pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Umor
- Bolnavule, ce data este astazi?
- Intreaga, pozitiva. >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Catedra Electromecanica
In prezent, la catedra EM activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti ... >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Metrologia la Daci
In epoca antica dacii au folosit unitatile de masura grecesti si apoi romane. In epoca feudala romanii au avut un sistem propriu de masuri care s-a caracterizat prin unitate si diversitate. >>>>
Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - F

fabricabilitate / fabricabilite / manufacturability / âîçěîćíîńňü ďđîčçâîäńňâŕ / aptitudinea unui produs de a fi fabricat respectand proiectul, cu un randament bun si utilizand procedee de fabricatie alese.)

facilitate de utilizare a unui serviciu = utilizabilitate / facilite d'utilisation (d'un service) / service operability performance / őŕđŕęňĺđčńňčęŕ îďĺđŕáĺëüíîńňč îáńëóćčâŕíč˙ / Capacitatea unui serviciu de a fi utilizat in mod satisfacator si cu usurinta de catre un utilizator)

factor al fişei de control / facteur de carte de controle / control chart factor / ęîýôôčöčĺíň ăđŕôčęŕ ęîíňđîë˙ / un factor, in mod curent variabil in functie de efectivul esantionului, pentru convertirea (transformarea) statisticilor sau parametrilor specificati, intr-o linie centrala sau intr-o limita de control, corespunzatoare unei fise de control.

factor de accelerare / facteur d’acceleration / acceleration factor / ęîýôôčöčĺíň óńęîđĺíč˙ / raportul dintre timpii necesari pentru a obtine aceeasi proportie data de entitati defecte pentru doua esantioane identice, supuse la doua ansamble de solicitari, antrenand acelasi mod si acelasi mecanism de defectare.

factor de acoperire / facteur de couverture (provision) / coverage factor / ďîęŕçŕňĺëü îőâŕňŕ / un factor numeric folosit ca un multiplu al incertitudinii standard a masurarii pentru a obtine o incertitudine a masurarii mai mare.

factor de corecţie / facteur de correction / correction factor / ďîďđŕâî÷íűé ęîýôôčöčĺíň / factor numeric prin care se multiplica rezultatul brut al masurarii pentru a compensa eroarea sistematica.

factor de îmbătrânire / facteur de vieillissement / ageing factor / ęîýôôčöčĺíň ńňŕđĺíč˙ / Factor de influenta care produce imbatranirea.

factor de mediu / facteur d'environnement / environmental factor / ôŕęňîđ âíĺříĺé ńđĺäű / Influenta fizica, chimica sau biologica ce, fie singura, fie combinata cu alte influente, produce o conditie de mediu (de exemplu frig, caldura, umiditate, presiune, precipitatii, radiatii, vibratii etc.)

fază / phase / stage / ýňŕď / subdiviziune importanta si semnificativa a unui proiect ce se identifica, de regula, in trei mari etape: definitia, pleaca de la ideea initiala pana la decizia de realizare si apartine in intregime proprietarului; realizarea, pleaca de la decizia numirii conducerii proiectului pana la receptia proiectului; darea in exploatare prin care se dovedeste ca proiectul si-a atins obiectivele.

fară calitate / qualite, non / quality, non / íĺęŕ÷ĺńňâĺííűé / lipsa calitatii, evaluata in cifre (calculata) in managementul calitatii; prin instrumente contabile adecvate se calculeaza costurile non-calitatii in fiecare moment al ciclului de productie (receptia achizitiilor-realizare-distribuire).

feedback / retour d’information / feedback / îáđŕňíŕ˙ ńâ˙çü / informatii conforme cu realizarile, stabilite astfel incit, pe de o parte sa poata fi puse in paralel cu ipotezele initiale si, pe de alta parte, sa poata fi stocate intr-o baza de date comparabila.

fiabilitate / fiabilite / reliability [performance] / íŕäĺćíîńňü [őŕđŕęňĺđčńňčęŕ] / Capacitatea unei entitati de a indeplini o cerinta functionala in conditii date, intr-un interval de timp dat.

fiabilitate [mărime] / fiabilite [grandeur] / reliability [quantity] / íŕäĺćíîńňü [âĺëč÷číŕ] / Probabilitatea ca o entitate sa poata indeplini o cerinta functionala, in conditii date, in cursul unui interval de timp dat (t1, t2).

fiabilitate (ref. electric) / fiabilite / realiability / íŕäĺćíîńňü / increderea intr-o componenta, un circuit sau un sistem pentru aptitudinea sa de a functiona fara defectare pe o perioada de timp data si in unele conditii prealabile.

fiabilitate estimată / fiabilite estimee / assessed reliability / îöĺíĺííŕ˙ íŕäĺćíîńňü / Fiabilitate a unei entitati determinata de valoarea limita sau valorile limita ale intervalului de incredere asociat unui nivel de incredere dat, si bazata pe aceleasi date ca fiabilitatea observata a entitatilor nominal identice.

fiabilitate extrapolată / fiabilite extrapolee / extrapolated reliability / ýęńňđŕďîëčđóĺěŕ˙ íŕäĺćíîńňü / Extensie prin extrapolare sau interpolare a fiabilitatii observate sau estimate pentru durate si/sau conditii diferite de cele corespunzatoare fiabilitatii observate sau estimate

fiabilitate observată / fiabilite observee / observed reliability / íŕáëţäŕĺěŕ˙ íŕäĺćíîńňü / a) Pentru entitati nereparate: Pentru o perioada de timp data, raportul dintre numarul de entitati care, la sfarsitul perioadei, si-au indeplinit functiile intr-un mod satisfacator si numarul total de entitati existente in esantion la inceputul perioadei. b) Pentru entitati reparate: Raportul dintre numarul de ocazii in care o entitate sau mai multe entitati si-au indeplinit functiile intr-un mod satisfacator in cursul unei perioade de timp date si numarul total de ocazii in care entitatea sau entitatile sunt solicitate sa functioneze in aceeasi durata de timp

fiabilitate predictivă / fiabilite predite / predicted reliability / ďđĺäńęŕçŕííŕ˙ íŕäĺćíîńňü / Pentru conditii date de utilizare si tinand seama de conceptia unei entitati, fiabilitate calculata pornind de la fiabilitatile observate, estimate sau extrapolate ale componentelor sale.

fiabilitate prevăzută / fiabilite predit / predicted realiability / f ďđĺäńęŕçŕííŕ˙ íŕäĺćíîńňü / iabilitatea unei echipament calculata pe baza cosideratiilor asupra proiectarii si a fiabilitatilor componentelor sale in conditii de utilizare prevazute.

fidelitate (a unui instrument de măsură) / repetabilitate, reproductibilitate / fidelite (d’un instrument de mesure) / repeatability (of a measuring instrument) / ďîâňîđ˙ĺěîńňü (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / aptitudinea unui instrument de masura de a da indicatii foarte apropiate pentru aplicatii repetate ale aceluiasi masurand in aceleasi conditii de masurare.

fidelitate (statistica) / fidelitee / fidelity / ňî÷íîńňü âîńďđîčçâĺäĺíč˙ / una din calitatile unei masurari (se exprima fidelitatea unei incercari cu ajutorul coeficientilor de constanta, echivalenta si omogenitate).

finalizare / achevement, fin / completion, finish / çŕâĺđřĺíčĺ/ sfarsitul unei actiuni sau unei activitati.

fisură / fuite [fissure] / leak [fissure] / ňđĺůčíŕ / Orificiu mic, crapatura sau porozitate intr-un perete al unei incinte prin care se scurge un fluid dintr-o parte a peretelui in partea cealalta sub actiunea presiunii sau diferentei de presiune existente

fişă a funcţiei / fiche de fonction / job ticket / ęŕđňî÷ęŕ ôóíęöčč / document care descrie functiile specifice ale unei persoane sau ale unui material.

fişă de control = grafic de control / carte de controle / control chart / ęŕđňî÷ęŕ ęîíňđîë˙ / fisa pe care sunt trasate limitele de control superioara si/sau inferioara si pe care sunt reprezentate valorile unor statistici pentru o serie de esantioane sau de subgrupe, in general ordonate cronologic sau dupa numerele de esantion. In mod frecvent, prezinta o linie centrala care faciliteaza detectarea tendintei de orientare a valorilor reprezentate, spre una din cele doua limite de control

fişă de merit = fişă pentru scorul calităţii / carte de demerite; carte de score / demerit chart; quality score chart / ęŕđňî÷ęŕ íĺäîńňŕňęŕ; ęŕđňî÷ęŕ îöĺíęč ęŕ÷ĺńňâŕ / fisa de control pentru evaluarea procesului care utilizeaza demeritele (sau scorul calitatii), de exemplu, suma ponderata a numarului de neconformitati in raport cu diferite specificatii.

fluctuaţie de temperatură / fluctuation de temperature / temperature fluctuation / ňĺěďĺđŕňóđíîĺ ęîëĺáŕíčĺ / Variatia instantanee de temperatura intr-un punct oarecare al spatiului de lucru.

flux de energie / flux d’energie/ energy flow/ ýíĺđăĺňč÷ĺńęčé ďîňîę / intrare sau iesire dintr-o unitate de proces sau sistem-produs, exprimata in unitati de energie.

flux de referinţă / flux de reference/ reference flow / čńőîäíűé ďîňîę / valoare a iesirilor necesare din procese intr-un anumit sistem-produs impuse de indeplinirea functiei exprimate de unitatea functionala.

flux elementar / flux elementaire/ primary flow/ ýëĺěĺíňŕđíűé ďîňîę / material sau energie care intra in sistemul aflat in studiu, care a fost extras din mediu fara a suferi o transformare umana anterioara, material sau energie care iese din sistemul aflat in studiu si care este eliberat in mediu fara a suferi o transformare umana ulterioara.

fragilitate / fragilite/ weakness/ őđóďęîńňü / orice imperfectiune, cunoscuta sau necunoscuta, dintr-o entitate ce poate provoca una sau mai multe defectari prin fragilitate.

funcţie / fonction / function / ôóíęöč˙ / actiuni caracteristice normale ale unui element.

funcţie metrologică / fonction metrologique / metrological function / ěĺňđîëîăč÷ĺńęŕ˙ ôóíęöč˙ / functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de control al masurarii.

furnizor = vânzător / fournisseur / supplier / ďîńňŕâůčę / persoana fizica sau morala desemnata sa furnizeze materiale, echipamente sau servicii si a carei misiune poate include instalarea si punerea in functiune a echipamentelor, asistenta tehnica etc.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Filosofii n-au răspuns până acum nici la întrebările copiilor.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc