În perioada 22-28 octombrie la UTM s-a desfășurat Săptămâna Accesului Deschis la Informație cu genericul „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Este vorba despre un eveniment global, ajuns la a 11-ea ediție, stabilit inițial în anul 2008 de către Coaliţia publicaţiilor ştiinţifice şi resurselor academice (SPARC).

Accesul Deschis (Open Access – OA) presupune ca informația științifică, cu consimțământul autorilor, să fie disponibilă pe Internet astfel încât utilizatorii s-o folosească în mod gratuit, s-o poată  descărca, copia, distribui. Beneficiile OA sunt: extinderea accesului la informația științifică, multiplicarea oportunităților de publicare, sporirea vizibilității științifice a savanților, înlesnirea comunicării științifice, economia resurselor destinate cercetării și publicării etc.

Pe parcursul anilor Biblioteca tehnico-științifică (BTȘ) a UTM a organizat activități dedicate Accesului Deschis la Informația științifică:  conferințe, seminare, lecții. Au participat cadre didactice, tineri cercetători, specialiști din exterior,  bibliotecari.

Studenții de la diferiți ani de studiu au audiat lecțiile, susținute de angajații bibliotecii „Utilizarea surselor educaționale în acces deschis”, „Criterii de selectare a revistelor științifice adecvate pentru cercetare”, „Oportunitățile Accesului Deschis pentru cunoaștere”.

Biblioteca a elaborat „Politica instituțională a Universității Tehnice a Moldovei privind Accesul Deschis la Informație”, aprobată de Senatul UTM în anul 2016.

Recent, în cadrul Săptămânii Accesului Deschis, BTȘ a organizat un șir de activități. Lansarea oficială a Săptămânii Accesului Deschis a avut loc în holul blocului de studiu nr. 6. Participanții au luat cunoștință de Mișcarea Internațională pentru OA, de Programul activităților BTȘ dedicate OA. Concomitent, s-a desfășurat Ziua Informării, în cadrul căreia au fot expuse achizițiile recente de publicații ale bibliotecii, s-au acordat consultații. S-au luat la evidență publicațiile, care au prezentat interes sporit. Profesorii au nominalizat cărțile, necesare de a fi procurate în mai multe exemplare. La toate filialele Bibliotecii de la facultăți au fost organizate expoziții ale cărților și revistelor științifice noi, s-a solicitat opinia profesorilor priind calitatea achiziției de bibliotecă.

A fost marcată Ziua bazelor de Date Științifice, fiind susținută lecția cu tema „Accesul la resursele informaționale: Cambridge Journals Online, Taylor@Francis Online Journals Library, Web of Sciense” (form. V. Stratan, șef oficiu Resurse electronice, BTȘ UTM). Au audiat 22 ascultători: cadre didactice și studenți ai facultății FTA. În urma acestei lecții, dr. N. Mija și  dr. L. Coșciug au organizat consultații pentru studenții cursurilor superioare privind accesarea bazelor de date, oferite de bibliotecă.

Pentru doctoranzi a fost susținută lecția „Selectarea revistelor în acces deschis pentru publicare” (form. V. Stratan). Studenții FIMIT au audiat lecția „Explorarea bazelor de date în domeniul proprietății intelectuale și a dreptului de autor” (form. L. Popov, șef serviciu Bibliografie, documentare științifică, BTȘ UTM).

Pe tot parcursul Săptămânii OA au fost difuzate materialele promoționale elaborate de Bibliotecă: posterul informativ „Open Access Week 2018”, pliantul „Open Accsess: Elemente definitorii”, semne de carte cu indicarea bazelor de date în acces deschis.  Vitrine cu materiale promoționale, însoțite de compoziții floristice în oranje, culoarea reprezentativă a OA, au fost amenajate la toate filialele Bibliotecii.

Biblioteca a primit aprecieri și mulțumiri din partea profesorilor și studenților pentru manifestările dedicate OA, ei fiind impresionați îndeosebi de expunerea publicațiilor științifice noi și ghidarea privind accesul la bazele de date.

(Visited 5 times, 1 visits today)