologii informaționale, am acceptat cu drag propunerea de a fi parteneri ai proiectului „Educație online”, inițiat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dat fiind că acest proiect de anvergură este adresat copiilor din ciclul preuniversitar, le-am oferit spații, experiența noastră și expertiza pe care o aveam pentru a lansa acea platformă. Ulterior, ne-am gândit să avem o platformă similară și la Universitatea Tehnică. În Strategia de Informatizare a UTM ne gândeam la un moment dat să creăm un repozitoriu de conținuturi digitale, cum ar fi lecții video înregistrate de profesorii noștri – prelegeri, seminarii, laboratoare. Preconizam să introducem și laboratoare virtuale sau cu realitate augmentată. Toate aceste idei, pe atunci la nivelul unor planuri frumoase, au fost „grăbite” de pandemie – situația ne-a făcut să le implementăm mult mai repede.

Din 14 septembrie, mai multe instituții de învățământ superior și-au trecut o parte din activități în auditorii, în special seminariile, lucrările practice, stagiile de practică,. La ora actuală, 16 universități implementează sistemul mixt de studii, ceea ce înseamnă că cca 6500 de studenți urmează cursurile teoretice online, iar cele practice – în sălile de cursuri. Celelalte universități, pe parcursul lunii  septembrie,  își vor continua studiile în regim online, iar din octombrie se vor conforma deciziilor pe care le vor adopta în curând. E o situație complicată atât pentru profesori, cât și pentru studenți, iar acolo unde orele în auditorii au fost acceptate, studenții sunt fericiți și le frecventează cu bucurie – o bucurie și pentru posibilitatea de a se revedea după o perioadă îndelungată, de a comunica, a se exprima.

Nadejda VELIȘCO, șef Direcție învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a subliniat că acest proces de regândire și reorganizare a studiilor a necesitat o reevaluare a resurselor. Pe 15 septembrie, a fost lansat proiectul „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială – un partener constant, iar acum două zile ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, a avut o convorbire online cu directorul Oficiului Băncii Mondiale din RM. E unicul proiect finanțat de BM în valoare de 35,7 milioane de Euro. Proiectul este destinat instituțiilor de învățământ superior, precum și colegiilor cu profil pedagogic, având și o importantă componentă legată de piața muncii. Principalele obiective ale proiectului se axează pe dezvoltarea standardelor de calificare, consolidarea procesului de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, cu un accent deosebit pe programele de master și cele de doctorat – un suport important pentru Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, proces care va culmina, peste 2-3 ani, cu înregistrarea ANACEC în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior. O componentă importantă a acestui proiect ține de consolidarea infrastructurii universitare, dar și de investițiile în această infrastructură. Este vorba despre înființarea unor centre dedicate viitorilor profesori, o atenție deosebită în acest sens fiind acordată instituțiilor cu profil pedagogic. În centrul atenției se află și consolidarea sectorului IT, domeniul sănătății, dar și profesiile inginerești, respectiv și programele de studii în aceste 4 domenii prioritare pentru economia națională. Universitățile care promovează și dezvoltă asemenea programe de studii vor putea beneficia de granturi în valoare de 2 milioane de Euro, pentru investiții în sistem.

În condițiile actuale de pandemie, universitățile au fost primele care au implementat un sistem modern de predare: online sau un mix al online-ului și clasicului. Un mare plus în acest sens l-a avut implicarea anterioară în diverse proiecte, cum ar fi ERASMUS, prin care instituțiile au fost dotate cu calculatoare, programe, platforme media. În consecință, în 3 luni de studii online 90 la sută din cadrele didactice au făcut față cu succes acestui proces, iar 85 la sută din studenți s-au inclus efectiv în activitățile online sincrone sau asincrone. Cea mai solicitată platformă online este MOODLE, preferată de 19 din cele 24 de universități. Profesorii au depus un efort colosal pentru a-și trece cursurile pe online – le-au regândit în acest nou format, le-au plasat pe platforme, au verificat în ce măsură studenții le pot accesa, asimila, iar acum mențin un dialog continuu cu discipolii lor, fapt pentru care dna Nadejda VELIȘCO le-a mulțumit, în numele MECC, pentru acest efort deosebit.

Online-ul a marcat plenar și procesul Admiterii. Candidații la studii s-au adaptat din mers noilor condiții de depunere online a dosarelor, iar rezultatul final a surprins: în anul curent au fost înmatriculați cu 300 de studenți mai mult decât în anii precedenți.

Pandemia a impus reguli epidemiologice stricte și în căminele studențești. Cazarea în cele 74 de cămine cu cca 14 mii de locuri disponibile s-a făcut pe etape, favorizați în acest sens fiind studenții proaspăt înmatriculați la anul I. La moment, în cămine sunt cazați 6500 de studenți, iar procesul continuă. O altă noutate survenită în cămine este reducerea numărului de paturi în camere – actualmente nu mai avem camere cu 3 paturi, numărul maxim admis fiind de 2.  Pe lângă respectarea în acest fel a distanței sociale, în cămine se efectuează continuu procedurile de dezinfectare, termometrie etc.

LECȚII ÎN FORMAT VIDEO PENTRU STUDENȚII ANULUI I

După două săptămâni de studii online, din 14 septembrie UTM și-a reluat activitatea în regim mixt. A fost elaborat un orar special pentru a evita aglomerarea sălilor de curs. Prelegerile se predau în anumite zile, iar studenții le pot audia online, de acasă, frecvența fiind  urmărită după QR-codurile și parolele accesate.  Orele de laborator și lucrările practice se fac la facultate. În auditorii s-au făcut marcaje necesare pentru  a fi respectată distanța socială. Înainte de fiecare oră încăperile se aerisesc și dezinfectează.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN:

– În ultimele 2-3 luni am monitorizat desfășurarea învățământului online și am identificat unele provocări. Am sesizat importanța învățământului digital, or de multe ori, anterior, cadrele didactice se bazau pe conținuturile de pe format hârtie, pe când în învățământul online conținutul digital/suportul electronic este indispensabil. În luna iunie am început pregătirile pentru proiectul „Educație online”, un proiect de anvergură, foarte util pentru UTM, filmând lecții video ale profesorilor noștri, adresate în primul rând studenților anului I. Astfel, au fost create 5 echipe de filmări, echipe de redactare a conținutului audio-video, grafică, precum și echipe metodologice pe toate domeniile predate în anul I: matematică, fizică, mecanică, chimie, informatică, desen tehnic și grafică inginerească. Actualmente avem peste 1000 de ore filmate, care vor fi disponibile studenților. Totodată, suntem deschiși să oferim aceste conținuturi video și studenților de la alte universități. Mai mult. Am înregistrat un număr impresionat de accesări și din România. Urmează să actualizăm statisticile, însă interesul din țările din regiune ne bucură.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR INFORMAȚIONALE

UTM este o umbrelă de intenții din mai multe puncte de vedere, iar adaptarea la noile situații nu a fost niciodată o problemă pentru UTM. Care sunt prioritățile universitare pentru noul an de studii 2020-2021?

Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare:

– Criza ne-a adus și noi oportunități educaționale, în special utilizarea pe scară largă a instrumentelor digitale, pe care le vom utiliza la scară largă și după revenirea totală din această situație, atât în procesul de studii, cât și pentru formarea continuă. Instruirea online, care deocamdată nu este acreditată în RM, este foarte apreciată de către studenți. Lecțiile video sunt importante atât pentru cei care au absentat de la ore din diferite motive, cât și pentru recapitulări, în deosebi pentru pregătirile de examene. În perspectivă preconizăm să înregistrăm lecții video și pentru alte discipline, pentru următorii ani de studii. Astfel că implementarea și dezvoltarea instrumentelor și serviciilor informaționale va simplifica, dar și va tehnologiza procesul de studii.

În luna martie, când în RM a fost declarată starea de urgență, UTM, ca și alte universități, s-a confruntat cu o serie de provocări, Proba de foc a fost asigurarea studiilor în regim online. S-au făcut multe, au fost experimentate diverse aplicații soft, a urmat și o perioadă de instruire a profesorilor, context în care parteneriatele cu diverse companii din domeniu au facilitat mult procesul de tranziție la învățământul online. În baza unui acord cu Microsoft am implementat la UTM Office 365 Education care dispune de un pachet impresionant de instrumente, pe care le-am utilizat în digitalizarea cursurilor, crearea registrelor electronice, aplicațiilor ce țin de frecvența la ore etc. aceste instrumente gratuite au constituit o oportunitate deosebită în perioada în care procesul de studii a fost sistat. UTM a fost una din puținele universități care a trecut pe online și sesiunea de examinare din vară, dar și cea de susținere a proiectelor de an, a tezelor de licență și de master. Bineînțeles, învățământul online nu-l poate substitui sută la sută pe cel clasic (în special, dacă ne referim la învățământul superior tehnic-ingineresc), de aceea după primele 2 săptămâni din septembrie am implementat regimul mixt de studii, studenții având posibilitatea să revină în aule la orele practice. Mai mult. Tehnologizarea și-a lăsat amprenta și pe lecțiile din aule, pe care le modernizăm continuu prin intermediul instrumentelor digitale de care dispunem.

Cu certitudine, la ora actuală sistemul hibrid este unica soluție de a asigura un nivel de studii calitativ.

 

 

 

 

 

 

(Visited 498 times, 1 visits today)