pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Absolventi
Pana in prezent, 123 de studenti au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceti clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
Prima lege din domeniul metrologiei din spatiul romanesc (15 septembrie 1864), semnata de Domnitorul Principatelor Romane Unite - Alexandru Ioan Cuza >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Umor
...D. Mendeleev a visat tabelul elementelor chimice, s-a sculat si ... a decis: mai departe, nici un fel de chimie! Trec la vodca. >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - A

abatere / ecart / deviation / ďîăđĺříîńňü / diferenta intre o valoare si valoarea de referinta a sa
abatere de previziune / ecart de prevision / schedule variance/ ďđĺäâčäĺííŕ˙ ďîăđĺříîńňü / intarzierea, la o data fixa, luata in raport cu previziunea termenului de executie.
abatere standard / deviation standard / standard deviation / ńňŕíäŕđňíŕ˙ ďîăđĺříîńňü / radacina patrata pozitiva a variantei unei variabile aleatorii.
acceptare / acceptation / acceptance / îäîáđĺíčĺ / concluzia ca un lot sau o cantitate de produse sau de servicii corespunde criteriilor de acceptare.
acces la un sistem de certificare / acces a un systeme de certification / access a certification system / äîńňóď ę ńčńňĺěĺ ńĺđňčôčęŕöčč / posibilitatea de a obtine certificarea dupa regulile sistemului.
accesibilitate a unui serviciu / accessibilite (d'un service) / service accessibility performance / äîńňóďíîńňü ę óńëóăĺ / capacitatea unui serviciu de a fi obtinut cu tolerante specifice si in conditii date, la cererea unui utilizator.
achizitor / aquereur / aquirer / ńęóďůčę / o organizatie care achizitioneaza sau procura un sistem, un produs soft sau un serviciu soft de la un furnizor
achiziţie / achat / ordering, purchasing / ďđčîáđĺňĺíčĺ / misiune constand in a stabili lista furnizorilor, a intreprinzatorilor, a-i consulta si a compara ofertele primite, a verifica conformitatea cu cerintele consultantei precum si redactarea clauzelor tehnice, administative si comerciale ale comenzilor si contractelor.
achiziţionare / acquisition / acquisition / ďđčîáđĺňĺíčĺ (ńęóďęŕ) / procesul de obtinere al unui sistem, al unui produs soft sau al unui serviciu software
acord / agrement / agreement / äîăîâîđ / definirea termenilor si conditiilor in care se va desfasura o relatie de munca
acord bilateral / arrangement bilateral / bilateral arrangement / äâóőńňîđîííčé äîăîâîđ / acord de recunoastere a rezultatelor de catre fiecare din cele doua parti
acord de certificare / arrangement de certification / certification arrangement / äîăîâîđ (îá˙çŕňĺëüńňâî) ďî ńĺđňčôčęŕöčč / acord (aranjament) care are ca efect sa faca acceptabile, mutual, sistemele de certificare sau procedurile conexe in vederea facilitarii schimburilor.
acord de recunoaştere / arrangement de reconnaissance / recognition arrangement / äîăîâîđ (îá˙çŕňĺëüńňâî) ďî ďđčçíŕíčţ / acord bazat pe acceptarea de catre o parte, a rezultatelor prezentate de alta parte, pe aplicarea unuia sau mai multor elemente functionale desemnate, ale unui sistem de evaluare a conformitatii
acreditare / accreditation / acreditation / ŕęęđĺäčňŕöč˙ / procedura prin care un organism autorizat acorda recunoasterea ca organismul este competent sa realizeze sarcini specifice.
acreditare (a unui laborator) / accreditation (d’un laboratoire) / (laboratory) accreditation / ŕęęđĺäčňŕöč˙ (ëŕáîđŕňîđčč) / recunoasterea oficiala ca un laborator de incercari este competent sa execute anumite incercari sau anumite tipuri de incercari.
acreditare (criterii de …) / criteres d’accreditations / accreditation criteria / ęđčňĺđčč ŕęęđĺäčňŕöčč / ansamblu de cerinte folosite de un organism de acreditare pe care un organism de evaluare a conformitatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi acreditat
acreditare (organism de acreditare) / organisme d’accreditation / accreditation body / îđăŕí ŕęęđĺäčňŕöčč / organism care conduce si gireaza un sistem de acreditare si care acorda acreditarea
acreditare (sistem de) / systeme d’accreditation / accreditation system / ńčńňĺěŕ ŕęęđĺäčňŕöčč / sistem avand reguli proprii de procedura, destinat acreditarii
activitate / activite / activity / äĺ˙ňĺëüíîńňü / actiune de o anumita amploare, apartinand unui domeniu tehnic determinat, a carei executare poate fi incredintata unei persoane fizice sau moral competente, actiune considerata ca fiind unica in spatiu si timp, si in consecinta nerepetitiva.
activitate de supraveghere / activite de surveillence / surveillance activity / äĺ˙ňĺëüíîńňü ďđčńěîňđŕ / orice activitate (activitati) preluata de un organism de acreditare, in orice moment, pentru a monitoriza activitatea organizatiilor acreditate.
acţiune corectivă / action corrective / corrective action / ęîëëĺęňčâíîĺ äĺéńňâčĺ / actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.
acţiune preventivă / action preventive / preventive action / ďđĺäóďđĺäčňĺëüíîĺ (ďđîôčëŕęňč÷ĺńęîĺ) äĺéńňâčĺ / actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.
agent de mediu / agent d'environnement / environmental parameter / ďŕđŕěĺňđ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / Una sau mai multe proprietati fizice, chimice sau biologice care caracterizeaza un factor de mediu (de exemplu temperatura, umiditate relativa sau absoluta, presiune atmosferica, viteza, ploaie, zapada, grindina, radiatie solara, acceleratie etc.)
aitiografie / aitiographie / aitiography / ŕčňčîăđŕôč˙ / tehnica de schematizare pentru a reprezenta grafic actiunile, resursele si produsele, oricare ar fi complexitatea interactiunilor lor.
ajustare (a unui mijloc de măsurare) / ajustage / adjustement / ďđčăîíęŕ / operatie destinata aducerii unui mijloc de masurare intr-o stare de functionare convenabila utilizarii sale.
aleatoriu / aleatoire / random / ńëó÷ŕéíűé / eveniment sau un element de natura oarecare susceptibil de a prelua una din modalitatile unui ansamblu definit, modalitatea realizata fiind determinata de intimplare.
alocare / allocation / allocation / đŕńďđĺäĺëĺíčĺ / impartirea fluxurilor de intrari sau iesiri ale unui proces elementar produsului sistem, studiat
alocaţie / allocation / allocation / äîňŕöč˙ / procedura pusa in functiune in timpul proiectarii unei entitati in vederea repartizarii cerintelor impuse caracteristicilor acestei entitati intre sub-entitatile sale, in conformitate cu criteriile date.
ambalaj / emballage / package / óďŕęîâęŕ / material care este folosit pentru a proteja sau care contine un produs pe durata transportului, depozitarii, activitatilor de marketing sau utilizarii.
ameliorare a fiabilităţii / amelioration de la fiabilite / reliability improvement / óëó÷řĺíčĺ íŕäĺćíîńňč / Actiune destinata ameliorarii fiabilitatii prin eliminarea cauzelor defectarilor sistematice si prin reducerea probabilitatii de aparitie a altor defectari.
amendament / amendament / amendment / ďîďđŕâęŕ / modificare, adaugare sau suprimare a unei parti specifice din continutul unui document normativ
amplitudine / etendue / range / ŕěďëčňóäŕ / abatera dintre cea mai mica si cea mai mare dintre valorile observate.
analiză / analyse / review / ŕíŕëčç (îáçîđ)/ activitate de determinare a potrivirii, adecvantei si eficientei in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite.
analiză a defectării / analyse de defaillance / failure analysis / ŕíŕëčç äĺôĺęňîâ (îňęŕçîâ) / Examen logic si sistematic al unei entitati in urma unei defectari, in vederea identificarii si analizei mecanismului defectarii, a cauzei si a consecintelor acesteia
analiză a defecţiunilor / analyse des pannes / fault analysis / ŕíŕëčç ďîëîěîę / Examen logic si sistematic al unei entitati in vederea identificarii si analizei probabilitatilor, cauzelor si consecintelor defectiunilor posibile
analiză a incertitudinii / analyse d’incertitude / uncertainty analysis / ŕíŕëčç íĺîďđĺäĺëĺííîńňč / procedura sistematica pentru a stabili si cuantifica incertitudinea introdusa in rezultatele unei analize a inventarului ciclului de viata, incertitudine datorata efectelor cumulative ale incertitudinii intrarilor si variabilitatii datelor
analiză a riscului / analyse du risque / risk analysis / ŕíŕëčç đčńęŕ / utilizarea sistematica a informatiilor disponibile pentru a identifica pericolele si pentru a estima riscul pentru indivizi sau populatie, bunuri sau mediu.
analiză critică a eşecului / failure mode effect critically analysis / ęđčňč÷ĺńęčé ŕíŕëčç íĺóäŕ÷ / metoda inductiva de prevenire care permite, printr-o simulare cantitativa, identificarea efectului unui mod de slabiciune asupra rezultatului inainte de a realiza produsul.
analiză de incertitudine / analyse d’incertitude / uncertainty analysis / ŕíŕëčç íĺîďđĺäĺëĺííîńňč / procedura sistematica de stabilire si cuantificare a incertitudinii introduse in rezultatele unei analize a inventarului ciclului de viata datorate efectelor cumulate ale incertitudinii de intrare si variabilitatii datelor.
analiză de senzitivitate / analyse de sensibilite / sensitivity analysis / ŕíŕëčç ÷óâńňâčňĺëüíîńňč / procedura sistematica pentru estimarea efectelor metodelor si datelor alese asupra rezultatelor unui studiu.
andosament / endossement / endorsement / ďîäňâĺđćäĺíčĺ / aprobare scrisa ce implica o adeziune personala a semnatarului si acceptarea asumarii responsabilitatii corespunzatoare.
anduranţă / endurance / endurance / čçíîńîńňîéęîńňü / Capacitatea unei entitati de a rezista la actiunea factorilor de imbatranire.
anomalie / anomalie/ anomaly / ŕíîěŕëč˙ / abaterea fata de ceea ce se asteapta; o anomalie justifica o investigatie ce poate incepe prin constatarea unei neconformitatii sau unui defect.
aparat de măsură / appareil de mesure / measuring instrument / čçěĺđčňĺëüíűé ďđčáîđ / dispozitiv destinat a fi utilizat pentru a efectua masurari, singur sau asociat cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare.
aparat (de măsură) cu afişare = aparat (de măsură) indicator / appareil (de mesure) afficheur ; appareil (de mesure) indicateur / displayng (measuring) instrument ; indicating (measuring) instrument / číäčęŕňîđíűé čçěĺđčňĺëüíűé ďđčáîđ / aparat de masura care afiseaza o indicatie.
aparat (de măsură) integrator / appareil (de mesure) integrateur / integrating (measuring) instrument / číňĺăđčđóţůčé čçěĺđčňĺëüíűé ďđčáîđ / aparat de masura care determina valoarea unui masurand integrand o marime in functie de alta marime.
aparat (de măsură) înregistrator / appareil (de mesure) enregistreur / recording (measuring) instrument / đĺăčńňđčđóţůčé (ńŕěîďčřóůčé) čçěĺđčňĺëüíűé ďđčáîđ / aparat de masura care furnizeaza inregistrarea indicatiei.
aparat (de măsură) totalizator / appareil (de mesure) totalisateur / totalizing (measuring) instrument / ńóěěčđóţůčé (čçěĺđčňĺëüíűé) ďđčáîđ / aparat de masura care determina valoarea unui masurand facand suma valorilor partiale ale acestuia obtinute simultan sau consecutiv de la una sau mai multe surse.
aparat de măsură (cu afisaj) analogic / appareil de mesure (affichage) analogique / analogue measuring instrument ; analogue indicating instrument / ŕíŕëîăîâűé čçěĺđčňĺëüíűé ďđčáîđ / aparat de masura pentru care semnalul de iesire sau afisajul este o functie continua a masurandului sau a semnalului de intrare.
aparatură de încercare / appareillage d'essai / test apparatus / čńďűňŕňĺëüíűé ŕďďŕđŕň / Ansamblul aparatelor necesare efectuarii unei incercari asupra unei probe.
aplicare a unui document normativ / application d’un document normatif / application of a normative document / ďđčěĺíĺíčĺ íîđěŕňčâíîăî äîęóěĺíňŕ / utilizarea unui document normativ in productie, comert, etc.
aplicarea unui standard / application d’un norme / aplication of a standard / ďđčěĺíĺíčĺ ńňŕíäŕđňŕ / utilizarea unui standard in productie, comert
aprecierea conformităţii / appreciation de la conformite / conformity appreciation / îöĺíęŕ ńîîňâĺňńňâč˙ / orice activitate desfasurata pentru a determina direct sau indirect faptul ca sunt respectate conditiile pertinente
aprecierea riscului / apreciation du risque/ risk assessment / îöĺíęŕ đčńęŕ / procesul global al analizei riscului si al evaluarii riscului.
aprobare / approbation / approval / óňâĺđćäĺíčĺ / declaratia facuta de un organism investit cu autoritatea necesara si dupa care un ansamlu de criterii publicate a fost satisfacut.
aprobare privind capabilitatea / agrement de savoir faire / capability approval / óňâĺđćäĺíčĺ äĺĺńďîńîáíîńňč / aprobare acordata unui fabricant cand s-a stabilit ca, capabilitatea sa privind procedeele de fabricatie si metodele de control a calitatii ce acopera o gama de componente, indeplinesc cerintele specificatiei generale sau intermediare aplicabile componentei.
aprovizionare / approvisionnement / provisioning / ńíŕáćĺíčĺ / procesul de determinare si achizitie a lotului si a cantitatii pieselor de schimb si reparatie si echipamentelor logistice si de incercare necesare pentru a face sa functioneze si pentru a mentine produsul pe o perioada de serviciu specificata initial.
aptitudine de utilizare / aptitude a l’emploi / fitness for purpose / ńďîńîáíîńňü čńďîëüçîâŕíč˙ / capacitatea unui produs, proces sau serviciu de a avea o intrebuintare definita, in conditii speciale
arbore de defecţiune / arbre de panne / fault tree / äĺđĺâî ďîâđĺćäĺíčé / Diagrama logica ce arata ce tipuri de defectiune ale subentitatilor unei entitati complexe, ce evenimente exterioare sau ce combinatii ale acestora conduc la un tip de defectiune dat al entitatii.
arbore de mentenanţă / arbre de maintenance / maintenance tree / äĺđĺâî îáńëóćčâŕíč˙ / Diagrama logica ce arata diferitele succesiuni pertinente de operatii elementare de mentenanta susceptibile a fi efectuate asupra unei entitati precum si conditiile alegerii lor
articol / item / item / čçäĺëčĺ / denumirea codata a unui obiect care permite identificarea sa, obiectul desemnand unul sau mai multe echipamente sau una sau mai multe prestatii.
asigurare a calităţii / assurance de la qualite / quality assurance / îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ęŕ÷ĺńňâŕ / parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele calitatii vor fi indeplinite.
asigurarea conformităţii / assurance de conformite / assurance of conformity / îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ńîîňâĺňńňâč˙ / activitate al carui rezultat este o declaratie care sa dea incredere ca un produs sau un serviciu este conform cu cerintele specificate. / (Ghid ISO/CEI 22:1996)
asigurare a fiabilităţii şi mentenabilităţii / assurance de la fiabilite et de la maintenabilite / reliability and maintainability assurance / îáĺńďĺ÷ĺíčĺ íŕäĺćíîńňč č đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Punerea in practica a unui ansamblu potrivit de actiuni prestabilite si sistematice destinate sa dea incredere in satisfacerea cerintelor de fiabilitate si mentenabilitate ale unei entitati.
asistenţă tehnică / ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ďîääĺđćęŕ / interventii efectuate in beneficiul clientului in cadrul unui proiect ca de exemplu, formarea personalului, controlul sau supravegherea probelor, organizarea securitatii si a mentenantei etc.
aspect de mediu / aspect environnemental / environmental aspect / ŕńďĺęň îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.
asumarea riscului / retentron du risque / risk retentron / îňâĺňńňâĺííîńňü çŕ đčńę / acceptarea responsabilitatii pentru consecinte, in eventualitatea unui anumit risc
aşteptare / attente / stand-by state / îćčäŕíčĺ / stare a unei entitati care se afla simultan in stare de disponibilitate si de ne-functionare in timpul unei perioade solicitate.
atmosferă de referinţă / atmosphere (normale) de reference / reference atmosphere / đŕń÷ĺňíŕ˙ ŕňěîńôĺđŕ / Atmosfera la care sunt conectate prin calcul valorile obtinute prin masurare in orice conditii
audit / audit /audit / ŕóäčň / proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
audit al calităţii / audit qualite / quality audit / ŕóäčň ęŕ÷ĺńňâŕ / examinarea metodica a situatiei unui produs, proces, organizatie in privinta calitatii, realizata in cooperare cu partile interesate, in vederea verificarii conformitatii acestei situatii cu dispozitiile prestabilite si adecvarea acestora la obiectivul cercetat.
audit al fiabilităţii şi mentenabilităţii / audit de la fiabilite et de la maintenabilite / reliability and maintainability audit / ŕóäčň íŕäĺćíîńňč č đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Examinare metodica, efectuata de persoane independente, destinata sa determine daca activitatile si rezultatele sunt conforme cu dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt aplicate cu eficacitate si adecvate obiectivelor legate de fiabilitate si mentenabilitate
audit al sistemului de management de mediu / audit de systeme de management environnemental / environmental management system audit / ŕóäčň ńčńňĺěű ěĺíĺäćěĺíňŕ (óďđŕâëĺíč˙) îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / proces de verificare <interna> sistematica si documentata a dovezilor de audit, pentru a determina daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in conformitate cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu stabilite de organizatie si comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei.
audit de mediu / audit environnemental / environmental audit / ŕóäčň îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / proces de verificare sistematica si documentata a dovezilor de audit obtinute si evaluate in mod obiectiv, pentru a determina daca activitatile, evenimentele, conditiile, sistemele de management de mediu stabilite sau informatiile asupra acestora sunt in conformitate cu criteriile de audit si comunicarea rezultatelor acestui proces clientului.
auditat / audite / auditee / ďđîâĺđ˙ĺěűé / organizatie care este auditata.
auditor / auditeur / auditor / ŕóäčňîđ / persoana care are competenta de a efectua un audit.
autocertificare / autocertification / selfcertification / ńŕěîńĺđňčôčęŕöč˙ / forma de certificare a conformitatii dupa care unul sau mai multi publicanti sunt responsabili pentru certificarea conformitatii produselor lor, fara supraveghere din partea vreunui organism de certificare
autocontrol / autocontrole / selfcontrol / ńŕěîęîíňđîëü / mod de control prin care o persoana fizica exercita propriul control asupra rezultatelor muncii sale si ale carui reguli sunt definite in (dispozitiile) procedurile de asigurare a calitatii sau ale managementului calitatii.
autoevaluare / auto evaluation / self assessment / ńŕěîîöĺíęŕ / o analiza atotcuprinzatoare, sistematica si regulata a activitatilor organizatiei si a rezultatelor indicate conform sistemului de management al calitatii sau al unui model de excelenta
autoinspecţie /autocontrole / self inspection / ńŕěîîńěîňđ / inspectie efectuata de executant asupra propriei lucrari, in conformitate cu reguli specificate
autoritate / autorite / authority / âëŕńňü / organism care exercita prerogative legale
autoritate de reglementare / autorite reglementaire / regulatory authority / đĺăëŕěĺíňčđóţůŕ˙ âëŕńňü / autoritate care este responsabila cu pregatirea si adoptarea reglementarilor.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Unei cugetări nu-i este permis să fie efemeră ca un imperiu.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc