UTM lansează un nou proiect Erasmus Plus: MHELM

Universitatea Tehnică a Moldovei își consolidează poziția de lider pe piața educațională în lansarea unor proiecte de rezonanță pe plan internațional, înscriindu-și în palmares un nou proiect Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).

MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate pentru ediția anului 2019, categoria țărilor Parteneriatului Estic, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. În implementarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea alături un consorțiu, din care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi University of Gloucestershire, UK; Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany și Universitatea Transilvania din Brașov.

Reprezentanți ai tuturor acestor instituții au participat la ședința de lansare a proiectului. Salutând asistența, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector UTM pentru finanțe și relații internaționale, coordonatoarea proiectului, le-a mulțumit partenerilor pentru aderare și asumarea obiectivului major al proiectului, care rezidă în consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Importanța și necesitatea dezvoltării spiritului de Leadership și Management în învățământul superior din Republica Moldova a fost subliniată în mesajele lor de salut de către Claudia MELINTE – coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, Nadejda VELIȘCO – șef Direcția Politici în învățământul superior din cadrul ministerului de resort, acad. Grigore BELOSTECINIC – președintele Consiliului Rectorilor din RM, rector ASEM; prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN – rector UTM. În context, au fost elucidați și pașii de urmat în acest scop: elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova; instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului; crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului.

Făcând un scurt rezumat al proiectului, David DAWSON, partener de proiect din Marea Britanie, a subliniat că la Universitatea din Gloucester, pe care o reprezintă, MHELM se realizează deja de 9 ani. Diseminarea informației despre acest program, nou pentru Republica Moldova, precum și a celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, trebuie să constituie un obiectiv permanent pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova.

În cadrul ședinței de lansare a proiectului s-a făcut o prezentare generală  a planului de livrare a pachetelor de lucru în cadrul proiectului, a responsabilităților conducătorilor pachetelor de lucru și ale partenerilor din consorțiu, dar și a acțiunilor ulterioare privind pilotarea și implementarea noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova.

 

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://proiecte.utm.md/mhelm/

 

(Visited 89 times, 1 visits today)