pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Umor

Duminica va avea loc prelegerea cu tema „SIDA – ciuma secolului XX”. Biletele - la distribuitori. >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Absolventi
Pana in prezent, 123 de studenti au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceti clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - D

datare / datage / time stamping / äŕňčđîâŕíčĺ /actiunea de a marca cu o data, un produs, un document, etc.; datarea serveste in special la esantionare in manangementul calitatii.
dată / donnee / data / ÷čńëî / Fapt, notiune sau instructiune reprezentate sub o forma conventionala adecvata comunicarii, interpretarii sau prelucrarii manuale sau cu mijloace automate.
dată de exploatare / donnee d'exploitation / field data / ýęńďëóŕňŕöčîííűĺ äŕííűĺ / Ansamblu de valori observate in timpul exploatarii unei entitati.
dată de încercare / donnee d'essai / test data / äŕííűĺ čńďűňŕíčé / Ansamblu de valori observate in timpul incercarilor.
date de bază / donnees de base / baselines / îńíîâíűĺ äŕííűĺ / document formalizat care explica ipotezele de la care se poate lansa o noua faza a proiectului.
declaraţie a furnizorului / declaration des activittees / supplier’s declaration / îáú˙âëĺíčĺ ďîńňŕâůčęŕ / declaratie prin care un furnizor da o asigurare scrisa ca un produs, proces sau serviciu, este conform cu conditiile specificate
declaraţie comparativă / declaration comparative/ comparative statement / ńđŕâíčňĺëüíŕ˙ äĺęëŕđŕöč˙ / declaratie de mediu referitoare la superioritatea sau echivalenta unui produs fata de un produs concurent care indeplineste aceeasi functie.
declaraţie de activităţi / declaration des activitees / statement of work / äĺęëŕđŕöč˙ äĺ˙ňĺëüíîńňč / un document utilizat de achizitor ca mijloc de descriere si specificare a sarcinilor care urmeaza sa fie efectuate in cadrul contractului
declaraţie de conformitate / declaration de conformite / declaration of conformity / îáú˙âëĺíčĺ ńîîňâĺňńňâč˙ / declaratia unui furnizor care anunta pe raspundere proprie ca un produs, proces sau serviciu este in concordanta cu un anumit standard sau cu un alt document normativ
declaraţie de mediu / declaration environnemental / environmental declaration / ýęîëîăč÷ĺńęŕ˙ äĺęëŕđŕöč˙ / pretentie care indica aspecte de mediu ale unui produs sau serviciu
declaraţie explicativă / declaration explicative/ explicative statement/ îáú˙ńíčňĺëüíŕ˙ äĺęëŕđŕöč˙ / orice explicatie care este necesara sau data pentru intelegerea corecta a unei cerinte de mediu de catre un cumparator, potential cumparator sau utilizator al produsului.
declasare / declasse / regrade / äĺęëŕńńčđîâŕííčĺ / actiune exercitata asupra clasei unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerinte care difera de cele initiale
defect / defaut / defect / äĺôĺęň / nesatisfacerea exigentelor de utilizare prevazute.)
defect (de funcţionare) / defaut, [de fonctionnement] / fault, [event] / äĺôĺęň [đŕáî÷čé] / Modificare accidentala ce afecteaza functionarea normala.
defect critic / defaut critique / critical defect / ęđčňč÷ĺńęčé äĺôĺęň / Defect capabil sa provoace raniri unor persoane, pagube materiale importante sau alte consecinte inacceptabile
defect de concepţie / defaut de conception / design defect / ęîíńňđóęňčâíűé äĺôĺęň / Defectul unei entitati datorat unei conceptii inadecvate
defect de fabricaţie / defaut de fabrication / manufacturing defect / ďđîčçâîäńňâĺííűé äĺôĺęň / Defectul unei entitati datorat unei fabricari neconforme cu conceptia sau cu procedeele de fabricatie specificate.
defect de soft / bogue / bug / ďđîăđŕěěíŕ˙ îřčáęŕ / Defect intr-un produs "soft".
defect major / defaut majeur / major defect / çíŕ÷čňĺëüíűé äĺôĺęň / defect capabil sa provoace o defectiune sau sa reduca drastic posibilitatea de utilizare a entitatii.
defect minor / defaut mineur / minor defect / íĺçíŕ÷čňĺëüíűé äĺôĺęň / orice defect care nu corespunde definitiei defectului major.
defect necritic / defaut non critique / non-critical defect / íĺęđčňč÷ĺńęčé äĺôĺęň / orice defect care nu corespunde definitiei defectului critic.
defectare = cadere / defaillance / failure / îňęŕç / incetarea aptitudinii unui element de a realiza functia pentru care a fost conceput.
defectare (mecanism de ...) (ref. management calitate) / mecanisme de defaillance / failure mechanism / ěĺőŕíčçě îňęŕçŕ / proces fizic, chimic sau de alta natura care provoaca o defectare.
defectare bruscă (şi totală) = cădere bruscă / defaillance catalectique / cataleptic failure / âíĺçŕďíűé îňęŕç / Defectare neprevazuta care antreneaza o incapacitate totala de a indeplini toate cerintele functionale a unei entitati
defectare completă / defaillance complete / complete failure / ďîëíűé îňęŕç / Defectare care antreneaza incapacitatea totala a unei entitati de a indeplini toate cerintele functionale.
defectare datorată fragilităţii / defaillance par fragilite / weakness failure / îňęŕç čç-çŕ őđóďęîńňč / Defectare datorata fragilitatii entitatii insasi, atunci cand aceasta este supusa unor solicitari in cadrul unor limite fixate.
defectare datorată manevrării incorecte / defaillance par fausse manoeuvre / mishandling failure / îňęŕç čç-çŕ íĺńîáëţäĺíčĺ ďđŕâčë ýęńďëóŕňŕöčč / Defectare a unei entitati cauzata de o manipulare incorecta sau de o lipsa de precautie.
defectare datorată uzurii / defaillance d’usure / wear-out failure / îňęŕç čç-çŕ čçíîńŕ / defectare a carei probabilitate de a aparea creste cu timpul si care survine in urma unor procese ce sunt caracteristice populatiei (de entitati).
defectare din concepţie / defaillance due a la conception / design failure / ęîíńňđóęňčâíűé îňęŕç / defectare a unei entitati datorata unei conceptii inadecvate
defectare din fabricaţie / defaillance due a la fabrication / manufacturing failure / ďđîčçâîäńňâĺííűé îňęŕç / Defectare a unei entitati datorata unei fabricari neconforme cu conceptia sau cu procedeele de fabricatie specificate
defectare funcţională / defaillance fonctionnelle/ functional failure/ ôóíęöčîíŕëüíűé îňęŕç / defectare avand drept consecinta ca o entitate inceteaza de a mai indeplini cel putin una din functiile cerute.
defectare legată de selecţie / defaillance liee a la selection/ screening relevant failure/ îňęŕç čç-çŕ ďîäáîđŕ / defectare provocata de procesul de selectie din cauza uneia sau mai multor defectuozitati.
defectare majoră / defaillance majeur / major failure / ńóůĺńňâĺííŕ˙ íĺčńďđŕâíîńňü / defectare, altele decat cea critica, care risca sa reduca aptitudinea unui dispozitiv (entitate) mai complex de a indeplini functia ceruta.
defectare minoră / defaillance mineur / minor failure / íĺńóůĺńňâĺííŕ˙ íĺčńďđŕâíîńňü / defectare, altele decat cea critica, care nu reduce aptitudinea unui dispozitiv (entitate) mai complex de a indeplini functia ceruta.
defectare neaşteptată / defaillance soudaine / sudden failure / âíĺçŕďíűé îňęŕç / defectare ce ar putea fi prevazuta printr-o examinare sau supraveghere anterioare.
defectare necritică / defaillance non critique / non-critical failure / íĺęđčňč÷ĺńęčé îňęŕç / Defectare care nu poate provoca raniri unor persoane, pagube materiale importante si nici sa conduca la consecinte inacceptabile
defectare nerelevantă = defectare nesemnificativă / defaillance non pertinente / non-relevant failure1 / íĺńóůĺńňâĺííŕ˙ íĺčńďđŕâíîńňü / defectare ce nu trebuie luata in considerare in interpretarea rezultatelor incercarii sau exploatarii si nici in calculul caracteristicii de fiabilitate.
defectare parţială / defaillance partielle / partial failure / ÷ŕńňč÷íűé îňęŕç / Defectare care antreneaza incapacitatea de a indeplini anumite cerinte functionale
defectare periodică / defaillance recurrente/ recurrent failure/ ďĺđčîäč÷ĺńęčé îňęŕç / doua sau mai multe defectari ce se produc in acelasi loc; sau pe aceeasi parte in diferite locuri sau cu asezare similara, sau pe piese de acelasi tip si aceeasi fabricatie, sau in acelasi punct al ciclului de incercare dar nu simultan.
defectare prin degradare / defaillance par degradation / degradation failure / ďîńňĺďĺííűé îňęŕç / defectare care este in acelasi timp progresiva si partiala pe termen lung poate deveni o defectare completa.
defectare prin exploatare necorespunzătoare / defaillance par mauvais emploi/ misuse failure / îňęŕç íĺďđŕâčëüíîăî čńďîëüçîâŕíč˙ / defectarea unei entitati datorata utilizarii care antreneaza constrangeri in afara posibilitati stabilite.
defectare prin fragilitate / defaillance par fragilite/ weakness failure / îňęŕç ďî ńëŕáîńňč / defectare datorata fragilitatii entitatii insasi, atunci cand este supusa solicitarilor cuprinse intre limite fixate.
defectare prin îmbătrânire = defectare prin uzură / defaillance par vieillissement / ageing failure / îňęŕç ďî ńňŕđĺíčţ / defectare a carei probabilitate de aparitie creste cu timpul ca urmare a unor procese interne inerente.
defectare progresivă / defaillance progressive / gradual failure / ďîńňĺďĺííűé îňęŕç / defectare datorata evolutiei in timp a caracteristicilor unei entitati.
defectare secundară / defaillance secondaire / secondary failure / ęîńâĺííűé îňęŕç / defectarea unei entitati a carei cauza directa sau indirecta este defectarea sau defectul unei alte entitati.
defectare sistematică / defaillance sistematique / systematic failure / ńčńňĺěŕňč÷ĺńęčé îňęŕç / defectare legata intr-un anume mod de o anumita cauza, ce nu poate fi eliminata decat prin modificarea proiectului, a procesului de fabricatie, a modului de utilizare, a documentatiei sau a altor factori importanti.
defectuozitate / defectuosite/ flaw / äĺôĺęňčâíîńňü / fragilitatea dintr-o entitate care provoaca defectari precoce prin fragilitate.
defectuozitate indusă (provocată) / defectuosite induite/ induced flaw/ íŕâĺäĺííŕ˙ äĺôĺęňčâíîńňü / defectuozitatea dintr-o entitate legata de asamblare, incercari, sau manipulari diverse ale entitatii dupa fabricarea sa individual.
defectuozitate intrinsecă (proprie) / defectuosite intrinseque/ inherent flaw/ âíóňđĺíí˙˙ äĺôĺęňčâíîńňü / defectuozitate dintr-o entitate legata de tehnologia sa si de procesul de fabricatie.
defecţiune = avarie = deranjament = pană = deficienţă / panne / fault [state] / ďîâđĺćäĺíčĺ / stare a unei entitati caracterizata prin incapacitatea acesteia de a indeplini o cerinta functionala, excluzand incapacitatea datorata intretinerii preventive, lipsei unor resurse exterioare sau actiuni prevazute.
defecţiune ascunsă / masquage de panne / fault masking / ńęđűňîĺ ďîâđĺćäĺíčĺ / Situatie in care o defectiune a unei subentitati apartinand unei entitati nu poate fi determinata din cauza structurii entitatii sau ca urmare a prezentei altei defectiuni a acestei subentitati sau a altei subentitati
defecţiune completă / panne complete / complete fault / ďîëíîĺ ďîâđĺćäĺíčĺ / Defectiune caracterizata prin incapacitatea totala a entitatii de a indeplini toate cerintele functionale.
defecţiune critică / panne critique / critical fault / ęđčňč÷ĺńęîĺ ďîâđĺćäĺíčĺ / Defectiune capabila sa provoace raniri unor persoane, pagube materiale importante sau alte consecinte inacceptabile
defecţiune sistematică / panne systematique / systematic fault / ńčńňĺěŕňč÷ĺńęîĺ ďîâđĺćäĺíčĺ / Defectiune rezultand in urma unei defectari sistematice.
degradabil / degradable / degradable / äĺăđŕäčđóĺěîńňü / caracteristica unui produs sau ambalaj care, in functie de conditii specifice, este descompus intr-o anumita masura, intr-un anumit timp.
densitatea defectuozităţii / densite de defectuosite / flaw density / ďëîňíîńňü äĺôĺęňčâíîńňč / numarul mediu de defectuozitati dintr-o populatie de entitati (componenta, ansamblul, subsistem sau sistem) considerata
denumire (marcare) / designation / designation / îáîçíŕ÷ĺíčĺ / nume, simbol, cod, sau combinatia lor, ce identifica un produs, un grup de produse sau alte subiecte, concret sau abstract.
dependabilitate / surete de fonctionnement / depedability / çŕâčńčěîńňü / termen care cuprinde descrierea disponibilitatii si factorii care o influenteaza: performanta de fiabilitate, performanta de mentenabilitate si performanta logisticii de mentenanta.
derogare asupra unui articol de fabricat / derogation sur un article a fabriquer / deviation / îňńňóďëĺíčĺ ďđč čçăîňîâëĺíčč čçäĺëč˙ / autorizatie scrisa data inaintea producerii unui produs, care permite abaterea de la o exigenta de performanta anume sau de definire care figureaza in specificarea tehnica de nevoi sau in dosarul de definire.
derogare asupra unui articol fabricat / derogation sur un article fabrique / waiver / îňńňóďëĺíčĺ čçăîňîâëĺííîăî čçäĺëč˙ / autorizatie scrisa data in cursul productiei sau dupa controlul unui produs, care permite acceptarea unui produs cu o nonconformitate in raport cu exigentele specificate.
derogare după fabricaţie / derogation apres la fabrication / concession / îňńňóďëĺíčĺ ďîńëĺ čçăîňîâëĺíč˙ / autorizare de utilizare si eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate.
deşeu / residu / waste / îňőîäű / orice, pe care generatorul sau proprietarul nu-l vor mai folosi in continuare si care este descarcat sau eliberat in mediu
detaliu structural / detail structurel/ structural detail/ ńňđóęňóđíŕ˙ äĺňŕëü / nivelul functional cel mai scazut al structurii echipamentului; o regiune sau o zona distincta a elementului structural, sau intersectia limitelor a doua sau mai multe elemente.
detectarea defectelor (proces) / deverminage (processus)/ reliability (process)/ âű˙âëĺíčĺ äĺôĺęňîâ / proces de detectare a punctelor slabe (de defectare), eliminarea si repararea entitatilor fragile, in scopul atingerii, cat mai rapid posibil, a nivelului de fiabilitate asteptat in timpul vietii utile.
deteriorare accidentală / dommage accidental / ańcidental damage / ńëó÷ŕéíîĺ ďîâđĺćäĺíčĺ / deteriorarea materiala a unui element cauzata de contactul sau impactul cu un obiect, sau printr-un efect exterior ce nu face parte din echipament, sau prin eroare umana in timpul fabricatiei, exploatarii echipamentului sau prin mentenanta.
deţinător de licenţă / possesseur de licence/ licence holder/ äĺđćŕňĺëü ëčöĺíçčč / parte autorizata de catre organismul de ecoetichetare sa utilizeze o eticheta de mediu de tip I.
deviere / deviation / deviation / äĺâčŕöč˙ / orice diferenta in raport cu specificarea: defect, nonconformitate, etc.
diagrama arbore / diagramme de l’arbre / tree diagram / ńňđóęňóđíŕ˙ äčŕăđŕěěŕ / diagrama utilizata in planificare si rezolvarea problemelor, pentru a descompune in mod sistematic un subiect in elementele sale componente
diagrama cauză-efect / diagramme cause-effet / cause-effect diagram / ďđč÷čííî-ńëĺäńňâĺííŕ˙ äčŕăđŕěěŕ / instrument utilizat pentru analiza profunda si reprezentarea grafica a relatiilor dintre un efect dat si cauzele sale posibile
diagrama cu bare / diagramme en batons / bar chart / ăčńňîăđŕěěŕ / reprezentare grafica a repartitiei de frecvente a unei caracteristici cantitative, constand dintr-un ansamblu de bare de aceeasi latime si cu lungimea proportionala cu frecventa
diagrama de afinitate / diagramme de l’affinite / affinity diagram / äčŕăđŕěěŕ ńđîäńňâŕ / este un instrument de imbunatatire a calitatii care organizeaza informatiile pe grupe, pe baza relatiilor naturale care exista intre ele
diagramă de fiabilitate / diagramme de fiabilite / reliability block diagram / áëîę-ńőĺěŕ íŕäĺćíîńňč / Diagrama functionala in care fiecare subentitate a unei entitati complexe este reprezentata printr-un bloc sau o combinatie de blocuri si care arata cum defectiunile unei subentitati conduc la o defectiune a entitatii, pentru unul sau mai multe moduri de functionare ale acesteia.
diagramă de tranziţie / diagramme de transition / state-transition diagram / äčŕăđŕěěŕ čçěĺíĺíč˙ ńîńňî˙íč˙ / Diagrama ce arata ansamblul starilor posibile ale unei entitati si tranzitiile directe posibile dintre acestea.
diferenţă = abatere = ecart / ecart / variation / îňęëîíĺíčĺ / valoarea absoluta a diferentei dintre doua valori, de exemplu, intre o valoare de referinta a unei marimi si valoarea prevazuta sau constatata, la o anumita data.
diferenţă de calitate (neconformitate) / disqualite/ non conformity / íĺ ńîîňâĺňńňâčĺ / ecart global constatat intre calitatea vizata si calitatea efectiv urmarita.
dimensiunea unei mărimi / dimension d’une grandeur / dimension of a quantity / đŕçěĺđ âĺëč÷číű / expresie care reprezinta o marime dintr-un sistem de marimi ca produs al puterii factorilor ce reprezinta marimile de baza ale acestui sistem.
discreţie / discretion / transparency / ďđîçđŕ÷íîńňü / aptitudinea unui instrument de masura de a nu modifica masurandul.
dispersie / dispersion / dispersion, scattering / äčńďĺđńč˙ / intervalul valorilor in comparatie cu media.
disponibilitate / disponibilite / availability [performance] / äîńňóďíîńňü / Capacitatea unei entitati de a fi in stare sa indeplineasca o cerinta functionala in conditii date, la un moment dat, intr-un interval de timp dat, presupunand ca mijloacele exterioare necesare sunt asigurate.
dispoziţie / diosposition / provision / óńëîâčĺ / expresie care figureaza in continutul unui document normativ, luand forma unui enunt, instructiune, recomandare sau cerinta
distribuţia probabilităţii / distribution de la probabilite / probability distribution / đŕńďđîńňđŕíĺíčĺ âĺđî˙ňíîńňč / o functie care da probabilitatea ca o variabila aleatorie poate lua orice valoare data sau apartine unui set dat de valori.
doctrină de mentenanţă / doctrine de maintenance / maintenance philosophy / ôčëîńîôč˙ îáńëóćčâŕíč˙ / Ansamblul principiilor care dirijeaza organizarea si efectuarea mentenantei
document / document / document / äîęóěĺíň / informatia impreuna cu mediul sau suport.
document de control / document de controle/ quality transaction/ äîęóěĺíň ęîíňđîë˙ / document scris sau inregistrare electronica ce declanseaza o activitate de control al calitatii
document normativ / document normatif / normative document / íîđěŕňčâíűé äîęóěĺíň / document care da reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau pentru rezultatele lor.
documentaţie / documentation / documentation / äîęóěĺíňŕöč˙ / colectie de unul sau mai multe documente inrudite
documentaţie de exploatare / documentation d’exploitation / exploitation documentation / ýęńďëóŕňŕöčîííŕ˙ äîęóěĺíňŕöč˙ / documente referitoare la exploatarea, intretinerea si reparatia produsului si din documente destinate culegerii si evidentei datelor privind comportarea produsului in exploatare.
documentaţie tehnologică / documentation technologique / technological documentation / ňĺőíîëîăč÷ĺńęŕ˙ äîęóěĺíňŕöč˙ / documentele necesare executiei produsului, conform documentatiei de baza, ale caror prevederi se stabilesc in functie de procedeul sau procesul tehnologic ales in acest scop
documentele configuraţiei / documents de la configuration / configuration documents / äîęóěĺíňű ęîíôčăóđŕöčč / documente care definesc conditiile, proiectarea, constructia/productia si verificarea pentru un element de configuratie
domeniu de standardizare / domaine de normalisation / domain of standardisation / îáëŕńňü ńňŕíäŕđňčçŕöčč / grupa de subiecte de standardizare legate intre ele
domeniul auditului / objectif d’audit / audit scope / îáëŕńňü ďđîâĺđęč / tipul si intinderea unui audit
dosar de control / dossier de controle / inspection file / ńĺđňčôčęŕň ęîíňđîë˙ / ansamblul documentelor care au ca obiectiv definirea si organizarea mijloacelor si sarcinilor procesului de acceptare permitand asigurarea conformitatii exemplarelor produsului realizat in raport cu dosarul de definire si asigurarea conformitatii fabricarii in raport cu dosarul de fabricare.
dosar de definire / dossier de definition / definition file / ńĺđňčôčęŕň îďđĺäĺëĺíč˙ / document sau ansamblu de documente sau baza de date, al caror obiect este de a identifica definirea unui produs pentru a constitui referinta intregii documentatii necesare pentru a-i asigura gestiunea, fabricarea, controlul, exploatarea si sprijinul (intretinere, aprovizionare, urmarire tehnica).
dosar de fabricare / dossier de fabrication / manufacturing file / ńĺđňčôčęŕň čçăîňîâëĺíč˙ / ansamblul documentelor care trebuie sa permita realizarea unui produs conform dosarului de definire corespunzator.
dovada de audit / preuve d’audit/ audit evidence/ ďîäňâĺđćäĺíčĺ ďđîâĺđęč / informatii, inregistrari sau declaratii verificabile ale faptelor
dovadă obiectivă / preuve objective / objective evidence / îáúĺęňčâíîĺ äîęŕçŕňĺëüńňâî / date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.
durabilitate / durabilite / durability / äîëăîâĺ÷íîńňü / capacitatea unei entitati de a indeplini o cerinta functionala in conditii date de folosire si mentenanta, pana la atingerea unei stari limita
durata de disponibilitate / duree de disponibilite / up time / ďĺđčîä äîńňóďíîńňü / perioada in timpul careia un dispozitiv (entitate) este in stadiul de a indeplini functia ceruta.
durata de funcţionare / duree de fonctionnement / operating time / đŕáî÷ĺĺ âđĺě˙ / perioada in timpul careia un dispozitiv (entitate) indeplineste functia ceruta.
durata de indisponibilitate / duree d’indisponibilite / down time / âđĺě˙ ďđîńňî˙ / perioada in timpul careia un dispozitiv (entitate) nu este in masura sa indeplineasca functia ceruta.
durata de viaţă conform proiectării / duree de vie a la conception/ design life/ đŕń÷ĺňíűé ńđîę ńëóćáű / durata in timpul careia elementul se presupune ca indeplineste performantele sale specificate in functie de mediu si de gradul de utilizare determinat, inclusiv suportul recomandat.
durată (a unui interval de timp) = timp [durată] / duree [mesure d'un intervalle de temps] / (time) duration / ďđîäîëćčňĺëüíîńňü [číňĺđâŕëŕ âđĺěĺíč] / Diferenta intre momentele extreme ale unui interval de timp.
durată cumulată / duree cumulee / accumulated time / íŕęîďëĺííîĺ âđĺě˙ / Suma a duratelor (de timp) caracterizate prin conditii date in interiorul unui interval de timp dat.
durată de funcţionare / duree de fonctionnement / operating time, [maintenance characteristic] / đŕáî÷ĺĺ âđĺě˙ / perioada in timpul careia o entitate isi indeplineste cerinta functionala.
durată de viaţă economică / duree de vie economique /economic life span./ ďđîäîëćčňĺëüíîńňü ýęîíîěč÷ĺńęîé ćčçíč / perioada probabila care dureaza atat timp cat materialul (entitatea) pastreaza o valoare superioara costului reparatiei sale.
durată de viaţă utilă / duree de vie utile / useful life [duration] / ďđîäîëćčňĺëüíîńňü ďîëĺçíîé ćčçíč / perioada incepand de la un moment dat, in timpul careia, in conditii date, o entitate are o rata de defectare acceptabila, sau o perioada precedand aparitia unei defectari nereparabile.
durată între defectări / temps entre defaillances / time between failures / âđĺě˙ ěĺćäó íĺčńďđŕâíîńň˙ěč / durata (de timp) intre doua defectari consecutive ale unei entitati reparate.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Când este prea puternică, lumina doare.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc