Pe 7 octombrie 2019, într-o atmosferă solemnă, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, le-a mulțumit șefilor de promoție 2019 pentru rezultatele excelente la absolvirea studiilor de licență, iar pentru spirit corporativ și alegerea de a-și continua studiile de master la Alma Mater, conform tradiției, le-a înmânat În semn de prețuire a excelenței la studii și în activitatea extracurriculară câte un laptop, care, după încheierea cu succes a studiilor, le va rămâne în proprietate personală.

Cei 10 șefi de promoție din anul curent reprezintă cele 9 facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură:

Hâncu Mihaela, Facultatea Electronică și Comunicații, specialitatea „Inginerie şi management în telecomunicaţii”,

Mirco Valeria, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, specialitatea „Inginerie şi managementul calității”,

Şerşun Alexei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Tehnologii informaționale”,

Guţu Stella, Facultatea Tehnologia Alimentelor, specialitatea „Tehnologia şi managementul alimentației publice”,

Calancea Felicia, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Design interior”,

Bernic Maria, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, specialitatea „Design industrial”,

Vlasov Dumitru, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Arhitectură”,

Enachi Ala, Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru, specialitatea „Drept”,

Coadă Cătălina, Facultatea Inginerie Economică şi Business, specialitatea „Contabilitate”,

Munteanu Lia, Facultatea Textile și Poligrafie, specialitatea „Design vestimentar industrial”.

Mândri și recunoscători pentru onoarea acordată, ei au menționat că nu se grăbesc să se despartă de Alma Mater. Având deja câte un job cu mari perspective, opt dintre ei își continue paralel studiile la ciclul II – Master, unul intrând în posesia premiului la absolvirea studiilor integrate la FUA. La festivitatea de înmânare a notebook-urilor au fost prezenți 5 șefi de promoție, alții 3 fiind antrenați în activități extracurriculare urmează să le primească la revenire.

La eveniment a fost prezent și Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, care i-a felicitat pe premianți, urându-le cucerirea de noi culmi în continuare.

(Visited 5 times, 1 visits today)