pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Umor

- Dvs. nu vorbiti prin somn? – intreaba medicul.
- Nu, dar adesea se intampla sa vorbesc cand altii dorm.
- ??????
- sunt profesor.... >>>>

Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Absolventi

Pana in prezent, 123 de studenti au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceti clic aici >>>>

Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - T

temă de standardizare / projet de normalisation / standards project / ďđîĺęň ńňŕíäŕđňîâ / subiect de lucru specific al unui program de standardizare.
tendinţă / tendance / trend / ňĺíäĺíöč˙ / tendinta de crestere si de scadere, dupa eliminarea erorii aleatorii si efectelor ciclice, cand valorile observate sunt aranjate in ordinea observatiilor.
termen de valabilitate / periode de validite / period of viability / ďĺđčîä ăîäíîńňč / limita de timp stabilita de producator, in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum
terţă parte / tierce partie / tiers third / ňđĺňü˙ ńňîđîíŕ / persoana sau organism care este recunoscuta ca fiind independenta de partile implicate, in ceea ce priveste problema investigata.
test marginal / test aux marges / marginal test / ęđŕéíĺĺ čńďűňŕíčĺ / Tehnica de mentenanta in care, prin variatia unor parametri de functionare in raport cu valoarea lor nominala, se detecteaza sau se localizeaza eventualele defectiuni
test statistic / test statistique / statistical test / ńňŕňčńňč÷ĺńęîĺ čńďűňŕíčĺ / procedura statistica prin care se decide daca ipoteza nula poate fi respinsa sau nu, in favoarea ipotezei alternative.
test student / test de student / student’s test / čńďűňŕíčĺ Cňóäĺíňŕ / testul statistic in care daca ipoteza nula este considerata adevarata, atunci se presupune ca statistica testului are o repartitie t(student).
testabilitate / facilite de test / testability / ęîíňđîëčđóĺěîńňü / gradul in care poate fi proiectat un test obiectiv si fezabil pentru a determina daca o cerinta este satisfacuta.
testare regresivă / test de regression / regression testing / čńďűňŕíčĺ đĺăđĺńńŕ / testare facuta pentru a determina daca modificarile menite sa corecteze defectele nu au introdus defecte suplimentare.
timp administrativ / temps administratif / administrative time / ŕäěčíčńňđŕňčâíîĺ âđĺě˙ / Perioada de timp in care operatiile de mentenanta sunt in asteptare sau pregatite dar n-au fost inca demarate sau sunt suspendate
timp de corectare a defecţiunii / temps de correction de panne / fault correction time / âđĺě˙ čńďđŕâëĺíč˙ äĺôĺęňŕ / Parte a timpului de mentenanta corectiva activa in cursul caruia se efectueaza o corectare a defectiunii.
timp de defecţiune / temps de panne / time to restoration / âđĺě˙ ę âîńńňŕíîâëĺíčţ / Interval de timp in care o entitate este in stare de indisponibilitate in urma unei defectiuni
timp de defecţiune latentă / temps de panne latente / undetected fault time / âđĺě˙ ńęđűňîăî äĺôĺęňŕ / Interval de timp intre o defectare si detectarea defectiunii care rezulta din aceasta.
timp de diagnosticare a defecţiunii / temps de diagnostic de panne / fault diagnosis time / âđĺě˙ äčŕăíîçŕ äĺôĺęňŕ / Interval de timp in care se efectueaza diagnosticarea defectiunii
timp de disponibilitate / temps de disponibilite / up time / âđĺě˙ ăîňîâíîńňč / Interval de timp in care o entitate este in stare de disponibilitate.
timp de funcţionare / temps de fonctionnement / operating time / îďĺđŕöčîííîĺ âđĺě˙ / interval de timp in care entitatea este in stare de functionare.
timp de incapacitate / temps d'incapacite / disabled time / âđĺě˙ íĺńďîńîáíîńňč / Interval de timp in care o entitate este in stare de incapacitate.
timp de incapacitate externă / temps d'incapacite externe / external disabled time / âđĺě˙ âíĺříĺé íĺńďîńîáíîńňč / Interval de timp in care o entitate este in stare de incapacitate externa.
timp de indisponibilitate / temps d'indisponibilite / down time / âđĺě˙ íĺâîçěîćíîńňč čńďîëüçîâŕíč˙ / Interval de timp in care o entitate este in stare de indisponibilitate.
timp de mentenanţă = timp de întreţinere / temps de maintenance / maintenance time / âđĺě˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Intervalul de timp in care se efectueaza manual sau automat o operatie de mentenanta asupra unei entitati si care include intarzierile tehnice si logistice.
timp de mentenanţă corectivă / temps de maintenance corrective / corrective maintenance time / ęîđđĺęňčđóţůĺĺ âđĺě˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Parte a timpului de mentenanta in care mentenanta corectiva este efectuata asupra unei entitati, si care include intarzierile tehnice si cele logistice inerente mentenantei corective.
timp de mentenanţă preventivă / temps d'entretien / preventive maintenance time / ďđîôčëŕęňč÷ĺńęîĺ âđĺě˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Parte a timpului de mentenanta in care mentenanta preventiva este efectuata asupra unei entitati, si care include intarzierile tehnice si logistice inerente mentenantei preventive.
timp de nefuncţionare / temps de non-fonctionnement / non-operating time / íĺîďĺđŕöčîííîĺ âđĺě˙ / Interval de timp in care o entitate este in stare de ne-functionare
timp de răspuns / tems de reponse / response time / âđĺě˙ îňâĺňŕ / interval de timp intre momentul in care un semnal de intrare sufera o modificare brusca specificata si momentul in care semnalul de iesire atinge si isi mentine in limite specificate valoarea sa finala in regim stabil.
timp de reparare / temps (effectif) de reparation / repair time / âđĺě˙ đĺěîíňŕ / Parte a timpului de mentenanta corectiva in care se efectueaza operatii de reparare asupra unei entitati.
timp inactiv = timp de repaus (planificat) / temps mort [de disponibilite sans fonctionnement] / idle time / ďđîńňîé / Interval de timp in care o entitate este in stare de repaus.
timp între întreruperi / temps entre interruptions / time between interruptions / âđĺě˙ ěĺćäó ďđĺđűâŕíč˙ěč / Durata de timp intre sfarsitul unei intreruperi de serviciu si inceputul urmatoarei.
timp mediu de livrare (al unui serviciu) / delai moyen de fourniture (d'un service) / mean service provisioning time / ńđĺäíčé ńđîę ďîńňŕâęč / Speranta matematica a duratei dintre momentul in care un utilizator potential solicita unei organizatii furnizarea mijloacelor necesare pentru a beneficia de un serviciu si momentul in care mijloacele ii sunt furnizate.
timp nesolicitat / periode non requise / non-required time / íĺâîńňđĺáîâŕíîĺ âđĺě˙ / Interval de timp in care utilizatorul nu solicita ca entitatea sa isi indeplineasca cerinta functionala.
timp solicitat / periode requise / required time / âîńňđĺáîâŕíîĺ âđĺě˙ / Interval de timp in care utilizatorul solicita ca entitatea sa isi indeplineasca cerinta functionala.
timpii dintre defectări / temps entre defaillances/ time between failures/ âđĺě˙ ěĺćäó äĺôĺęňŕěč / durata intre doua defectari consecutive a unei entitati reparate.
titular de licenţă (pentru certificare) / licencie (en matiere de certification) / licensee (for certification) / ëčöî čěĺţůĺĺ ďŕňĺíň (äë˙ ńĺđňčôčęŕöčč) / persoana sau organism caruia un organism de certificare i-a acordat o licenta.
toleranţă / tolerance / tolerance / äîďóńę / variatia admisibila a valorii specificate a unei marimi ce poate fi exprimata: a) fie, prin diferenta intre valorile maxime si minime admisibile; fie, prin diferenta intre valoarea maxima admisibila si valoarea nominala si diferenta intre valoare minima admisibila si valoarea nominala (toleranta in plus sau in minus).
toleranţa deteriorării / tolerance aux dommages/ damage-tolerant/ äîďóńę íŕ ďîâđĺćäĺíčĺ / un element este apreciat ca fiind tolerant la deteriorari daca este capabil de a suporta deteriorarile si de a continua sa functioneze ca normal, eventual la sarcina si capacitate redusa.
toleranta la defecţiune / tolerant aux pannes / fault tolerance / äîďóńę íŕ äĺôĺęň / Califica o entitate capabila sa indeplineasca o cerinta functionala chiar si in prezenta anumitor defectiuni ale subentitatilor sale
topomentenenanţă / topomaintenance / total productive maintenance / ďîëíîĺ ďđîčçâîäčňĺëüíîĺ îáńëóćčâŕíčĺ / metoda ce vizeaza sa suprime toate cauzele de defectare ale unui echipament de productie garantand o fabricatie fara defecte (sau: ansamblu organizat de principii si metode ce vizeaza sa obtina, cu costuri scazute, randamentul maxim probabil al tuturor echipamentelor industriale pe toata durata lor de viata).
transparenţă / transparence / transparency / ďđîçđŕ÷íîńňü / prezentarea deschisa, comprehensiva si inteligibila a informatiilor.
trasabilitate / tracabilite / traceability / îňńëĺćčâŕĺěîńňü / abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
tratament egal / traitement egal / equal treatment / đŕâíŕ˙ îáđŕáîňęŕ / tratament acordat produselor, proceselor sau serviciilor de catre o parte, care nu este mai putin favorabil decat cel acordat produselor, proceselor sau serviciilor similare de catre orice alta parte, intr-o situatie comparabila.
tratament naţional / traitement national / national treatment / íŕöčîíŕëüíŕ˙ îáđŕáîňęŕ / tratament acordat produselor, proceselor sau serviciilor ce provin din alte tari care nu este mai putin favorabil decat cel acordat produselor, proceselor sau serviciilor similare de origine nationala, intr-o situatie comparabila.
tratarea neconformităţii / traitement d’une nonconformite / disposition of neconformity / îáđŕáîňęŕ íĺńîîňâĺňńňâč˙ / actiune care urmeaza a fi intreprinsa in legatura cu o entitate neconforma existenta, in scopul rezolvarii neconformitatii.
treaptă de mentenanţă / echelon de maintenance/ maintenance echelon (line of mentenance)/ óđîâĺíü îáńëóćčâŕíč˙ / pozitia, in cadrul unei organizatii, unde nivelele de mentenanta specificate sunt efectuate pe o entitate.
trecerea în revistă a proiectului / revue de projet/ project review / ďđîĺęňíűé îáçîđ / examen critic sistematic al conceptiei si documentelor unui proiect dat.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Dintre însuşiri, prima care se pensionează este curiozitatea.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc