pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Organisme Metrologice
Organisme Nationale si Internationale de Metrologie si Standardizare: ISO / OIML / IEC / BIPM / CEN / CENELEC / ETSI / ITU / WELMEC / WMO / EUROMET / EA / WTO / EASC / INM / BRML .... >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Metrologia in sec. XXI
La inceputul secolului XXI in lume s-au acutizat si mai mult dezbaterile referitor la stabilirea unui sistem de masurare global, de natura sa se manifeste prin aceleasi unitati de masura >>>>
Umor
- Numiti-mi vre-un savant-energetician din secolul optsprezece.
- Toti sunt morti! >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - N

neacceptare = respingere / non-acceptation/ nonacceptance / îňęŕç / concluzia ca un lot sau o cantitate de produse sau de servicii nu corespunde criteriilor de acceptare.

neconformitate / non-conformite / nonconformity / íĺńîîňâĺňńňâčĺ / abaterea caracteristicii unui produs sau serviciu fata de cerinta specificata.

neconformităţi pe unitate / non-conformite par individu / nonconformities per item / íĺńîîňâĺňńňâčĺ íŕ čçäĺëčĺ / numarul neconformitatilor pe unitate dintr-o cantitate data de produse este numarul neconformitatilor continute impartit la numarul unitatilor de produs.

nivel al procesului / niveau de processus / process level / óđîâĺíü ďđîöĺńńŕ / valoarea unei caracteristici, intr-un stadiu specificat al procesului, care defineste partial sau complet nivelul de calitate al procesului.

nivel de calitate / niveau de qualite / quality level / óđîâĺíü ęŕ÷ĺńňâŕ / orice masura relativa a calitatii, obtinuta prin compararea valorilor observate cu cerintele.

nivel de inspecţie / niveau de controle / inspection level / óđîâĺíü ďđîâĺđęč / indicator al calitatii relative (proportiei) inspectate, in cadrul unei scheme de esantionare, stabilit anterior si care coreleaza efectivul esantioanelor cu marimea lotului.

nivel de interventie [pentru mentenanţă] / niveau d'intervention [pour la maintenance] / indenture level [for maintenance] / óđîâĺíü âěĺřŕňĺëüńňâŕ [äë˙ îáńëóćčâŕíč˙] / Nivel de subdivizare al unei entitati din punct de vedere al mentenantei.

nivel de respingere a proceselor / niveau de processus a rejeter / rejetable process level / óđîâĺíü îňęëîíĺíč˙ ďđîöĺńńîâ / nivelul procesului care formeaza limita inferioara a zonei de respingere a proceselor.

nivelul de asigurare (evaluare) / niveaux d’assurance/ assessment levels/ ńňđŕőîâîé óđîâĺíü / nivelul de asigurare se raporteaza la gradul de asigurare a calitatii componentelor. El indica echilibrul intre incercarile efectuate lot cu lot si incercarile periodice, depinzand in mod egal de severitatea planurilor de esantionare.

nivel de mentenanţă / niveau de maintenance/ level of maintenance/ óđîâĺíü îáńëóćčâŕíč˙ / ansamblul operatiunilor de mentenanta de efectuat la nivelul interventiei specificate.

nivel de performanţă / niveaux de performances/ performance levels/ óđîâĺíü őŕđŕęňĺđčńňčę / termen utilizat pentru unele familii de componente. Termenul corespunde unui grup de solicitari mecanice si de mediu la care este incercat produsul si deasemenea unor caracteristici ca stabilitatea caracteristicilor electrice pe termen lung. Conceptul se bazeaza pe 3 factori: programul de incercari; severitatea conditiilor de incercare (marimea si combinatia solicitarilor); cerintele la sfarsitul incercarii.

nonconformitate / non conformite / non conformity / íĺńîîňâĺňńňâčĺ / nesatisfacerea exigentelor specificate.

număr de respingere (de neacceptare) / critere de non-acceptation / non-acceptance number / ÷čńëî âîçâđŕňîâ / la inspectia prin esantionare prin atribute, este cea mai mica valoare a numarului de neconformitati sau de unitati neconforme din esantion, care impune respingerea sau neacceptarea lotului, conform unui plan de esantionare dat.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Simt în mine o Cartagină. Care trebuie sfărâmată.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc