pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Catedra Electromecanica
In prezent, la catedra EM activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti ... >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Umor
Prof.: Povestiti-mi cum lucreaza transformatorul.
Stud.: J-j-j-j-j-j-j-j-j-j
Prof.: Gresit. Transformatorul lucreaza astfel – U-u-u-u-u-u-u >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - V

validare / validation, validite / validation / óňâĺđćäĺíčĺ / confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.
valoare / valeur / value / çíŕ÷ĺíčĺ / judecata referitoare la produs sau la serviciu pe baza asteptarilor si motivatiilor utilizatorului, exprimata printr-o marime care creste atunci cand satisfacerea nevoii utilizatorului creste si/sau cand cheltuiala aferenta produsului scade, celelalte conditii ramanand neschimbate.
valoare (a unei mărimi) / valeur (d’une grandeur) / value (of a quantity) / çíŕ÷ĺíčĺ (âĺëč÷číű) / expresie cantitativa a unei marimi particulare, in general sub forma unei unitati de masura multiplicata printr-un numar.
valoare adevărată (a unei mărimi) / valeur vraie (d’une grandeur) / true value (of a quantity) / čńňčííŕ˙ çíŕ÷ĺíčĺ (âĺëč÷číű) / valoare compatibila cu definitia unei marimi particulare date.
valoare de acceptare / valeur d’acceptation / acceptance value / ďđčí˙ňŕ˙ âĺëč÷číŕ / la esantionarea pentru acceptare pe variabile, este valoarea limita a mediei esantionului care permite satisfacerea constantei de acceptare.
valoare de referinţă / valeur de reference [donnee utilisee pour comparer ou prevoir] / reference data / čńőîäíîĺ çíŕ÷ĺíčĺ / Valoare care, prin acord general, poate fi utilizata pentru previziunile sau comparatiile cu valori observate.
valoare nominală / valeur nominal / nominal value / íîěčíŕë / valoarea unei caracteristici precizata intr-o specificatie de proiectare sau data intr-un desen.
valoare observată / valeur observee / observed data / íŕáëţäŕĺěîĺ çíŕ÷ĺíčĺ / Valoare relativa la o entitate sau la un proces obtinuta prin observarea directa.
valoarea numerică (a unei mărimi) / valeur numerique (d’une grandeur) / numerical value (of a quantity) / ÷čńëîâîĺ çíŕ÷ĺíčĺ (âĺëč÷číű) / numarul care multiplica unitatea in expresia valorii unei marimi.
valoarea transformată (a unui măsurand) / valeur transformee (d’un mesurande) / transformed value (of a measurand) / ďđĺîáđŕçîâŕííîĺ çíŕ÷ĺíčĺ (čçěĺđ˙ĺěîé âĺëč÷číű) / valoarea unui semnal de masura care reprezinta un masurand dat.
variabilă aleatorie / variable aleatoire / random variable / ńëó÷ŕéíŕ˙ ďĺđĺěĺííŕ˙ / o variabila care poate lua oricare din valorile unui set specificat de valori si cu care este asociata o distributie a probabilitatii.
variabilitate inerentă a procesului / variabilite intrinseque du processus / inherent process variability / ńâîéńňâĺííŕ˙ čçěĺí÷čâîńňü ďđîöĺńńŕ / variabilitatea care este inerenta procesului sau produselor sale procesate, cand acestea se desfasoara in stare de control statistic.
variabilitate totală a procesului / variabilite totale du processus / total process variability / ďîëíŕ˙ čçěĺí÷čâîńňü ďđîöĺńńŕ / variabilitatea inerenta a procesului plus variatiile datorate unor factori necontrolati, cum ar fi erorile operatorului, reglajele anormale ale echipamentelor, uzura anormala, materialele care nu corespund specificatiei, erorile sistematice (deplasarile) sau alte cauze desemnabile.
variantă / variante / variance / đŕçíčöŕ / estimarea patratului abaterii unei variabile aleatorii in legatura cu estimarea ei.
variantă experimentală / variante experimentale / experimental variance / ýęńďĺđčěĺíňŕëüíŕ˙ đŕçíčöŕ / cantitatea care caracterizeaza dispersia rezultatelor unei serii de n observatii ale aceluiasi masurand date printr-o ecuatie.
variaţie în cadrul unui lot / variance intra-lot / within batch variation / čçěĺíĺíčĺ â ďđĺäĺëŕő ďŕđňčč / variatia observatiilor sau rezultatelor experimentului (testului) obtinute in cadrul unui lot.
variaţie între loturi / between-lot variation / čçěĺíĺíčĺ ěĺćäó ďŕđňčč / variatia mediilor observatiilor sau rezultatelor experimentelor (testelor) de lot obtinute de la mai multe loturi.
variaţii sistematice = efecte sistematice / effets sistematique / systematic effects; systematic variations / ńčńňĺěŕňč÷ĺńęčĺ čçěĺíĺíč˙ / variatii sau efecte nealeatorii intr-un proces de altfel stabil (de exemplu, la intervale regulate).
verificare / verification / verification, checking / ďđîâĺđęŕ, ęîíňđîëü / confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate.
verificare a mentenabilităţii / verification de la maintenabilite / maintainability verification / ďđîâĺđęŕ đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / Procedura destinata sa determine daca obiectivele corespunzatoare caracteristicilor de mentenabilitate ale unei entitati au fost sau nu atinse.
verificare vizuală (automată) / cerification visuelle (automatique)/ visual (automated) check/ âčçóŕëüíŕ˙ (ŕâňîěŕňčçčđîâŕííŕ˙) ďđîâĺđęŕ / verificarea vizuala este o observatie ce serveste la a determina ca un element indeplineste functiile pentru care a fost conceput si a localiza defectarile; astfel de verificare nu are cerinte cantitative si poate deasemenea implica transmiterea electronica a datelor de defectare de la un sistem de supraveghere (monitorizare).
verificarea conformităţii / verification de conformite / verification of conformity / ďđîâĺđęŕ ńîîňâĺňńňâč˙ / confirmarea prin examinarea probelor, ca un produs, proces sau sarviciu satisface conditiile specificate.
verificarea consecvenţei / analyse de la constance / consistency analysis / ďđîâĺđęŕ ďîńëĺäîâŕňĺëüíîńňč / procesul de verificare a faptului ca ipotezele, metodele si datele sunt consecvent aplicate pe parcursul studiului si sunt in concordanta cu definirea scopului si domeniului de aplicare definite.
verificarea de senzitivitate / verification de sensibilite / sensitivity test / ďđîâĺđęŕ ÷óâńňâčňĺëüíîńňč / proces de verificare a faptului ca informatiile obtinute dintr-o analiza de senzitivitate sunt relevante pentru a stabili concluzii si recomandari.
verificarea declaraţiei de mediu / verification de la declaration environnementale / environmental statement proving / ďđîâĺđęŕ ýęîëîăč÷ĺńęîé äĺęëŕđŕöčč / atestarea validitatii unei declaratii de mediu utilizand criterii si proceduri specifice prestabilite cu garantarea corectitudinii datelor.
verificarea funcţionării / verification de fonctionnement/ functional check / ďđîâĺđęŕ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / verificarea cantitativa pentru a determina daca una sau mai multe functii ale unui element isi joaca rolul lor in cadrul limitelor prescrise.
verificarea mentenabilităţii / verification de la maintenabilite / maintainability verification / ďđîâĺđęŕ đĺěîíňîďđčăîäíîńňč / actiuni de supraveghere, de inspectie sau ambele, in scopul determinarii de catre contractant a satisfacerii cerintelor de mentenabilitate specificate pentru un sistem sau echipament.
verificarea operaţională / verification operationnelle / operational check / ýęńďëóŕňŕöčîííŕ˙ ďđîâĺđęŕ / verificare efectuata pentru a se asigura ca un element indeplineste functia pentru care a fost creat.
verificarea sensibilităţii / verification de la sensibilite / sensitivity check / ďđîâĺđęŕ ÷óâńňâčňĺëüíîńňč / interpretarea ciclului de viata, proces de verificare daca informatiile obtinute de la o analiza a sensibilitatii sunt relevante pentru a trage concluziile si a da recomandari.
viaţă utilă / vie utile / useful life / ďîëĺçíŕ˙ ćčçíü / in conditii date, intervalul de timp incepand de la un moment dat si terminandu-se atunci cand intensitatea instantanee a defectarii devine inacceptabila sau cand entitatea este considerata ireparabila in urma unui defect.
viciu ascuns / vice cache / latent defect / ńęđűňűé äĺôĺęň / defect de fabricatie care nu poate fi descoperit la inspectie si care nu poate fi facut cunoscut decat la foarte mult timp dupa inceperea utilizarii.
vizită de control / visite de controle / inspection / îńěîňđ / Verificare a starii unui echipament.
vizită de supraveghere / visite de surveillance / surveillance visit / âčçčň íŕáëţäĺíč˙ / vizita la fata locului in organizatiile acreditate sau in oricare alte instalatii acreditate, intreprinse de un organism de acreditare, in orice moment, pentru a asigura ca aceste organizatii functioneaza in conformitate cu cerintele de acreditare. In mod normal asemenea vizite sunt mai putin cuprinzatoare decit vizita initiala de evaluare.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Ţipăm deseori intr-un telefon scos din priză.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc