Vineri, 24 mai 2019, începând cu ora 8:00, în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill (str. Studenților, 9/11) va avea loc Concursul Internaţional StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RĂDĂUŢAN”, ediţia a IX-a.

La concurs vor participa cca 45 de echipe studenţeşti din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei; Centrul de Excelență în Energetică și Electronică; Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, Cahul), România (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi; Universitatea TRANSILVANIA din Braşov; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi), Ucraina (Universitatea Tehnică Națională din Vinița; Universitatea Tehnică Națională din Ucraina „Igor Sikorsky Institutul Politehnic din Kiev”; Universitatea Tehnică Națională „Institutul Politehnic din Harkov”) şi Belarus (Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus).

Prin acest concurs, organizatorii (Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală)  își propun să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de elaborare de către studenţi a aplicaţiilor în domeniul sistemelor microelectronice, robototehnicii, sistemelor şi aplicaţiilor cu microcontrolere, dispozitivelor biomedicale etc., urmărind participarea şi implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ – iniţiativă şi aplicare, mai mult decât acumulare de cunoştinţe.

În anul curent, Concursul este susținut de Societatea Absolvenţilor în Microelectronică  ai Universităţii Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie  Biomedicală din Moldova, StarNet SRL, AFN Systems SRL, INFORMBUSINESS SRL, DJV-COM SRL, ÎM Uzina TOPAZ SA, AROBS Software SRL, Aproservice-X SRL, ELIRI SA, ÎS Radiocomunicaţii, dar şi de compania Mechatronics Innovation Center, Iaşi, România.

Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chişinău) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei – unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, UTM a pregătit peste 62000 de ingineri.

Concursul include două etape: prima – prezentarea proiectelor în formă orală (prezentări Power Point, timp de 5-7 minute); a doua – demonstrarea funcţionalităţii dispozitivelor şi aplicaţiilor practice.

La deschiderea concursului vor participa reprezentanți ai conducerii Universităţii Tehnice a Moldovei, sponsori, oameni de afaceri.

Devenit deja o frumoasă tradiție, Concursul Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RADAUŢAN” constituie un eveniment deosebit în istoria UTM şi un bun prilej pentru viitorii ingineri de a-și manifesta ingeniozitatea şi străduinţa.

Persoana de contact:

Victor Sontea,

profesor universitar, dr., șef Departament Microielectronică și Inginerie Biomedicală,

Universitatea Tehnica a Moldovei,

Tel. +(373) 22 509910   

Fax. +(373) 22 509910

Tel. GSM +(373) 79460338

e-mail: victor.sontea@mib.utm.md, www.mib.utm.md

(Visited 8 times, 1 visits today)