pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Facultatea de Energetica
Istoria invatamantului superior electrotehnic in R. Moldova are drept inceput anul 1959 cand in cadrul facultatii de fizica si matematica din Universitatea de Stat a Moldovei se infiinteaza sectia „Inginerie Tehnica”. >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Metrologia la Daci

In epoca antica dacii au folosit unitatile de masura grecesti si apoi romane. In epoca feudala romanii au avut un sistem propriu de masuri care s-a caracterizat prin unitate si diversitate. >>>>

Umor
- Tinere, - explodeaza profesorul, - a treia oara va apreciez cu nota patru. De ce nu invatati? Din cate stiu, nimeni n-a murit invatand!
- Stiu, - zice studentul, - dar mai bine nu risc. >>>>
Catedra Electromecanica
In prezent, la catedra EM activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti ... >>>>
Legislaţie
Prima lege din domeniul metrologiei din spatiul romanesc (15 septembrie 1864), semnata de Domnitorul Principatelor Romane Unite - Alexandru Ioan Cuza >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - P

pană = defecţiune
parametru (de funcţionare sau de mediu) / facteur / parameter / ďŕđŕěĺňđ / cantitate fizica sau chimica - sau combinatie de cantitati - care defineste tipul solicitarii de functionare sau de mediu.
parte interesată / partie interessee / interested party / çŕčíňĺđĺńîâŕííŕ˙ ńňîđîíŕ / persoane sau grup de persoane care au un interes legat de performanta sau succesul unei organizatii.
participarea la un sistem de certificare / participation a un systeme de certification / participation in a certification system / ó÷ŕńňčĺ â ńčńňĺěĺ ńĺđňčôčęŕöčč / privind un organism de certificare, de a-si asuma obligatiile, de a avea obtinute drepturile de a certifica conformitatea si de a accepta conformitatile dupa regulile sistemului, fara a lua parte la managementul sistemului.
părţi / parties / parties / ńňîđîíű / cei doi semnatari ai unui contract, vanzator si client, executant si beneficiar pentru o operatie care a facut obiectul unui acord.
performanţă / performance / performance / ďîęŕçŕňĺëü / criteriu calitativ sau cantitativ pe care utilizatorul il asteapta de la o lucrare sau de la un produs si care se verifica in cursul incercarilor de receptie.
pericol / danger / hazard / îďŕńíîńňü / sursa unui prejudiciu potential sau a unei situatii cu prejudiciu potential.
perioada de defectare precoce / periode de defaillance precoce/ early failure period/ đŕííčé ďĺđčîä îňęŕçŕ / perioada initiala, daca exista, din viata unei entitati, ce incepe la un moment specificat si in timpul careia intensitatea instantanee a defectarii, pentru o entitate reparata, sau rata instantanee de defectare, pentru o entitate nereparata, este cu mult mai mare decat in perioada urmatoare.
perioadă cu intensitate constantă a defectărilor / periode d'intensite constante de defaillance / constant failure intensity period / ďîńňî˙ííűé ďĺđčîä číňĺíńčâíîńňč îňęŕçîâ / Perioada eventuala in viata unei entitati reparate in timpul careia intensitatea instantanee de defectare este aproximativ constanta.
perioadă de aşteptare / periode d'attente / standby time / ďĺđčîä îćčäŕíč˙ / Interval de timp in care o entitate este in asteptare
perioada de valabilitate / periode de validite / period of validity / ńđîę ăîäíîńňč / perioada in care un document normativ este actual si care ramane valabil de la data intrarii in vigoare, urmand unei decizii a unui organism care este responsabil pana la retragerea sau inlocuirea sa.
perturbaţie electromagnetică / perturbation electromagnetique/ electromagnetic disturbance/ Ýëĺęňđîěŕăíčňíŕ˙ ďîěĺőŕ / fenomen electromagnetic care poate deteriora performanta unui aparat, echipament sau sistem, sau poate afecta defavorabil materia vie sau inerta.
pierderi (datorate calităţii ) / pertes relatives a la qualite / quality losses / ęŕ÷ĺńňâĺííűĺ ďîňĺđč / pierderi cauzate de nevalorificarea potentialului resurselor in procese si activitati.
piese de schimb / pieces de rechange / spare parts / çŕďŕńíűĺ ÷ŕńňč / piese necesare asigurarii unei functionari normale, si anume: consumabile, produse necesare functionarii normale a echipamentelor; piese de uzura, elemente mecanice care trebuie inlocuite sistematic dupa un anumit timp de functionare a echipamentelor; piese de siguranta, elemente cu o durata de viata egala cu cea a echipamentelor din care fac parte, dar a caror fragilitate sau incercare pot determina o inlocuire accidentala.
plan al calităţii / plan qualite / quality plan / ďëŕí ęŕ÷ĺńňâŕ / document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
plan al proiectului / plan du projet / project plan / ďëŕí ďđîĺęňŕ / document care precizeaza ce este cerut (sa indeplineasca) obiectivului (lor) proiectului.
plan de asigurare a calităţii / plan d’assurance qualite / quality assurance plan / ďëŕí îáĺńďĺ÷ĺíč˙ ęŕ÷ĺńňâŕ / document care descrie dispozitiile particulare luate de conducerea proiectului pentru a obtine calitatea ceruta a proiectului ; acest plan se sprijina, in general, pe manualul calitatii si pe procedurile de lucru create cu ocazia acestui proiect.
plan de eşantionare / plan d’echantillonnage / sampling plan / ďëŕí âűáîđęč / planul specific care stabileste efectivul esantionului (esantioanelor) care vor fi utilizate si le asociaza criteriile de acceptare a lotului.
plan de fiabilitate şi mentenabilitate / plan de fiabilite et de maintenabilite / reliability and maintainability plan / ďëŕí íŕäĺćíîńňč č đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Document ce descrie metodele, resursele si activitatile necesare sa asigure satisfacerea exigentelor de fiabilitate si mentenabilitate relative la un contract sau la un proiect particular.
plan de management al proiectului / plan de management de projet / project plan / ďëŕí ěĺíĺäćěĺíňŕ ďđîĺęňŕ / document esential, realizat la inceputul proiectului, care descrie referintele de ordin tehnic, administrativ, financiar, de termene precum si dispozitiile de aplicat pentru organizarea, conducerea si gestiunea proiectului si care cuprinde: enuntarea obiectivelor; caracteristicile si conditiile ce trebuie indeplinite; resursele necesare si termenele de realizare; activitatile si responsabilitatile corespunzatoare; riscurile identificate si mijloacele pentru atenuarea unor dificultati; planificarea si bugetul;procedurile si normele ce trebuie respectate; etc.
plan de supravegherea evaluării / programme de surveillance d’evaluation / surveillance assessment plan / ďëŕí íŕäçîđŕ îöĺíęč / programul facut de organismul de acreditare, in care se prevad vizitele si activitatile de supraveghere, in particular bazat pe aria competentei, privind organizatia intre evaluarea initiala si prima reevaluare sau intre reevaluari.
planificare / planification / planning and scheduling / ďëŕíčđîâŕíčĺ / disciplina care are ca obiectiv prevederea si urmarirea obiectivelor de realizare a unei lucrari printre care: alegerea lucrarilor, alegerea scopului de atins; deducerea obiectivelor de actiuni; definirea activitatilor si sarcinilor; deducerea resurselor necesare; compararea mijloacelor disponibile cu cele existente; deducerea termenelor previzionale; respectarea scadentelor de plata; respectarea termenului final prevazut
planificarea calităţii / planification de la qualite / quality planning / ďëŕíčđîâŕíčĺ ęŕ÷ĺńňâŕ / parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii. / Nota: stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
planul dependabilităţii / plan de surete de fonctionnement / dependability plan / ďëŕí îáĺńďĺ÷ĺíč˙ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / document ce descrie practicile specifice ale dependabilitatii, resursele si succesiunea activitatilor asociate unui produs, unui contract sau unui proiect dat.
politica (în domeniul calităţii) / politique de la qualite / quality policy / ďîëčňčęŕ ęŕ÷ĺńňâŕ / intentii generale si orientari ale unei organizatii referitoare la calitate, asa cum sunt exprimate oficial de catre managementul la cel mai inalt nivel.
politica de mentenanţă / politique de maintenance/ maintenance policy/ ďîëčňčęŕ îáńëóćčâŕíč˙ / relatia globala intre nivelele de mentenanta si treptele de mentenanta si conditiile de mentenanta de aplicat pentru mentenanta unui produs.
populaţie / population / population / ďîďóë˙öč˙ / in statistica, ansamblul elementelor reale sau posibile intrand in aria fenomenului studiat.
precizie a unui instrument de măsură = exactitate = justeţe / exactitude d’un instrument de mesure / accuracy of a measuring instrument / aptitudinea unui instrument de masura de a da raspunsuri apropiate de valoarea adevarata.
predictiv [calificativ] = previzional [calificativ] / prevu [qualificatif] / predicted [qualifier] / ďđĺäńęŕçŕííűé [ńďĺöčôčęŕňîđ] / Califica o valoare numerica atribuita unei marimi inainte ca aceasta valoare sa fie observabila, si calculata pornind de la valori anterioare observate sau estimate ale aceleiasi marimi sau ale altor marimi folosind un model matematic.
predicţie = previzionare / prevision / prediction / ďđîăíîç / Operatie ce are ca scop calcularea valorii predictive a unei marimi.
predicţie a mentenabilităţii / prevision de la maintenabilite / maintainability prediction / ďđîăíîç đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Determinarea valorilor numerice probabile ale unei caracteristici de mentenabilitate a unei entitati pornind de la caracteristicile de mentenabilitate si de fiabilitate ale subentitatilor sale, in conditii de exploatare si de mentenanta date.
prejudiciu / prejudice/ harm/ óůĺđá / deteriorari fizice daunatoare sanatatii, bunurilor sau mediului.
prelevare elementară / sprelevement elementaire / increment / ďđčđŕůĺíčĺ / unitatea de esantionare in cazul esantionarii in vrac; de exemplu, este cantitatea de material prelevata o singura data, printr-o actiune dintr-o cantitate mare de material.
prestandard / prenorme / prestandard / ďđĺäâŕđčňĺëüíűé ńňŕíäŕđň / document care este adoptat in mod provizoriu de catre un organism cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitia publicului in scopul de a beneficia de experienta obtinuta prin aplicarea sa pentru elaborarea unui standard.
prestarea serviciului / prestation de service / service delivery / ďđĺäîńňŕâëĺíčĺ óńëóă / activitati ale furnizorului necesare pentru realizarea serviciului.
pretenţie de mediu / assertion environnemental / environmental claim / đĺęëŕěŕöč˙ îęđóćŕţůĺé / declaratie sau simbol care indica un aspect de mediu al unui produs . al unei componente sau a unui ambalaj.
prevedere / disposition / provision / ďîëîćĺíčĺ / expresie din continutul unui document normativ sub forma unui enunt, al unei instructiuni, recomandari sau al unei conditii
prevenire / prevention / prevention / ďđĺäîňâđŕůĺíčĺ / ansamblu de metode si masuri puse in functiune pentru a evita aparitia de defecte si anomalii
prevenirea poluării / prevention de la pollution/ prevention of pollution/ ďđĺäîňâđŕůĺíčĺ çŕăđ˙çíĺíč˙ / utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse care evita, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismelor de control, utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor.
principii / principles / principles / ďđčíöčďű / reguli fundamentale care servesc ca o baza pentru rationament si actiune
principiul măsurării / principe de mesure / principle of measurement / ďđčíöčď čçěĺđĺíč˙ / baza stiintifica a unei masurari.
probabilitate / probabilite / probability / âĺđî˙ňíîńňü / frecventa la care se poate astepta realizarea viitoare a unui element aleator.
probabilitate a acoperirii / probabilite de couverture (provision) / coverage probability / âĺđî˙ňíîńňü îőâŕňŕ / raportul de obicei amplu, al distributiei valorilor care, ca rezultat al masurarii, ar pute sa fie atribuit in mod rezonabil masurandului.
probabilitate a erorii de facturare / probabilite d'erreur de facturation / billing error probability / âĺđî˙ňíîńňü îřčáęč ďî ń÷ĺňó / Probabilitate a unei erori in facturarea unui utilizator pentru un serviciu.
probabilitate de abandon / probabilite d'abandon / service user abandonment probability / âĺđî˙ňíîńňü îňęŕçŕ / Probabilitatea ca un utilizator sa abandoneze o tentativa de acces la un serviciu.
probabilitate de acceptare / probabilite d’acceptation / probability of acceptance / âĺđî˙ňíîńňü ďđčí˙ňč˙ / probabilitatea de a accepta un lot, atunci cind lotul sau procesul au nivelul de calitate specificat.
probabilitate de respingere; probabilitate de neacceptare / probabilite de rejet / probability of rejection / âĺđî˙ňíîńňü áđŕęîâęč / probabilitatea de a nu accepta un lot, atunci cand lotul sau procesul au nivelul de calitate specificat.
probă / specimen d’essai / test piece / îáđŕçĺö / obiect supus incercarilor
procedură / procedure / procedure / ďđîöĺäóđŕ / ansamblu de prescriptii scrise, care formalizeaza modul in care trebuie sa fie executat proiectul sau o parte din acest proiect.
procedură de coordonare / procedure de coordination / coordination procedure / ęîîđäčíŕöčîííŕ˙ ďđîöĺäóđŕ / ansamblu de prescriptii, directive si informatii care definesc: executia activitatilor proiectului pentru ca acestea sa fie a priori coerente din punct de vedere tehnic sau in timp; relatiile de comunicare intre intervenientii proiectului si intre acestia si clienti.
procedură de eşantionare / procedure d’echantillonnage / procedure sampling / ďđîöĺäóđŕ âűáîđęč / cerintele operationale si/sau instructiunile referitoare la utilizarea unui plan specific de esantionare; adica, metoda planificata de selectie, de prelevare si de pregatire a unuia sau a mai multor esantioane dintr-un lot, pentru a deduce caracteristicile lotului
procedură de măsurare / mode operatoire / measurement procedure / ďđîöĺäóđŕ čçěĺđĺíč˙ / ansamblu de operatii descrise in mod concret, utilizate in efectuarea unor masurari anumite in conformitate cu o metoda data.
proceduri administrative de recunoaştere a conformităţii / procedures administratives de recconaissance de conformite / administrative procedure for determining conformity / ŕäěčíčńňđŕňčâíŕ˙ ďđîöĺäóđŕ äë˙ îďđĺäĺëĺíč˙ ńîîňâĺňńňâč˙ / masuri administrative necesare pentru a stabili daca un produs sau un serviciu este conform sau nu specificatiilor tehnice prevazute; ele pot contine dispozitii administrative privind frecventa, locul si efectuarea incercarilor cat si controlul calitatii efectuat de producatori.
procentul unităţilor neconforme / spourcentage d’individus non conformes / percentage of nonconforming items / de o suta de ori proportia unitatilor neconforme.
proces / processus / process / ďđîöĺńń / metoda de operare intr-o anume etapa specifica a unui element, grup de elemente, sau a aspectului global al productiei sau al serviciului.
proces de calificare / processus de qualification / qualification process / ďđîöĺńń ęâŕëčôčęŕöčč / proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a indeplini cerinte specificate.
proces de îmbunătăţire a calităţii (manualul calităţii) / processus d’amelioration de la qualite/ quality improvement process/ ďđîöĺńń óńîâĺđřĺíńňâîâŕíč˙ ęŕ÷ĺńňâŕ / proces de cercetare si obtinere a calitatii bazat pe un nou stil de gestiune si de comunicare in intreprindere prin participare si responsabilitate, acest proces cuprinde cinci faze succesive: angajare-organizare; formare-informare; masurare-valorificare-corectare; elaborare de obiective individuale; realizarea “zero” defecte.
proces de măsurare / processus de mesure / measurement process / ďđîöĺńń čçěĺđĺíč˙ / ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.
proces global / processus global / overall process / îáůčé ďđîöĺńń / orice combinatie de masini (linii de fabricatie sau unelte), de metode de fabricatie, de materiale si operatori care fabrica produse sau furnizeaza un serviciu, intr-o perioada de timp si in conditii stabilite.
proces individual = procedeu / procedee / proceeding / äĺéńňâčĺ / combinatie specifica unei masini (linii de fabricatie sau unelte), unei metode de fabricatie, unui lot uniform de material si a unui operator (sau grup de operatori) care fabrica produse sau furnizeaza un serviciu, intr-o perioada de timp si in conditii stabilite.
proces sub control = proces stabil / processus maitrise; processus stable / process in control; stable process / ńňŕöčîíŕđíűé ďđîöĺńń / procesul care pentru fiecare dintre masurile calitatii (de exemplu, media si variabilitatea sau fractiunea neconformitatilor sau numarul mediu al neconformitatilor produsului sau serviciului) este in stare de control statistic.
producţie continuă / production continue/ continuous production/ íĺďđĺđűâíîĺ ďđîčçâîäńňâî / o productie este denumita continua atunci cand: nu a avut modificari de conceptie, de materiale sau de procedee de fabricatie ale componentelor electronice care sa afecteze omologarea; nu a avut schimbari ale locului de fabricatie; nu a avut opriri ale fabricatiei mai mari de o luna (sau o perioada mai lunga daca aceasta a fost acceptata de autoritatea de control sau de aprobare).
produs / produit / product / ďđîäóęň / rezultat al unui proces.
produs (finit) / produit fini / final product / ęîíĺ÷íűé ďđîäóęň / produs care nu necesita transformari aditionale inainte de utilizarea sa.
produs (intermediar) / produit intermediaire / intermediate product / ďđîěĺćóňî÷íűé ďđîäóęň / intrarea sau iesirea dintr-un proces elementar care necesita transformari ulterioare.
produs cu viaţă prelungită / produit a vie prolongee/ extension life product/ ďđîäóęň ń đŕńřčđĺíîé ćčçíüţ / produs destinat sa aiba o utilizare prelungita, bazata fie pe o caracteristica upgradata, care determina utilizarea redusa a resurselor sau reducerea deseurilor.
produs de raft / produit sur rayon / off - the -shelf product / ďđîäóęň äë˙ ďîëęč / produs care a fost deja dezvoltat si este disponibil, utilizabil fie asa cum este, fie cu modificari.
produs elementar / individu [controle systematique] / unit of product / ĺäčíčöŕ ďđîäóęňŕ / Orice entitate care face obiectul esantionarii, controlului, cumpararii, livrarii, fabricarii, expedierii etc.
produs final / produit fini / finished product / ăîňîâîĺ čçäĺëčĺ / produs care nu mai necesita nici o transformare suplimentara inainte de a fi utilizat. /
produs proiect / produit projet / project product / ďđîĺęňíűé ďđîäóęň / ceea ce este definit ca scopul proiectului si este livrat clientului.
produs secundar / produit derive / by product / ďîáî÷íűé ďđîäóęň / oricare din doua sau mai multe produse rezultate din aceeasi unitate de proces.
produs sistem / produit systeme / product system / ńčńňĺěŕ ďđîäóęňŕ / un ansamblu de procese elementare conectate material si energetic care realizeaza una sau mai multe functii definite.
produs software / produit logiciel / software product / ďđîăđŕěěíűé ďđîäóęň / ansambul de programe de calculator si proceduri, precum si datele si documentele asociate acestora.
program de asigurare a calităţii / programme d’assurence de la qualite / quality assurance program / ďđîăđŕěěŕ îáĺńďĺ÷ĺíč˙ ęŕ÷ĺńňâŕ / ansamblul procedurilor de organizare si de functionare care descriu practicile de asigurare a calitatii.
program de audit / programme d’audit / audit programme / ďđîăđŕěěŕ ďđîâĺđęč / ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un interval de timp si orientate spre un scop anume.
program de dependabilitate / programme de surete de functionnement / dependability programme / ďđîăđŕěěŕ íŕäĺćíîńňč / structura organizatorica, responsabilitati, proceduri, procese si resurse folosite pentru gestiunea dependabilitatii.
program de fiabilitate şi mentenabilitate / programme de fiabilite et de maintenabilite / reliability and maintainability programme / ďđîăđŕěěŕ íŕäĺćíîńňč č đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Ansamblul documentat al activitatilor, mijloacelor si evenimentelor planificate conform unui calendar, destinate sa puna in practica structura de organizare, responsabilitatile, procedurile, activitatile, capacitatile si mijloacele care urmeaza sa asigure faptul ca o entitate va satisface exigentele de fiabilitate si de mentenabilitate relative la un contract sau la un proiect particular.
program de încercări şi cerinţe de control / programme d’essais et exigences de control / test schedule and inspection requirements / ďđîăđŕěěŕ čńďűňŕíčé č číńďĺęöčč ďîňđĺáíîńňĺé / programul ce comporta in mod normal urmatoarele informatii: indicarea subgrupelor de incercari, titlurile incercarilor si manevrele articolelor ce se refera la specificatia generala sau intermediara; conditii de incercari proprii componentelor sau gamei de componente acoperite de specificatia particulara, cerintele ce trebuie indeplinite in cursul incercarii, controlul vizual si masuratorile la sfarsitul incercarii; pentru incercarile lot cu lot, nivelele de control si criteriile de acceptare proprii fiecarei subgrupe sau indicatia echivalenta; pentru incercarile periodice, intervalele intre incercari si conditiile de acceptare.
program de mentenabilite / programmes de maintenabilite/ maintainability programmes/ ďđîăđŕěěŕ đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / relatia intre procesul de proiectare si sarcinile de mentenabilitate asociate
program de mentenanţă / programme de maintenance/ maintenance programme/ ďđîăđŕěěŕ îáńëóćčâŕíč˙ / ansamblul metodelor, procedurilor si resurselor cerute pentru a sustine mentenanta unei entitati de-a lungul ciclului sau de viata.
program de standardizare / programme de normalisation / standards programme / ďđîăđŕěěŕ ńňŕíäŕňčçŕöčč / plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, continand lista de teme care fac obiectul lucrarilor sale de standardizare.
proiect / projet / project, design / ďđîĺęň / proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse.
proiect de standard / projet de norme / drafts / ďđîĺęň ńňŕíäŕđňŕ / standard propus, in general disponibil pentru observatii, vot sau aprobare.
proiectare şi dezvoltare / conception et developpement / design and development / ďđîĺęňčđîâŕíčĺ č đŕçđŕáîňęŕ / ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs, proces sau sistem.
proprietarul unei mărci pentru conformitate / proprietaire du marque de conformite/ owner of a mark of conformity / âëŕäĺëĺö çíŕęŕ ńîîňâĺňńňâč˙ / persoana sau organizatie care a inregistrat in mod legal o marca pentru conformitate.
protecţia în caz de defect (ref. management calitate) / protege en cas de defaut / fail save / çŕůčňŕ â ńëó÷ŕĺ îňęŕçŕ / proprietatea unui dispozitiv (entitate) din proiectare, pentru a evita ca defectele proprii sa nu fie defecte cririce.
protecţie a mediului / protection d’environement / protection of the environment / çŕůčňŕ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / prevenirea mediului de deteriorari inacceptabile datorita exploatarii produselor, proceselor sau serviciilor.
protecţie a unui produs / protection d’un produit / product protection / çŕůčňŕ ďđîäóęňŕ / protectia unui produs contra unor conditii climatice sau de alta natura, in timpul utilizarii sale, transportului sau depozitarii.
protocol de aplicare / protocole d’application / application protocol / ďđčęëŕäíîé ďđîňîęîë / limbaj normalizat utilizat in procedurile de aplicare pentru a schimba informatii intr-un sistem de control casnic.
publicaţie de securitate a produselor / publication de securite de produits/ product safety publication/ čçäŕíčĺ áĺçîďŕńíîńňč ďđîäóęňîâ / publicatie ce acopera toate aspectele de securitate pentru unul sau mai multe produse, procese sau servicii.
publicaţie fundamentală / publication fondamentale de securite/ basic safety publication/ îńíîâíîĺ áĺçîďŕńíîĺ čçäŕíčĺ / publicatie privind un subiect specific legat de securitate, aplicabil mai multor produse, procese sau servicii din domeniul electrotehnic.
punct de indiferentă / point d’indifference (de la courbe d’efficacite / indifference point; point of control (of the OC curve) / ňî÷ęŕ áĺçđŕçëč÷č˙ / punctul de pe curba caracteristicii operative care corespunde probabilitatilor de acceptare si de neacceptare egale cu 0,5.
punct de risc al consumatorului / point du risque du client (PRC) / consumer’s risk point (CRP) / ďîňđĺáčňĺëüńęŕ˙ ňî÷ęŕ đčńęŕ / punctul de pe curba caracteristicii operative care corespunde unei probabilitati reduse de acceptare predeterminata si practicata in mod uzual.
punct de risc al producătorului / point du risque du fournisseur / producer’s risk point / ňî÷ęŕ đčńęŕ ďđîčçâîäčňĺë˙ / punctul, pe curba caracteristicii operative, care corespunde riscului producatorului.
punere în funcţiune / mise en route, en marche ou en fonctionnement / start - up / ńäŕ÷ŕ â ýęńďëóŕňŕöčţ / ansamblu de operatiuni efectuate in timpul perioadei cuprinse intre introducerea materiilor reale in lucrare conform tehnologiei, si receptia provizorie.
punere în regim industrial / mise en service (industriel) / commercial operation / ńäŕ÷ŕ â ďđîěűřëĺííóţ ýęńďëóŕňŕöčţ / operatii efectuate inainte de receptia provizorie a unei lucrari destinate fabricarii de produse, sub supraveghere speciala.
punere la dispoziţie / mise a disposition / release / ďđĺäîńňŕâëĺíčĺ / transferul responsabilitatilor in utilizarea produselor, echipamentelor, instalatiilor de la directorul de proiect la proprietar.
puterea de selecţie / puissance de selection/ screening strength/ ńčëŕ îňáîđŕ / masura capacitatii unui proces de selectie, proiectat cu parametrii specificati, de a transforma defectuozitatile in defectari.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Dorm şi întrebările, dar iepureşte.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc