pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Umor
Examen. Studentul scanceste:
- Domn profesor, eu nu merit nota doi!
- Stiu, dar note mai mici eu nu pun! >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - O

obiect al auditului de mediu / object, subject matter / environmental audit object / ďđĺäěĺň ęîíňđîë˙ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / activitate, eveniment, conditie, sistem de management de mediu si/sau informatiile aferente
obiect de încercare orb / objet faux d’essai / blind test item / íĺâĺđíűé ďđĺäěĺň ŕíŕëčçŕ / mostra cu caracteristici neevidentiate ce va fi incercata de laboratorul a carui competenta intr-un domeniu specific va fi evaluata.
obiectiv / objectif / target / öĺëü / finalitatea unui proiect sau a unei parti a proiectului.
obiectiv al calitatii / objectif de la qualite / quality objective / öĺëü ęŕ÷ĺńňâŕ / ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
obiectiv de mediu / objectif environnemental / environmental objective / ýęîëîăč÷ĺńęŕ˙ öĺëü / tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
observaţie / observation / observation / çŕěĺ÷ŕíčĺ / o constatare a faptelor, efectuata in timpul unui audit si sustinuta prin dovezi obiective.
ofertă = propunere / offre / tender / ďđĺäëîćĺíčĺ / propunere facuta de un furnizor ca raspuns la o cerere, in vederea adjudecarii unui contract pentru furnizarea unui produs
omitere / omission / omission / óďóůĺíčĺ / faptul, voluntar sau nu, vinovat sau nu, de a nu fi executat total sau partial o sarcina prevazuta.
omologare / homologation/ qualification approval/ óňâĺđćäĺíčĺ / decizia luata de o autoritate competenta dupa care un fabricant poate fi considerat capabil de a realiza intr-o cantitate rezonabila tipul corespunzator specificatiei.
omologare (de tip) / homologation de type / type approval / ňčďîâîĺ óňâĺđćäĺíčĺ / omologare bazata pe incercari de tip.
operaţia elementară de mentenanţă / operation elementaire de maintenance / elementary maintenance activity / ýëĺěĺíňŕđíŕ˙ îďĺđŕöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Oricare din operatiile ireductibile in care se poate descompune o activitate de mentenanta la un nivel de interventie dat.
operaţie de mentenanţă / operation de maintenance / maintenance action / îďĺđŕöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Succesiune de operatii elementare de mentenanta efectuate cu un anumit scop.
operaţional [calificativ] / operationnel [qualificatif] / operational [qualifier] / îďĺđŕöčîííűé [ęŕ÷ĺńňâĺííűé] / Califica o valoare determinata in conditii de exploatare date.
organigramă / organigramme / organization chart / îđăŕíčçŕöčîííŕ˙ ńňđóęňóđŕ / reprezentarea schematica a organizarii unui sistem, unei societati, unui proiect, etc., facand sa apara relatiile intre elementele sale (ierarhia responsabilitatilor, legaturile de control etc.).
organism / organisme / body / îđăŕí / entitate de drept public sau privat care are o misiune si o structura determinata
organism (acreditat) / organisme accredite / accredited body / ŕęęđĺäčňîâŕííűé îđăŕí / organism caruia i-a fost acordata acreditarea.
organism de atestare / organisme d’attestation / attestation body / ŕňňĺńňŕöčîííűé îđăŕí / o intreprindere care este acreditata sa evalueze procedurile si practicile de acordare a contractelor in vederea emiterii unui Certificat de Atestare.
organism (de standardizare) / organisme de normalisation - organisme a activites normatives / standardisation organism / îđăŕí ńňŕíäŕđňčçŕöčč / organism cu activitate de standardizare recunoscuta la nivel national, regional, sau international, care are ca principala functie in virtutea statutului sau, elaborarea si aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispozitia publicului.
organism (naţional de standardizare) / organisme nationale de normalisation / national standards body / íŕöčîíŕëüíűé îđăŕí ńňŕíäŕđňčçŕöčč / organism de standardizare la nivel national, care este imputernicit sa devina membru national in organizatiile internationale si regionale de standardizare corespunzatoare.
organism cu activitate de standardizare / organisme a activites normatives / standardizing body / îđăŕí ń äĺ˙ňĺëüíîńňüţ â ńňŕíäŕđňčçŕöčč / organism ce are activitati recunoscute in domeniul standardizarii.
organism de acreditare / organisme d’agrement / accrediting body/ îđăŕí ŕęęđĺäčňŕöčč / organism guvernamental sau neguvernemental care conduce si gireaza un sistem de acreditare a laboratorului si da acreditarea.
organism de acreditare (a laboratoarelor) / organisme d’accreditation (de laboratoires)/ (laboratory accreditation body / îđăŕí ŕęęđĺäčňŕöčč ëŕáîđŕňîđčé / organism care conduce si administreaza un sistem de acreditare a laboratoarelor si acorda acreditarea.
organism de certificare / organisme de certification / certification body / ńĺđňčôčęŕöčîííűé îđăŕí / organism care efectueaza certificarea conformitatii.
organism de ecoetichetare / eco-etiquettage organisme/ eco-labeling body/ îđăŕí ĺęî-ěŕđęčđîâęč / organism de terta parte si reprezentantii acesteia, care conduce un program de ecoetichetare de tipul I.
organism de inspecţie / organisme d’inspection / inspection body / îđăŕí číńďĺęöčč / organism care efectueaza inspectia.
organizaţie / organisme / organization / îđăŕíčçŕöč˙ / companie, corporatie, firma, intreprindere, autoritate sau institutie, parte sau combinatie a acestora, publica sau particulara, cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic, care are propria sa structura functionala si administrativa
organizaţie (de mentenanţă) / organisation mainteneur / organization maintainer / îđăŕíčçŕöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ / o organizatie care efectueaza activitati de mentenanta.
organizaţie internaţională de standardizare / organisation internationale de normalisation / international standards organization / ěĺćäóíŕđîäíŕ˙ îđăŕíčçŕöč˙ ńňŕíäŕđňčçŕöčč / organizatie de standardizare deschisa organismelor nationale din toate tarile.
organizaţie regională de standardizare / organisme regionale a activites normatives / regional standardizing organization - regional standard organization / đĺăčîíŕëüíŕ˙ îđăŕíčçŕöč˙ ńňŕíäŕđňčçŕöčč / organizatie cu activitati normative, reprezentand fiecare tara in interiorul unei singure si aceeasi zona geografica, politica sau economica.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Şi-a dresat câinele după pedagogia umană. Şi l-a nevrozat.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc