pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Caracteristica profesională


Domeniul de activitate profesionala
a absolventului de la specialitatea „Metrologie, standarde, control si certificarea productiei” este metrologia si certificarea care se refera la realizarea respectarii normelor, regulilor si cerintelor inaintate produsului, procesului tehnologic de realizare, producerii, consumarii si asigurarii metrologice, orientate spre obtinerea unei calitati inalte si a unei securitati respective a produsului de eficienta inalta economica pentru producator si consumator.

Obiectivele activitatii profesionale ale absolventului specialitatii „Metrologie, standarde, control si certificarea productiei” sunt:
- produsul si procesul tehnologic;
- dispozitivele intreprinderilor si laboratoarelor de incercari;
- metodele si mijloacele de masurari, incercari, control, actele normative;
- sistemele de standardizare, certificarea si dirijare a calitatii;
- asigurarea metrologica a activitatii stiintifice.

Aspectele activitatii profesionale – absolventii sunt pregatiti pentru a realiza obligatiile inginerului metrolog, inginerului responsabil de standardizare si control, inginerului ce asigura calitatea.

Formulele activitatii profesionale. Absolventii specialitatii „Metrologie, standarde, control si certificarea productiei” sunt pregatiti pentru urmatoarele activitati profesionale:
- activitate organizatorica de administrare;
- activitate de producere si tehnologica;
- activitate de cercetare stiintifica;
- activitate de proiectare.

Problemele pentru solutionare in activitatea profesionala a absolventului. In activitatea profesionala absolventul trebuie sa fie capabil de a solutiona urmatoarele probleme:
a) Activitate organizatorica de administrare:
- organizarea elaborarii masurilor in vederea asigurarii controlului productiei;
- asigurarea metrologica a elaborarii, producerii, incercarilor si exploatarii;
- planificarea lucrarilor de standardizare si certificare, verificarea aplicatiei sistematice a standardelor la intreprinderi, conditiilor tehnice si altor acte normative;
- dirijarea elaborarii si implementarii sistemului calitatii;
- analiza cauzelor aparitiei rebutului si incalcarilor tehnologice;
- dirijarea expertizei metrologice si pregatirea planurilor de implementare a noii tehnici de masurari, intocmirea sarcinilor tehnice pentru elaborarea standardelor si comenzilor pentru efectuarea certificarii:
- efectuarea controlului asupra incercarilor produsului si asupra materiei prime de intrare la intreprindere, implementarea metodelor moderne de masurare.

b) Activitatea de producere si tehnologica:
- asigurarea realizarii ridicarii calitatii produsului in perfectarea asigurarii metrologice si reexaminarea standardelor si a altor documente de standardizare si certificare;
- elaborarea si implementarea sistemului de dirijare a calitatii si sistemelor locale de verificare a standardelor intreprinderilor;
- implementarea metodelor moderne de dirijare a calitatii si controlului statistic;
- determinarea nomenclatorului parametrilor masurati si verificati normativelor optime a exactitatii masurarilor, selectarii mijloacelor de masura, incercarilor si controlului;
- elaborarea metodelor realizarii masurarilor.

c) Activitatea de cercetare stiintifica:
- analiza calitatii produsului, asigurarea metrologica a producerii standardizarii si certificarii produselor;
- elaborarea modelelor teoretice pentru a determina calitatea produsului si proceselor tehnologice, pentru aprecierea eficientei asigurarii tehnologice si standardizarii;
- elaborarea planurilor, programelor si metodelor de efectuare a incercarilor, masurarilor si verificarii calitatii produsului;
- utilizarea metodelor problematice – de analiza, sinteza si optimizare a proceselor de management a calitatii.

d) Activitatea de proiectare
- definitivarea scopurilor proiectului pentru elaborarea sau modernizarea metodelor sau mijloacelor de management a calitatii, asigurarii metrologice si certificarii;
- determinarea celor mai bune variante de solutionare a problemelor in baza comparatiei alternativelor, la considerarea datelor initiale nedeterminate;
- elaborarea solutiilor constructive si tehnologice in domeniul asigurarii calitatii,
- utilizarea tehnologiilor informationale moderne la proiectarea mijloacelor si tehnologiilor de management a calitatii, asigurarii metrologice si standardizarii.

Cerinte de calificare inaintate specialistului cu studii superioare. Pregatirea absolventului trebuie sa asigure deprinderi calificative pentru solutionarea problemelor profesionale:
- efectuarea lucrarilor in domeniul proiectarii, deservirii informationale, organizarii producerii, asigurarii metrologice si controlul tehnic;
- utilizarea resurselor naturale, energiei si materialelor;
- elaborarea materialelor metodice, normative, documentatiei tehnice;
- efectuarea analizei tehnico-economice, argumentarea complexa a solutiilor aplicate sau realizate;
- participarea la lucrarile de cercetare, de elaborare a proiectelor si programelor, la realizarea lucrarilor de standardizare a mijloacelor tehnice;
- studiul si analiza informatiei necesare, datelor tehnice, indicilor si rezultatelor lucrarilor, generalizarea si sistematizarea lor, efectuarea calculelor necesare utilizand mijloace moderne tehnice;
- efectuarea ajutorului metodic si practic in realizarea proiectelor si programelor, planurilor si contractelor;
- respectarea cerintelor stabilite in normativele in vigoare, regulilor si standardelor;
- organizarea lucrarilor pentru ridicarea nivelului cunostintelor tehnico – stiintifice ale colaboratorilor.

Inginerul trebuie sa cunoasca:
- deciziile dispozitiile, ordinele organelor de conducere, materialele normative referitoare la lucrarile realizate;
- perspectiva dezvoltarii tehnice si particularitatile activitatii intreprinderii, organizatiei, firmei;
- principiile de lucru, caracteristicile tehnice, particularitatile constructive ale mijloacelor tehnice utilizate si elaborate;
- metodele de cercetare, regulile si conditiile de munca;
- cerintele de baza, inaintate documentatiei tehnice, materialelor si fabricatelor;
- performantele stiintei si tehnicii, experiente inaintate si straine in corespundere cu lucrarile efectuate in domeniul respectiv;
- bazele economiei, organizarii producerii, muncii si dirijarii;
- bazele dreptului legislativ;
- regulile si normative securitatii muncii, sanitariei in productie de combatere a incendiilor

Functiile pe care le poate indeplini inginerul. Specialistul cu studii superioare in domeniul metrologiei, standardizarii si certificarii conform calificarii obtinute poate sa activeze ca inginer la urmatoarele intreprinderi si organizatii:
- sistemul metrologic republican;
- intreprinderile industrial in sectoarele de determinare a calitatii;
- laboratoarele de control si certificare a productiei;
- institutiile si formele de proiectare a sistemelor de masurari;
- institutii de cercetari stiintifice;
- organizatii speciale de control si respectare a standardelor.

prof.univ.dr. Tudor Ambros

Arta tulbură, ştiinţa îngrozeşte.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria foto
Adrese utile

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc