pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Legislatia R. Moldova din domeniul Metrologiei
Lege pentru modificarea si completarea Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 , Nr.222-XVI din 25.10.2007
Legea metrologiei, Nr.647-XIII din 17.11.95
Legea cu privire la standardizare, Nr.590-XIII din 22.09.95
Legea privind protecţia consumatorilor, Nr.105-XV din 13.03.2003
Legea privind barierele tehnice în calea comerţului, Nr.866-XIV din 10.03.2000
Hotărârea Guvernului privind organizarea activităţii de standardizare şi metrologie, Nr.363 din 25.06.96
Hotărârea Guvernului cu privire la efectuarea certificării producţiei în Republica Moldova, Nr.414 din 13.06.94
Regulamentul, structura şi efectivul-limită a Departamentului Standardizare şi Metrologie, Hotărârea Guvernului Nr.932 din 06.09.2001
Programul de dezvoltare a Sistemului Naţional de Etaloane pe anii 2003-2008, Hotărârea Guvernului Nr.1169 din 29.09.2003
Hotărârea Guvernului privind trecerea la standardizarea voluntară, Nr.702 din 04.06.2002
Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajul medical din dotarea politiei, Hotărârea Guvernului Nr.1139 din 18.09.2003
Hotărârea Parlamentului pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Internaţională de Metrologie Legala, Nr.441-XIII din 27.04.95
Hotărârea Guvernului cu privire la intensificarea activităţii de protejare a consumatorilor, Nr.1297 din 27.11.2001
Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, din 13.03.1992
Acord între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnica al Republicii Moldova şi Institutul Roman de Standardizare privind cooperarea în domeniul recunoaşterii reciproce a activităţilor de acreditare şi certificare, din 18.03.1997
Acord privind colaborarea în domeniul asigurării unităţii măsurării timpului şi frecvenţei, din 09.10.1992
Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, Hotarirea Departamentului Standardizare si Metrologie, nr. 1445-M, din 04 ianuarie2004
Nomenclatorul produselor, proceselor şi serviciilor supuse certificării obligatorii în Republica Moldova, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Nr.750-c din 05.06.2000
Produse alimentare, Informaţie pentru consumator, Condiţii generale, Departamentul Standardizare şi Metrologie din 14.12.1999
Produse nealimentare, Informaţie pentru consumator, Condiţii generale, Departamentul Standardizare şi Metrologie din 14.12.1999
Nu există deocamdată nici un pericol în privinţa declanşării unei epidemii de înţelepciune.
Absolvenţi
Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>
Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc