În prezența rectorilor, prorectorilor și coordonatorilor naționali ai 17 universități participante în proiectul ERASMUS+ Acţiunea cheie 2 – Consolidarea capacităţilor în domeniul învățământului superior „Licență și master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI), prorectorul UTM, conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC a semnat, astăzi, în orașul Ho Chi Minh, Vietnam, o Convenție privind diplomele duble pentru programul de Master „Securitate informațională” cu Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / University of West Attica din Grecia.

Convenția acordă studenților UTM, care au ales programul Securitate Informațională, în cadrul FCIM, posibilitatea obținerii, în afara diplomei UTM, a unei diplome eliberate de Universitatea West Attica din Grecia, precum și aceleași posibilități stipulate pentru studenții universității West Attica. Pentru aceasta în timpul semestrului 2 sau 3, studenții UTM, care au finalizat cu succes semestrul precedent, vor pleca pentru un semestru în Grecia, perioadă în care vor lichida diferențele dintre planurile de învățământ ale celor două universități, urmând activități prevăzute de planul de învățământ din țara-gazdă, pentru a reveni din mobilitate cu 30 de credite transferabile. Suplimentar, studenții care vor beneficia de această oportunitate, vor executa teza de licență sub conducerea a doi coordonatori, câte unul de la fiecare universitate. În acest scop vor fi utilizate instrumente moderne de management on-line.

Planul de învățământ pentru programul „Securitate informațională”, a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI, având ca referent european universitatea West Attica. Drept rezultat, diferența dintre planurile celor două universități este de doar câteva discipline, ceea ce permite prin eforturi sustenabile, obținerea rezultatului dorit.

În perioada 3-7 decembrie 2018 în orașul Ho Chi Minh, Vietnam, și-a desfășurat lucrările Reuniunea nr. 3 a Grupului Interregional de conducere a Proiectului Erasmus+ LMPI, care a examinat bilanțul activităților derulate conform planului în anul 2 de implementare a Proiectului. Conform evaluării indicatorilor de progres, experții internaționali unanim au recunoscut că echipa UNM a obținut cele mai bune rezultate. La întrunire Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de prorectorul pentru studii Serghei ANDRONIC și coordonatorul național al proiectului Victor BEȘLIU.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/

și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 61 times, 1 visits today)