pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Legislatie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Catedra Electromecanică şi Metrologie

Adresa:
str. 31 August 1989, nr. 78, Chisinau, MD 2012
Tel./FAX: (+37322) 237619

I. Informatii generale
In anul 1959 in cadrul Universitatii de Stat din Chisinau a fost initiata specialitatea Masini si aparate electrice, care in 1964 a fost transferata la U.T.M. si in acelasi an a fost infiintata catedra de Masini electrice, care din anul 1995 poarta denumirea de Electromecanica. In cadrul catedrei de Electromecanica sunt doua specialitati: Electromecanica si Metrologie, standarde, control si certificarea productiei.
La specialitatea de Electromecanica in anul 1987 au fost initiate doua specializari: prima - Masini Electrice si a doua - Actionari Electrice.
Prima specialitate Masini electrice pregateste specialisti electromecanici pentru economia nationala in domeniul elaborarii, proiectarii, producerii, exploatarii si reparatiei masinilor electrice.
In cadrul celei de a doua specializari Actionari electrice se pregatesc specialisti in domeniul sistemelor de actionari electrice cu masini electrice si elemente din microelectronica si electronica de putere.
Inginerii licentiati absolventi ai specialitatii de Electromecanica pot activa la intreprinderile industriale si din agricultura, cum ar fi uzinele si fabricile de productie industriala si de alimentare.
Specialitatea Metrologie, standarde, control si certificarea productiei ca parte componenta a metrologiei pregateste specialisti in sistemele de masurari, de control si certificarea productiei industriale si agricole. Inginerii licentiati dupa absolvire pot activa ca experti in metrologie in diverse departamente si centre metrologice, firme si intreprinderi.

II. Activitatea didactico - metodica
In prezent la catedra activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti. In cei 40 ani dupa infiintarea catedrei colectivul catedrei a editat un numar semnificativ de monografii, manuale, indrumare si alte materiale metodice necesare pentru realizarea procesului de invatamant, peste 100 de lucrari didactice dintre care 16 manuale editate.
Cadrele didactice in permanenta isi ridica calificarea urmand stagiile de perfectionare la universitatile din Bucuresti, Lyon, Iasi, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Suceava etc.
Catedra face schimb de cadre didactice cu catedrele de profil electrotehnic din Romania, astfel cei mai buni profesori sunt asociati din ambele parti de a tine cursuri pentru studentii din Chisinau, Iasi, Craiova.
Studentii cursurilor superioare sunt angajati pentru a-si efectua practica in organizatiile, intreprinderile din Moldova (Departamentul Metrologie, Standarde si Supraveghere Tehnica, Moldovahidromas, Hidrotehnica, Hidropompa, Liftservicii, Fabrica de carton, fabricile de producere a zaharului, Institutul National de metrologie din Chisinau si Balti) si Romania (Uzina constructoare de masini din Resita; Electroputere Craiova, Combinatul Metalurgic Hunedoara).

III. Activitatea de cercetare stiintifica
Catedra de Electromecanica de la infiintare a pregatit 3 doctori habilitati si peste 25 doctori in stiinte tehnice. In cadrul catedrei activeaza 15 absolventi ai catedrei de Electromecanica.
Directia de baza in activitatea stiintifica o constituie cercetarea sistemelor electromecanice de producere si consum a energiei electrice: cercetari privind solutii de realizare a masinilor electrice speciale si transformatoarelor de mica putere, inclusiv surse regenerabile de energie; actionari electrice automatizate, sisteme de masurari in domeniul certificarii productiei.
Cadrele didactice ale catedrei au publicate peste 800 de lucrari stiintifice, 80 de inventii.
In fiecare doi ani, catedra, incepand cu anul 1997, impreuna cu facultatile de electrotehnica si, respectiv de electromecanica din Iasi si Craiova, organizeaza Conferinta Internationala de Sisteme Electromecanice si Energetice. In cadrul acestor conferinte au fost publicate 12 volume de lucrari stiintifice cu participarea savantilor din Romania, Ucraina, Rusia, Canada, Italia si Moldova.
Rezultatele practice mai importante obtinute in implementarea rezultatelor teoretice sunt:
• elaborarea documentatiei tehnice pentru producerea in serie a primelor transformatoare moldovenesti de mica putere produse de S.A. Red-Nord.
• implementarea rezultatelor stiintifice teoretice in sistemele mici de irigare.
• implementarea rezultatelor de cercetare stiintifica in proiectarea masinilor electrice ermetizate si submersibile.
In perioada anilor 1992 - 2003 au fost incheiate peste 15 contracte de activitate stiintifica cu intreprinderile locale si din strainatate.

IV. Baza tehnico-materiala
Catedra Electromecanica ocupa un spatiu de 857 m^3 unde sunt amplasate 18 laboratoare. Laboratoarele catedrei sunt dotate cu echipamente, aparate de masura, masini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrarilor de laborator, alte dispozitive si aparataj pentru realizarea procesului de invatamant si de activitati stiintifice. Catedra, de asemenea, are la dispozitie un centru de calcul dotat cu 25 de calculatoare.

V. Colaborari
In ultimii ani, catedra de electromecanica si-a largit esential legaturile de colaborare cu centrele universitare de cercetare stiintifica, cu intreprinderile industriale din tara si din strainatate.
Colaboratorii catedrei, permanent, ofera consultatii intreprinderilor industriale: C.T.S. Hidrotehnica, Hidropompa, Moldovahidromas, Regiei de troleibuze, Electromasina si Electromas, pe probleme legate de tehnologia elaborarii, producerii, ajustarii masinilor electrice si sistemelor de actionari electrice.
In schimb, intreprinderile mentionate asigura cu locuri studentii specialitatilor catedrei pentru efectuarea practicii.

Catedra participa activ la desfasurarea si implementarea reformelor in invatamantul superior, colaborand cu universitatile din Franta, Belgia, Italia etc.
S-au stabilit in domeniul cercetarilor stiintifice legaturi dintre catedra si Institutiile de cercetari stiintifice cum ar fi: Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica (Romania), Hidrotehnica, Moldovahidromas (Chisinau).

VI. Componenta catedrei
• Conf.dr.ing. Nucă Ilie (sef catedra)
• Prof.dr.ing. Petru Todos (prim-prorector UTM)
• Prof.univ.,dr. Ambros Tudor
• Conf.dr.ing. Sobor Ion
• Conf.dr.ing. Ciuru Tudor
• Conf.dr.ing. Kobileaţki Nicolae
• Conf.dr. Blajă Valeriu
• Conf.dr.ing. Chiciuc Andrei
• Conf.dr.ing. Iazloveţchi Leonid
• Lect.sup.,dr. Beldiman Nicolae
• Lect.sup. Olhovschi Victor
• Lect.sup. Gherţescu Corneliu
• Lect.asist. Burduniuc Marcel
• Lect.asist. Dimov Danielal
• Doctorand Lesnic Inesa
• Doctorand Raţă Iurie
• Ing. Bordian Valeriu
• Ing. Chiriţa Natalia
• Ing. Moisenco Oleg

www.utm.md

Copilul intelegent este cel mai rebel aluat.
Absolventi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria foto
Adrese utile

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc