Prezența unor companii de top în domeniul TIC la „ECCO 2019 – International Conference on Electronics, Communications and Computing” a deschis vaste oportunități pentru Universitatea Tehnică a Moldovei și facultatea implicată nemijlocit în organizarea acestui important forum de specialitate – FCIM, de a stabili punți de colaborare care să fortifice și să consolideze relația în care părțile își regăsesc misiunea și scopul principal – cel de a asigura pregătirea temeinică a tinerilor specialiști în domeniu.

Huawei Technologies SRL, reprezentată de către vicedirectorul reprezentanței companiei în țara noastră, Andrei Slesari, a răspuns prompt invitației UTM de a dezvolta o relație de lucru cooperantă, al cărei scop final ar fi de a asigura, prin programul Authorised Information and Network Academy program (HAINA), transferul de tehnologii TIC către UTM și implicit către FCIM, facultate cu care are cele mai evidente tangențe de profil.

Acordul semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de către prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu Țurcanu, prevede implementarea Huawei Academy în cadrul UTM, ceea ce presupune acordarea suportului necesar în vederea dotării laboratoarelor în domeniul IT, pregătirii tinerilor specialiști, formării continue a cadrelor didactice, asigurarea transferului de experiență din partea specialiștilor de marcă din cadrul Huawei.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)