pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Metrologia in sec. XXI
La inceputul secolului XXI in lume s-au acutizat si mai mult dezbaterile referitor la stabilirea unui sistem de masurare global, de natura sa se manifeste prin aceleasi unitati de masura >>>>
Organisme Metrologice
Organisme Nationale si Internationale de Metrologie si Standardizare: ISO / OIML / IEC / BIPM / CEN / CENELEC / ETSI / ITU / WELMEC / WMO / EUROMET / EA / WTO / EASC / INM / BRML .... >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Umor
Biblioteca universitara. In hol pe perete, deasupra cuierului o inscriptie „Numai pentru profesori”. Un student-glumet a adaugat „Mai poate fi atarnat pardesiul, paltonul si palaria”. >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - C

caiet de sarcini / cahier des charges / job instructions / đŕáî÷čĺ číńňđóęöčč / document care reuneste obligatiile si elementele necesare pentru a defini cerinte, informatii, metode, instrumente de lucru etc.
calibrare / calibrage / gauging / ęŕëčáđîâęŕ / ansamblu de operatii care stabileste in conditii specifice, relatia dintre valorile indicate de un aparat sau un sistem de masura sau valorile date printr-o masurare materiala si valorile corespunzatoare cunoscute ale unui standard de referinta.
calibru / calibre / nominal range / ďđĺäĺë äčŕďŕçîíŕ čçěĺđĺíčé / intervalul indicatiilor care se obtine pentru o pozitie data a comenzilor unui instrument de masura.
calitate / qualite / quality / äîáđîňíîńňü / ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care ii confera acestuia aptitudinea de a satisface necesitatile exprimate sau implicite.)
calitate (ref. managementul calitatii) / qualite / quality / ęŕ÷ĺńňâî / aptitudinea unui produs sau serviciu de a satisface o cerinta definita la cel mai bun pret.
calitate a conformităţii (ref. la managementul calitatii) / qualite de conformite / quality of conformance / ęŕ÷ĺńňâî ńîîňâĺňńňâč˙ / conformitatea (fidelitatea) unui bun sau serviciu cu cerintele definite.
calitate a conservării (păstrării) / qualite de conservation / storage quality / ńîőđŕí˙ĺěîńňü / aptitudinea teoretica a unei microforme destinata arhivarii de a conserva calitatea sa in conditii normale de tratament si de depozitare; sunt definite doua asemenea calitati – conservarea pe o perioada medie, cel putin 10 ani; conservarea de lunga durata, cel putin 100 ani.
calitate a serviciului / qualite de service / quality of service / ęŕ÷ĺńňâî îáńëóćčâŕíč˙ / Efect global produs de caracteristicile unui serviciu care determina gradul de satisfactie al utilizatorului.
calitate de membru al unui sistem de certificare / qualite de membre d’un systeme de certification / membership in a certification system quality / ďđčíŕäëĺćíîńňü (÷ëĺíńňâî) ę ńčńňĺěĺ ęŕ÷ĺńňâŕ / privitor la un organism de certificare de a-si asuma obigatiile, de a avea obtinute drepturile de a certifica conformitatea si de a accepta certificarea conformitatii dupa regulile sistemului, luand parte la angajamentul sistemului.
calitate la furnizor (ref. management) / ( qualite a la source) qualite chez le fornisseur / quality at the source / ęŕ÷ĺńňâî ďîńňŕâůčęŕ / caracteristica unui produs sau serviciu care satisface complet cerintele (nevoile) consumatorului si a carei responsabilitate revine fabricantului; obiectivul calitatii este de a reduce sau suprima controalele calitatii sau intreruperilor de productie datorate defectelor.
calitate totală / qualite totale / total quality / ďîëíîĺ ęŕ÷ĺńňâî / ansamblu de metode si principii organizate intr-o strategie globala, urmarind sa mobilizeze intreaga intreprindere pentru a obtine o mai buna satisfactie a clientului cu costurile cele mai scazute.
calitatea conformităţii (ref. manualul calităţii) / qualite de conformite / quality of conformance / ęŕ÷ĺńňâî ńîîňâĺňńňâč˙ / fidelitatea unui bun sau serviciu fata de nevoile definite.
calitatea datelor / qualite de donnees / data quality / ęŕ÷ĺńňâî äŕííűő / caracteristica a datelor care exprima capacitatea lor de a satisface cerintele stabilite.
calitatea limită / qualite limite / limiting quality / ďđčäĺë ęŕ÷ĺńňâŕ / pentru un lot considerat izolat, este nivelul de calitate care, in scopul inspectiei prin esantionare, corespunde limitei inferioare a probabilitatii de acceptare
calitatea medie rezultată / qualite moyenne apres controle / average outgoing quality (AOQ) / ńđĺäíĺĺ čňîăîâîĺ ęŕ÷ĺńňâî / nivelul mediu presupus (prevazut) al calitatii produsului, rezultat dupa inspectie, pentru o valoare data a calitatii produsului.
calitatea mediului / qualite de l’environnmente / environmental quality / ęŕ÷ĺńňâî îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / starea mediului evaluata in functie de efectele de stare asupra fiintelor vii si bunurilor.
cantitate iesire / quantite issue / output quantity / âűőîäíŕ˙ âĺëč÷číŕ / cantitatea care reprezinta masurandul in evaluarea unei masurari.
cantitate intrare / quantite entree / input quantity / âőîäíŕ˙ âĺëč÷číŕ / o cantitate de care depinde masurandul, luata in considerare in procesul de evaluare a rezultatelor unei masurari.
capabilitate / aptitude / capability / äĺĺńďîńîáíîńňü (âîçěîćíîńňü) / abilitatea unei organizatii, sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru produs.
capacitate [aptitudine] / capacite [d'une entite] / capability / ńďîńîáíîńňü / Aptitudine a unei entitati in conditii interne date de a raspunde unei cereri de serviciu avand caracteristici cantitative date.
caracteristică / caracteristique / characteristic / ďîęŕçŕňĺëü / proprietate care permite identificarea sau diferentierea indivizilor dintr-o populatie data.
caracteristică a calităţii / caractere de la qualite / quality characteristic / ďîęŕçŕňĺëü ęŕ÷ĺńňâŕ / caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta. /
caracteristică continuă / caractere continu / continuous characteristic / íĺďđĺđűâíűé ďîęŕçŕňĺëü / o caracteristica cantitativa se numeste continua daca, pe domeniul sau de variatie, aceasta poate fi asimilata unei variabile continue, in sensul analizei matematice.
caracteristică de performanţă / caracteristique de performance/ performance test / ďîęŕçŕňĺëü äîńňčćĺíč˙ / caracteristica aptitudinii de utilizare a unui produs in relatia directa cu comportarea produsului in serviciu, fara a mentiona aspectele referitoare la fabricatie.
caracteristică descriptivă / caracteristique descriptive/ descriptive characteristic / îďčńŕňĺëüíŕ˙ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ / caracteristica aptitudinii de utilizare a produsului legata de aspectele fabricatiei produsului (servind la descrierea detaliilor de constructie cu ajutorul dimensiunilor si a compozitiei materialelor).
caracteristică discretă / caractere discret / discrete characteristic / äčńęđĺňíŕ˙ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ / o caracteristica cantitativa care nu poate lua decat valori izolate se numeste discreta.
caracteristică estimată / performance estimee / estimated performance / đŕń÷ĺňíŕ˙ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ / Viata unui sistem de izolatie in serviciu, estimata potrivit procedurilor de evaluare stabilite, pe baza experientei in serviciu si/sau a rezultatelor incercarilor functionale.
caracteristică funcţională / aptitude a la fonction / performance [qualitative meaning] / ôóíęöčîíŕëüíŕ˙ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ / Cea mai mica modificare a marimii masurate sau furnizate careia i se poate atribui fara interpolare o valoare numerica.
caracteristică funcţională a produsului / performance de produit / product performance / őŕđŕęňĺđčńňčęŕ čçäĺëč˙ / atribut sau caracteristica a performantei si utilizarii unui produs.
caracteristică metrologică / caractere metrologique / metrological characteristic / ěĺňđîëîăč÷ĺńęŕ˙ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ / trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii.
categorie de produse / categorie de produits / product category / ęŕňĺăîđč˙ čçäĺëčé / grup de produse care au caracteristici echivalente.
cauza defectării / cause de defaillance / failure cause / ďđč÷číŕ îňęŕçŕ / circumstantele care in timpul proiectarii, fabricarii sau utilizarii au condus la defectare.
cauze aleatorii / causes aleatoires / common causes / îáůčĺ ďđč÷číű / factori, in general multi la numar, dar fiecare de mica importanta, care contribuie la variatie, dar nu este necesar sa fie identificati.
cea mai bună capabilitate de măsurare / meilleure aptitude de mesure / best measurement capability / ëó÷řŕ˙ âîçěîćíîńňü čçěĺđĺíč˙ / cea mai mica incertitudine a masurarii pe care o poate realiza laboratorul in cadrul domeniului sau de acreditare, atunci cand se efectueaza etalonari mai mult sau mai putin de rutina ale standardelor aproape de masuratoarea ideala, cu intentia de a defini, realiza, conserva sau reproduce o unitate a acelei calitati sau una sau mai multe din valorile sale, sau cand se efectueaza etalonari mai mult sau mai putin de rutina ale instrumentelor aproape de masuratoarea ideala destinate pentru masurarea acelei calitati.
centrul clasei / centre de classe / mid point of class / öĺíňđ ęëŕńńŕ / media aritmetica dintre limita inferioara si limita superioara a unei clase.
cenzură (control, supraveghere) / censure/ censoring / öĺíçóđŕ (ďđčńěîňđ) / intreruperea incercarii dupa un numar oarecare de defectiuni sau o durata oarecare de timp la sfarsitul careia unele entitati sunt inca in stare de functionare.
cerere de ofertă / demande d’offre -offre / request for proposal - tender / çŕďđîń ďđĺäëîćĺíčč / document utilizat de achizitor cu scopul de a anunta potentialilor ofertanti intentia sa de a cumpara un sistem, un produs software sau un serviciu software specificat
cerinţă / exigence / requirement / ňđĺáîâŕíčĺ / nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
cerinţă facultativă / exigence facultative / optional requirement / íĺîá˙çŕňĺëüíîĺ ňđĺáîâŕíčĺ / cerinta a unui document normativ care trebuie sa fie satisfacuta ca o conditie care sa respecte o optiune particulara oferita de acest document
cerinţă funcţională / fonction requise / required function / ôóíęöčîíŕëüíîĺ ňđĺáîâŕíčĺ / Functie sau ansamblu de functii ale unei entitati, a caror indeplinire este considerata necesara pentru realizarea unui serviciu.
cerinţă necesară / sexigence necessaire / exclusive requirement / íĺîáőîäčěîĺ (îá˙çŕňĺëüíîĺ) ňđĺáîâŕíčĺ / cerinta obligatorie
cerinţe de serviciu / exigences du service / service requirements / ńëóćĺáíűĺ ňđĺáîâŕíč˙ / Cerinte, exprimate de factorii de influenta, caracteristica intentionata si modul de functionare corespunzand conditiilor de serviciu, pe care trebuie sa le satisfaca un echipament electric
certificare / certification / certification / ńĺđňčôčęŕöč˙ / procedura prin care o terta parte da o asigurare scrisa ca un produs, proces sau serviciu este conform exigentelor specificate
certificare (organism de ) / organisme de certification / certification body / îđăŕíčçě ńĺđňčôčęŕöčč / un organism care poate sa-si desfasoare propriile activitati de incercare si inspectie, sau sa supravizeze lucrarile efectuate in numele sau de un alt organism
certificare (ref. standardizare) / normalisation / certification / ńĺđňčôčęŕöč˙ / certificare ce consta in a atesta ca un produs este conform unei referinte, ce poate fi un standard, un acord sau o reglementare particulara; certificarea fiind eliberata de un organism independent.
certificare a conformităţii / certification de la conformite / conformity certification / ńĺđňčôčęŕöč˙ ńîîňâĺňńňâč˙ / actiune avand ca obiect a certifica printr-un certificat de conformitate sau o marca de conformitate ca un produs sau un serviciu este conform normelor sau specificatiiolr tehnice determinate.
certificat acreditat / certificat accredite / accredited certificate / ŕęęđĺäčňîâŕííűé ńĺđňčôčęŕň / un certificat emis de un organism de certificare/inregistrare in conformitate cu conditiile acreditarii sale si purtand o marca de acreditare sau declaratie.
certificat de competenţă / certificat de competence / certificate of competence / óäîńňîâĺđĺíčĺ î ęâŕëčôčęŕöčč / document, emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite sarcini.
certificat de conformitate / certificat de conformite / certificate of conformity / ńĺđňčôčęŕň ńîîňâĺňńňâč˙ / document, emis pe baza regulilor unui organism de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu, corespunzator identificat, este in conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
ciclu de viaţă / cycle de vie / whole life cycle / ćčçíĺííűé öčęë / etape consecutive si intercorelate ale unui sistem-produs, de la achizitia materiilor prime sau exploatarea resurselor naturale pana la postutilizare.
ciclul calităţii (ref. manualul calităţii) / cycle de la qualite / quality cycle / ęŕ÷ĺńňâĺííűé öčęë / circuitul complet al calitatii intr-o intreprindere; acest circuit cuprinde: calitatea perceptiei (intelegerii), calitatea conceptiei (proiectarii), calitatea conformitatii, calitatea realizarii, calitatea serviciilor ajutatoare.
ciclul încercării / cycle d’essai / test cycle / čńďűňŕňĺëüíűé öčęë / repetarea periodica, in cursul unei incercari, a mai multor conditii de functionare, de mediu si de mentenanta, bine definite si reproductibile; conditiile de functionare sunt modificate in timp pentru a simula variatiile in timp ale conditiilor de functionare si de mediu din utilizarea reala.
clasă / grade / grade / ęëŕńń / categorie sau rang dat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme avind aceeasi utilitate functionala. Exemple - Clasele biletelor de avion si categoriile hotelurilor intr-un ghid hotelier.
clasă de precizie = fidelitate = rigoare / classe d’exactitude / accuracy class / ęëŕńń ňî÷íîńňč / clasa instrumentelor de masura care satisfac unele cerinte metrologice destinate a conserva erorile in limitele specificate.
clasă de severitate / classe de severite / severity class / ęëŕńń ńňđîăîńňč / interval de severitate intre doua limite date in interiorul domeniului semnificativ de severitate
client / client / customer / çŕęŕç÷čę / organizatie sau persoana care primeste un produs.
cod / code/ code / ęîä / mod simbolic de reprezentare a obiectelor sau conceptelor sub forma de litere, cifre, semne, simboluri, culori sau o combinatie a acestora.
coeficient de corelare / coefficient de correlation / correlation coefficient / ęîýôôčöčĺíň ęîđđĺë˙öčč / masura dependentei relative reciproce a doua variabile aleatorii egala cu raportul dintre covarianta lor si radacina patrata pozitiva a produsului variantelor lor.
coeficient de defectare / coefficient de defaillance / failure ratio / ęîýôôčöčĺíň äĺôĺęňîâ / probabilitatea de defectare a unei entitati, sau a esecului unei incercari, in conditii specificate.
coeficient de sensibilitate asociat cu o estimare de intrare / coefficient de sensibilite avec une estimation entree / sensitivity coefficient associated with an input estimate / ęîýôôčöčĺíň ÷óâńňâčňĺëüíîńňč, ńâ˙çŕííűé ńî âőîäíîé îöĺíęîé / schimbare diferentiala in estimarea iesirii generata de o schimbare diferentiala intr-o estimare a intrarii impartita la schimbarea in acea estimare a intrarii.
comandă / commande / purchase order / çŕęŕç / cantitate de produse, de material sau de servicii comandata la un moment dat la un producator.
compatibilitate / compatibilite / compatibility / ńîâěĺńňčěîńňü / aptitudine a entitatilor de a fi utilizate impreuna in conditii specifice, pentru satisfacerea conditiilor relevante.
compatibilitate (ref. standardizare) / compatibilite / compatibility / ńîâěĺńňčěîńňü / aptitudinea produselor sau sistemelor de a fi utilizate impreuna, in conditii specificate, fara interactiuni neacceptabile.
compatibilitate electromagnetică / compatibilite electromagnetique/ electromagnetic compatibilit / ýëĺęňđîěŕăíčňíîĺ ńîâěĺńňčěîńňü / aptitudinea unui aparat sau unui sistem de a functiona in mediul sau electromagnetic in mod satisfacator fara sa produca el insusi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice se gaseste in acest mediu.
competenţă / competence / competence / ęîěďĺňĺíňíîńňü / aptitudini demonstrate de a aplica cunostinte si indemanari.
compostabil / compostable / compostable / ęîěďîńňčđóĺěűé / caracteristica unui produs, ambalaj sau element al acestora ce permite biodegradarea si transformarea materialului intr-o substanta relativ omogena si stabila, asemanatoare humusului.)
comprimare temporară (comprimarea timpului) / compression temporelle / time compression / âđĺěĺííîĺ ńćŕňčĺ / metoda de incercare in care nici perioadele de nefunctionare a entitatii in exploatare, nici perioadele sale de solicitari de mediu reduse nu sunt reproduse in cursul incercarii. Perioadele de functionare si perioadele de solicitari ridicate sunt reproduse in ciclul de incercare. Incercarea ale carei cicluri au o durata definita va corespunde deci unei durate calendaristice in exploatare mai lungi.
compromis / compromis / trade-off / ęîěďđîěčńń / definirea echilibrului optim intre caracteristicile produsului [costuri, performante si aptitudinea de sustinere (suportabilitate)].
conceptul mentenanţei / concept de maintenance / maintenance concept / ęîíöĺďöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ / aplicarea unei politici de mentenanta globala unui produs specific.
concluzia auditului (pentru mediu) / conclusion d’audit / audit conclusion / çŕęëţ÷ĺíčĺ ŕóäčňŕ / apreciere sau opinie profesionala exprimata de catre auditor asupra subiectului auditat, bazata numai pe rationamentul pe care auditorul l-a aplicat constatarilor auditului.
condiţia primului defect / condition de premier defaut / single fault condition / óńëîâčĺ ďĺđâîăî äĺôĺęňŕ / conditie prin care un mijloc de protectie impotriva pericolelor este defect, sau lasa sa apara un defect susceptibil de a provoca un pericol.
condiţie / exigence / requirement / óńëîâčĺ / prevedere care formuleaza criterii care trebuie indeplinite
condiţie de functionare / condition de fonctionnement / operating condition / ýęńďëóŕňŕöčîííîĺ óńëîâčĺ / conditiile functionale ale echipamentului cuprinzand o combinatie de parametri de functionare cu grade de severitate date
condiţie de referinţă / conditions de reference / reference conditions / čńőîäíîĺ óńëîâčĺ / conditii de utilizare prescrise pentru incercarea functionarii unui mijloc de masurare sau pentru intercompararea rezultatelor masuratorilor
condiţie de repetabilitate / conditions de repetabilite / repeatability conditions / óńëîâčĺ ďîâňîđ˙ĺěîńňč / conditii in care rezultatele independente ale incercarilor sunt obtinute prin aceeasi metoda asupra unor entitati de incercat identice, in acelasi laborator, de catre acelasi operator, prin utilizarea aceluiasi echipament si intr-un interval scurt de timp
condiţie nominală de funcţionare / condition assignee de fonctionnement / rated operating condition / íîěčíŕëüíîĺ óńëîâčĺ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / conditii de utilizare pentru care caracteristicile metrologice specificate ale unui mijloc de masurare sunt presupuse ca se afla intre limite date
condiţie normală / condition normale / normal condition / íîěčíŕëüíîĺ óńëîâčĺ/ conditie in care toate mijloacele de protectie sunt intacte.
condiţie optională / exigence optionelle / optional requirement / îďöčîíŕëüíîĺ óńëîâčĺ / conditie dintr-un document normativ care trebuie sa fie indeplinita pentru respectarea unei optiuni prevazuta de acest document
condiţii de încercare / conditions d’essai / test conditions / čńďűňŕňĺëüíűĺ óńëîâč˙/ orice factor (i) sau actiune (i), cu exceptia caracteristicilor proprii ale entitatilor de incercat, ce pot influenta aparitia defectarilor entitatii supuse la incercari; aceste conditii de incercare includ conditii de functionare, conditii de mediu si mentenanta preventiva.
condiţii de mediu = condiţii ambiante / conditions de l’ ambiance / environment conditions / óńëîâč˙ ńđĺäű / conditii fizice si chimice externe echipamentului la care acesta este supus la un moment dat, cuprinzand o combinatie de agenti de mediu cu grade de severitate date
condiţii de referinţă / conditions de reference / reference conditions / čńőîäíűĺ óńëîâč˙ / conditii de folosire prescrise pentru incercarile de functionare ale unui instrument de masura sau pentru intercompararea rezultatelor masurarilor.
condiţii limită / conditions limites / limiting conditions / ďđĺäĺëüíűĺ óńëîâč˙ / conditii extreme pe care un instrument de masura trebuie sa le suporte fara defectare si fara degradarea caracteristicilor metrologice specificate pentru utilizarea in conditii nominale de functionare.
condiţii nominale de funcţionare / conditions assignees de fonctionnement / rated operating conditions / íîěčíŕëüíűĺ óńëîâč˙ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / conditii de utilizare pentru care caracteristicile metrologice specificate ale unui instrument de masura se presupune ca sunt cuprinse intre limite date.
condiţionare [fază a unei încercări] / epreuve / conditioning [part of a test] / óńňŕíîâëĺíčĺ îďňčěŕëüíîăî đĺćčěŕ (÷ŕńňü čńďűňŕíč˙) / Expunerea unei probe conditiilor de mediu in scopul stabilizarii propritatilor probei inainte de masurari.
confidenţialitate (privind organismul de inspecţie) / confidentialite / confidentially / ęîíôčäĺíöčŕëüíîńňü / organismul de inspectie trebuie sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in cursul activitatii sale de inspectie ; dreptul de proprietate trebuie de asemenea protejat.
configuraţie / configuration / configuration / ęîíôčăóđŕöč˙ / caracteristici functionale si fizice ale unui produs asa cum sunt definite in documente tehnice si realizate in produs
confirmare metrologică / confirmation metrologique / metrological confirmation / ěĺňđîëîăč÷ĺńęîĺ ďîäňâĺđćäĺíčĺ / ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele de utilizare avute in vedere.
conformitate / conformite / conformity / ńîîňâĺňńňâčĺ / capacitatea unui produs, proces sau serviciu de a raspunde la cerinte specificate
conformitate (asigurarea …) / assurance de la conformite / assurance of conformity / îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ńîîňâĺňńňâč˙ / activitate al carui scop este elaborarea unei declaratii care sa dea incredere ca un produs, proces sau serviciu satisface cerintele specificate
conformitate (încercări …) / essai de conformite / conformity testing / ńîîňâĺňńňâčĺ čńďűňŕíčé / evaluarea conformitatii cu ajutorul mijloacelor de incercare
conformitatea cu standardele sau specificaţiile tehnice / conformite aux normes ou aux specification techniques / conformity with standards or technical specification / ńîîňâĺňńňâčĺ ńňŕíäŕđňŕě čëč ňĺőíč÷ĺńęčě ňđĺáîâŕíč˙ě / conformitatea produsului sau serviciului cu toate cerintele standardelor sau specificatiilor tehnice prevazute.
consecinţe operaţionale ale defectării / consequences operationnelles d’une defaillance / operational effects of failure / ýęńďëóŕňŕöčîííűĺ ďîńëĺäńňâč˙ äĺôĺęňŕ./ consecinte ale defectarilor care deranjeaza indeplinirea misiunilor prevazute; aceste defectari se traduc prin respingeri, intreruperi in functionare, timpi de imobilizare, reducerea productiei etc.
consens / consensus / consensus / ńîăëŕńčĺ / acord general caracterizat prin absenta unei opozitii ferme privind esenta subiectelor ce emana de la o parte importanta a intereselor puse in joc si printr-un proces de luare in considerare a opiniilor tuturor partilor si de conciliere a eventualelor pozitii divergente
constanta de acceptare / constante d’acceptabilite / acceptance constant; acceptability constant / ęîíńňŕíňŕ ďđčí˙ňč˙ / constanta care depinde de valoarea specifica a nivelului de calitate acceptabil si de efectivul esantionului si care este utilizata in criteriile de acceptare a unui lot, la inspectia prin esantionare pe variabile.
constatări ale auditului / constat d’audit / audit findings / đĺçóëüňŕňű ŕóäčňŕ / rezultatele evaluarii dovezilor de audit colectate in raport cu criteriile de audit.
consum redus de energie / consommation reduite d’energie/ energy consuption / íčçęîĺ ďîňđĺáëĺíčĺ ýíĺđăčĺ./ reducerea cantitatii de energie asociata cu utilizarea unui produs care indeplineste functia pentru care a fost creat comparativ cu energia utilizata de alte produse care indeplinesc aceeasi functie.
consum redus de resurse / consommation reduite de resources/ resources low consumption / íčçęîĺ ďîňđĺáëĺíčĺ đĺńóđńîâ./ o reducere a cantitatii de material, energie sau apa utilizate pentru a produce sau distribui un produs, un ambalaj sau o componenta specificata.
contract / contract - contrat / contract / ęîíňđŕęň / un acord obligatoriu intre doua parti, in mod special executoriu prin lege, sau o intelegere interna similara completa intr-o organizatie, pentru furnizarea serviciului software sau pentru furnizarea, dezvoltarea sau mentenanta unui produs software
contractant / contractant - titulair du contrat / business first party / ęîíňđŕăĺíň / furnizor intr-o situatie contractuala
control / controle / checking / ęîíňđîëü / verificarea a posteriori a situatiei unei operatiuni care permite compararea acesteia cu previziunile si de a trage de aici cocluziile pentru: previziunile viitoare ale altor operatiuni; calitatea metodelor de gestiune si a personalului; rezultatele generale ale societatii.
control al calităţii / controle de la qualite / quality control / ęîíňđîëü ęŕ÷ĺńňâŕ / parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor calitatii.
control al omologării / controle d'homologation / maintenance of qualification approval / ęîíňđîëü óňâĺđćäĺíč˙ / Procedura prin care se demonstreaza ca componentele produse de fabricant continua sa satisfaca exigentele specificatiilor fixate
control al proceselor de măsurare / controle processous de mesure / measurement process control / ęîíňđîëü ďđîöĺńńŕěč čçěĺđĺíč˙ / monitorizarea si analizarea datelor dintr-un proces de masurare, impreuna cu actiuni corective pentru mentinerea proceselor de masurare continua dintr-o specificatie.
control al produselor / controle [de produits] / inspection (of product units) / ęîíňđîëü čçäĺëčé / Ansamblul de procedee de masurare, verificare, incercare etc. avand ca scop "compararea" unui produs cu specificatiile sale.
control lot cu lot / controle lot par lot / lot by-lot inspection / ęîíňđîëü ďŕđňčč çŕ ďŕđňčĺé./ controlul efectuat pe fiecare lot, fie pe un esantion prelevat din lot, fie pe intregul lot. Rezultatele incercarilor sunt utilizate pentru a stabili daca lotul satisface cerintele specificate.
control periodic / controle periodique / periodic inspection / ďĺđčîäč÷ĺńęčé ęîíňđîëü./ controlul efectuat periodic pe un esantion prelevat fie dintr-un singur lot, fie dintr-un numar oarecare de loturi.
control statistic al calităţii / maitrise statistique de la qualite / statistical quality control / ńňŕňčńňč÷ĺńęčé ęîíňđîëü ęŕ÷ĺńňâŕ / acea parte a controlului calitatii in care sunt utilizate tehnici statistice.
Control Total al Calităţii / Controle Total de la Qualite / Total Quality Control / ęîíňđîëü ďîëíîăî ęŕ÷ĺńňâŕ / reprezinta un sistem efectiv pentru integrarea eforturilor din toate compartimentele intreprinderii (marketing, engineering, productie si service) privind realizarea, mentinerea si imbunatatirea calitatii in scopul satisfacerii totale a clientului, in conditii de eficienta
conţinut reciclat / scontenu recycle/ recycled contents / đĺöčęëčđóĺěîĺ ńîäĺđćŕíčĺ./ proportia masica de material reciclat dintr-un produs sau ambalaj.
convenţie bilaterală / arrangement bilateral / bilateral arrangement / äâóńňîđîííĺĺ ńîăëŕřĺíčĺ / conventie de recunoastere prin care rezultatele sunt acceptate reciproc de fiecare din cele doua parti
convenţie de recunoaştere / arrangement de reconnanssaece / recognizance arrangement / ńîăëŕřĺíčĺ î ďđčçíŕíčĺ / acord bazat pe acceptarea de catre una din parti a rezultatelor prezentate de catre cealalta parte, privind aplicarea unuia sau mai multor elemente functionale specificate ale unui sistem de certificare
convenţie multilaterală / arrangement multilateral / multilateral arrangement / ěíîăîńňîđîííĺĺ ńîăëŕřĺíčĺ / conventie de recunoastere prin care rezultatele sunt acceptate mutual de catre mai mult de doua parti
convenţie unilaterală / arrangement unilateral / unilateral arrangement / îäíîńňîđîííĺĺ ńîăëŕřĺíčĺ / conventie de recunoastere prin care rezultatele unei parti sunt acceptate de catre o alta parte
coprodus / coproduit / coproduct / ęîďđîäóęň / oricare doua sau mai multe produse provenite de la acelasi proces elementar
corecţie / correction / correction / ęîđđĺęöč˙ / actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.
corelare / correlation / correlation / ęîđđĺë˙öč˙ / relatia dintre doua sau cateva variabile aleatorii din cadrul unei distributii de doua sau mai multe variabile aleatorii.
cost de prevenire / cout de prevention/ prevention cost / ńňîčěîńňü ďđĺäîňâđŕůĺíč˙ / cost suportat pentru a face fata riscurilor non calitatii (fabricatia unui bun sau furnizarea unui serviciu neconform specificatiilor sale).
costul calităţii / cout de la qualite / cost of quality / ńňîčěîńňü ęŕ÷ĺńňâŕ./ costul suportat pentru a asigura calitatea produselor; este constituit din costul conformitatii si costul neconformitatii.
costuri preventive / couts de prevention / prevention costs / çŕňđŕňű ďđĺäîňâđŕůĺíč˙ / ansamblul costurilor facute pentru a evita, preveni si reduce noncalitatea prin finantarea de actiuni menite sa elimine cauzele anomaliilor.
covariantă / co-variante / covariance / ęîâŕđčŕöč˙ / masura dependentei reciproce a doua variabile aleatorii egala cu estimarea produsului abaterilor a doua variabile aleatorii de la respectivele lor estimari.
creştere a fiabilităţii / croissance de la fiabilite / reliability growth / đîńň íŕäĺćíîńňč / Ameliorare progresiva in timp a unei caracteristici de fiabilitate a unei entitati
criterii / criteres / criteria / ęđčňĺđčč / caracteristici care sunt considerate importante si pe a caror succes sau defect se poate judeca.
criterii de acceptare / criteres d’acceptation / acceptance criteria / ęđčňĺđčč îäîáđĺíč˙ / criteriile specificate pentru acceptarea caracteristicilor individuale ale produselor sau serviciilor.
criterii de acreditare (a laboratoarelor) / criteres d’accreditation de laboratoires) / (laboratory) accreditation criteria / ęđčňĺđčč ŕęęđĺäčňŕöčč (ëŕáîđŕňîđčé) / ansamblu de conditii utilizate de un organism de acreditare, care trebuie indeplinite de un laborator de incercari pentru a fi acreditat.
criterii de audit / criteres d’audit / audit criteria / ęđčňĺđčč ŕóäčňŕ / ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.
criterii de defectare / criteres de defaillance/ failure criteria / ęđčňĺđčč îňęŕçŕ./ ansamblu de reguli ce permit sa se defineasca daca un eveniment observat constituie o defectare.
criticitatea / criticite/ criticality / ęđčňč÷ĺńęîĺ ńîńňî˙íčĺ / index numeric al severitatii unui efect asociat probabilitatii sale sau frecventei asteptate a aparitiei (manifestarii) sale.
cumpărător / acheteur / business second party / ďîęóďŕňĺëü / client intr-o situatie contractanta.
curba caracteristicii operative / courbe d’efficacite / operating characteristic curve / ęđčâŕ˙ đŕáî÷îé őŕđŕęňĺđčńňčęč./ Curba care arata, pentru un plan de esantionare dat, probabilitatea de a satisface un criteriu de acceptare, in functie de nivelul de calitate al lotului.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Unii mă urăsc pentru că mă cunosc, alţii pentru că-i cunosc.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc