pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Absolventi
Pana in prezent, 123 de studenti au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceti clic aici >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Umor

Mos Ion urca berbecul in microbus. Soferul il intreaba:
- De ce urci berbecul?
- Care berbec? Berbecul meu invata la Academie, dar acesta este Cadoul >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Metrologia in sec. XXIi
La inceputul secolului XXI in lume s-au acutizat si mai mult dezbaterile referitor la stabilirea unui sistem de masurare global, de natura sa se manifeste prin aceleasi unitati de masura >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - R

raport de discriminare / raport de discrimination / discrimination ratio / ďđîňîęîë äčńęđčěčíŕöčč / raportul ce caracterizeaza un plan de esantionare prin capacitatea sa de a distinge o masura acceptabila a dependabilitatii de o masura neacceptabila.
raport de încercare / rapport d’essai / test report / ďđîňîęîë čńďűňŕíč˙ / document care prezinta rezultatele incercarii si alte informatii relevante pentru incercare.
rata (instantanee) de defectare / taux (instantane) de defaillance/ (instantaneous) failure rate/ číňĺíńčâíîńňü îňęŕçîâ / limita, daca exista, a raportului probabilitatii conditionale ca momentul T al defectarii unei entitati se produce in intervalul de timp dat (t, t + dt), pe durata acestui interval, dt, atunci cand dt tinde catre zero, stiind ca entitatea este in stare de functiune la inceputul intervalului de timp.
rata de defectare estimată / taux de defaillance estimee / assessed failure rate / îöĺíĺííŕ˙ číňĺíńčâíîńňü îňęŕçîâ / rata de defectare a unei entitati, determinata prin valoarea (valori) limita ale intervalului de incredere asociat la nivelul de incredere dat, si bazat pe aceleasi date ca si rata defectarii, observata a entitatilor identice nominal.
rata de defectare extrapolată / taux de defaillance extrapole / extrapolated failure rate / ýęńňđŕďîëčđóĺěŕ˙ číňĺíńčâíîńňü îňęŕçîâ / extinderea prin extrapolare sau o interpolare definita a ratei de defectare observata sau estimata, la durata si/sau conditiile diferite de acelea ce corespunzand ratei de defectare, observata sau estimata.
rata de defectare prevăzută / taux de defaillance predit / predicted failure rate/ ďđĺäńęŕçŕííŕ˙ číňĺíńčâíîńňü îňęŕçîâ / pentru conditii date de utilizare si tinand seama de conceptia (proiect) entitatii, rata defectarii calculata pe baza ratelor de defectare observate, estimate sau extrapolate a componentelor sale.
rata succesului / proportion de succes/ succes ratio/ îňíîřĺíčĺ óńďĺőŕ / probabilitatea ca o entitate sa indeplineasca o functie specificata sau ca o incercare sa fie satisfacatoare in conditii specificate.
răspundere juridică pentru un produs / responsabilite du fait du produit / product liability / ţđčäč÷ĺńęŕ˙ îňâĺňńňâĺííîńňü çŕ ďđîäóęň / termen generic pentru descrierea obligatiei unui producator sau a altora de a despagubi pierderile legate de daune corporale, materiale sau de alte daune cauzate de un produs.
realimentabil / refillable / rechargeable/ ďĺđĺçŕđ˙ćŕţůčéń˙ / o caracteristica a unui produs sau ambalaj care poate fi umplut, incarcat cu acelasi produs sau cu un produs similar, mai mult decat o data, in forma sa originala si fara o prelucrare suplimentara cu exceptia unor cerinte specificate cum ar fi curatarea si spalarea.
rebut / mise au rebut/ discard/ áđŕę / iesirea definitiva din serviciu a unui element la limita de timp specificata.
rebutare / mise au rebut / scrap / áđŕęîâęŕ / actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea acestuia in scopul initial. Exemple: reciclare, distrugere.
reciclabil / recyclable/ recyclable/ ďĺđĺđŕáŕňűâŕĺěűé / caracteristica unui produs, ambalaj sau componenta asociata care poate fi extrasa din fluxul deseurilor cu ajutorul proceselor si programelor disponibile si care poate fi colectata, prelucrata si reutilizata sub forma de materie prima sau produs.
reciclare / recyclage / recycling / ďĺđĺđŕáîňęŕ / ansamblu de proceduri destinate a readuce materialele care erau rebuturi intr-un sistem economic unde ele contribuie la productia de materiale utile.
reciprocitate / reciprocite / reciprocity / âçŕčěíîńňü / relatie bilaterala prin care doua parti au aceleasi obligatii una fata de cealalta
reclasare / reclassement / regrade / ďĺđĺęëŕńńčôčęŕöč˙ / modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte care difera de cele initiale.
recomandare / recommandation / recommendation / đĺęîěĺíäŕöč˙ / prevedere specifica facuta cu scopul de a schimba un produs, proces sau program si care trebuie dezvoltata sau respinsa oficial inainte de terminarea revizuirii proiectului; proiectul se poate referi la un produs, proces sau program.
redondanţă = redundanţă / redondance / redundancy / čçáűňî÷íîńňü / existenta intr-un dispozitiv a mai mult decat un mijloc, pentru indeplinirea unei functii specificate.
redondanţă (factor de …) / facteur de redondance / redundancy factor / ęîýôôčöčĺíň čçáűňî÷íîńňč / numar care caracterizeaza un ansamblu de masuri de la care plecand, se poate face estimarea starii unei retele.
reducerea deşeurilor / diminution de dechets/ waste decrease/ óěĺíüřĺíčĺ îňőîäîâ / reducerea cantitatii (masei) de material care intra in fluxul de deseuri datorita modificarii produsului, procesului sau ambalajului.
redundanţă (de mijloace) / redondance (de moyens) / redundancy (of means) / čçáűňî÷íîńňü (ńđĺäńňâ) / Existenta intr-o entitate a unor mijloace suplimentare fata de cele necesare indeplinirii unei cerinte functionale.
redundanţă activă / redondance active / active redundancy / ŕęňčâíŕ˙ čçáűňî÷íîńňü / timp de redundanta in care toate mijloacele de a indeplini o functie data sunt puse in functiune simultan.
redundanţă pasivă / redondance en attente / stand-by redundancy / đĺçĺđâíŕ˙ čçáűňî÷íîńňü / Redundanta in care doar o parte a mijloacelor de indeplinire a unei cerinte functionale este utilizata, restul fiind utilizat in caz de nevoie
reevaluare / reevaluation / reassessment / ďĺđĺîöĺíęŕ / ansamblul activitatilor, ce includ intotdeauna o vizita, intreprinse de organismul de acreditare la intervale de timp regulate, pentru a asigura ca organizatiile acreditate functioneaza in conformitate cu toate criteriile de acreditare.
reexaminare / reexamen / review / ďĺđĺýęçŕěĺíîâęŕ / activitate de verificare a unui document normativ, in vederea luarii deciziei de confirmare a sa, de modificare sau de retragere.
referire la standarde / reference aux normes/ reference to standards/ ńńűëęŕ íŕ ńňŕíäŕđňű / mod de redactare a unei reglementari constand in a inlocui in text enuntul detaliat al specificatiilor tehnice prin referirea la unul sau mai multe standarde.
reglementare / reglement / regulation / íîđěčđîâŕíčĺ / document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care a fost adoptat de o autoritate.
reglementare tehnică / reglement technique / technical regulation / ňĺőíč÷ĺńęîĺ íîđěčđîâŕíčĺ / reglementare care contine exigentele tehnice, fie direct prin referinta la o norma, o specificatie tehnica noua sau un cod de “buna practica“.
reguli de comutare / regles de modification du controle / switching rules / ďđŕâčëŕ ďĺđĺęëţ÷ĺíč˙ / instructiunile dintr-o schema de esantionare, pentru trecerea de la un plan de esantionare la alt plan, de severitate mai mare sau mai mica.
reparare / remise en etat / restoration / âîńńňŕíîâëĺíčĺ / activitatea necesara pentru readucerea unui element la standardul specific; repararea poate merge de la curatirea sau inlocuirea pieselor pana la revizuirea completa.

repetibilitate / repetabilite / repeatability / ďîâňîđ˙ĺěîńňü / fidelitatea in conditii de repetabilitate.
repetabilitate (a rezultatelor măsurării) / repetabilite (des resultats de mesurage) / repeatability (of results of measurement) / ďîâňîđ˙ĺěîńňü (đĺçóëüňŕňîâ čçěĺđĺíčé) / acord strans intre rezultatele masurarilor succesive ale aceluiasi masurand, masurari efectuate in totalitatea acelorasi conditii de masura.
repetare / repetition / repetition / ďîâňîđĺíčĺ / executia de mai multe ori a unor experimente statistice, utilizand aceleasi metode, pe aceeasi populatie si in aceleasi conditii.
replică / replication / replication / äóáëčđîâŕíčĺ / determinarea unei valori mai mult decat odata (in cursul unui experiment sau al unei analize).
reprelucrare / reproces - reprise / rework / äîđŕáîňęŕ / actiune interprinsa asupra unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele.
reproductibilitate / reproductibilite / reproductibility / fidelitate in conditii de reproductibilitate.
reproductibilitate (a rezultatelor măsurării) / reproductibilite (des resultats de mesurage) / reproductibility (of results of measurement) / acord strans intre rezultatele masurarilor aceluiasi masurand, masurari efectuate prin variatia conditiilor de masurare.
resursă = mijloc / moyen / resource / đĺńóđń / element activ pentru realizarea unei actiuni, ce poate fi: actor - persoana fizica, un grup de persoane, persoana morala; agent - unealta, instrument, material, pachet de programe, echipamente etc.
reţea casnică / reseau domestique / home network / äîěŕří˙˙ ńĺňü / retea interioara destinata transportului informatiilor numerice si analogice intr-o locuinta monofamiliala, birouri sau mijloace asemanatoare furnizand puncte de acces definite si utilizand un suport de transmitere ce prezinta o tipologie adecvata.
reutilizabil / reutilisable / re-useful / ďîâňîđíî čńďîëüçóĺěűé / o caracteristica a unui produs sau ambalaj care a fost conceput si destinat sa realizeze, in ciclul sau de viata, un anumit numar de curse, robotii sau utilizari pentru acelasi scop pentru care a fost conceput.
revizie a calităţii / revue qualite / quality review /îáçîđ ęŕ÷ĺńňâŕ / revizie a proiectului referitoare la aspectele calitatii.
revizie a proiectului / revue de conception / design review / îáçîđ ęîíöĺďöčč / Examinare formalizata, efectuata de persoane independente, a conceptiei unei entitati existente sau in stadiu de proiect, in vederea determinarii si corectarii deficientelor din conceptie sau din cerintele functionale care ar putea afecta fiabilitatea, mentenabilitatea, logistica de mentenanta, adaptarea la obiective, identificarea ameliorarilor posibile.
revizie capitală / revision / overhaul / ňůŕňĺëüíűé îńěîňđ / Vizita completa insotita de reparatiile si/sau modificarile necesare destinate sa aduca produsul sau o parte a acestuia in stare de functionare optima sau aproape optima
revizuire / revision / revision / ďĺđĺńěîňđ / introducerea tuturor modificarilor considerate ca necesare in continutul unui document normativ.
rezistenţă reziduală / rezistance residuelle / residual strength / îńňŕňî÷íŕ˙ ńčëŕ / rezistenta unei structuri deteriorate
rezoluţie (a unui dispozitiv de afişare) / resolution (d’un dispositif afficheur) / resolution (of a displayng devices / đŕçđĺřĺíčĺ (óńňđîéńňâŕ číäčęŕöčč) / cea mai mica diferenta intre indicatiile unui dispozitiv de afisare care poate fi perceputa in mod semnificativ.
rezultat al încercării / resultat d’essai / test result / đĺçóëüňŕň čńďűňŕíčé / valoarea a unei caracteristici obtinuta prin aplicarea unei metode de incercare specificata.
rezultat brut / resultat brut / uncorrected result / íĺîáđŕáîňŕííűé đĺçóëüňŕň / rezultatul unei masurari avand corectia de eroare sistematica.
rezultat corectat / resultat corrige / corrected result / čńďđŕâëĺííűé đĺçóëüňŕň / rezultatul unei masurari dupa corectia de eroare sistematica.
rezultatul unei măsurări / resultat d’un mesurage / result of measurement / đĺçóëüňŕň čçěĺđĺíč˙ / valoare atribuita unui masurand, obtinuta prin masurare.
risc / risque / risk / đčńę / posibilitatea ca un proiect sa nu se execute conform previziunilor de date de finalizare, de cost si de specificatii, aceste diferente fata de previziuni fiind considerate de neacceptat.
riscuri (hazard) / aleas / risks, contingencies / đčńęč / evenimente neconforme derularii normale si care antreneaza amanarea termenelor sau cheltuieli suplimentare ori castiguri potentiale nerealizate al caror obiect ori valoare sau amandoua in acelasi timp sunt imprevizibile in momentul estimarii initiale.
rodaj (al unei entităţi nereparabile) / rodage (d'une entite non reparable) / burn in (for a non-repairable item) / îáęŕňęŕ / Incercare de selectie efectuata prin punerea in functiune a unor entitati nereparabile in conditiile lor reale de functionare.
rodaj (ref. electronică) / rodage / burn-in / îáęŕňęŕ / metoda destinata sa mareasca fiabilitatea unui dispozitiv reparabil facandu-l sa functioneze in conditii specificate, cu reparare dupa fiecare defectare in timpul perioadei de defectari precoce; obiectivul rodajului este de a pune in evidenta piesele ce prezinta puncte slabe in caracteristicile electrice si/sau mecanice in timpul primelor ore de functionare si de a elimina piesele marginale

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Neastâmpăraţii au fertilizat ştiinţa, nu credulii.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc