pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Umor
Dintr-un raport stiintific:
„Acestea sunt principiile mele de baza. Daca nu va convin ... am si alte!” >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
Prima lege din domeniul metrologiei din spatiul romanesc (15 septembrie 1864), semnata de Domnitorul Principatelor Romane Unite - Alexandru Ioan Cuza >>>>
Facultatea de Energetica
Istoria invatamantului superior electrotehnic in R. Moldova are drept inceput anul 1959 cand in cadrul facultatii de fizica si matematica din Universitatea de Stat a Moldovei se infiinteaza sectia „Inginerie Tehnica”. >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - E

echipă de audit / equipe d’audit / audit team / ăđóďďŕ ďđîâĺđęč / unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit.
echipament / equipement / equipment / îáîđóäîâŕíčĺ / furnitura cu individualitate functionala si limite fizice precise in cadrul unei lucrari si care face obiectul unei specificatii ce indica caracteristicile, performantele de realizat si constrangerile ce trebuie respectate.
echipament de măsurare / equipement de mesure / measuring equipment / čçěĺđčňĺëüíîĺ îáîđóäîâŕíčĺ / toate mijloacele de masurare, etaloanele de masurare, materialele de referinta, aparatura auxiliara si instructiunile care sunt necesare pentru efectuarea unei masurari.
echipament principal / equipement itemise, principal / itemised equipment, major equipment / îńíîâíîĺ îáîđóäîâŕíčĺ / echipament ce intervine direct in procesul de functionare.
efectiv / effectif / size / ÷čńëĺííîńňü / numarul indivizilor unei multimi sau ai unei submultimi care intereseaza.
efectiv al eşantionului / effectif de l’echantillon / sample size / ÷čńëĺííîńňü îáđŕçöŕ / numarul unitatilor de esantionare dintr-un esantion.
efectiv al lotului / effectif du lot / lot size / îáúĺě ďŕđňčč / numarul unitatilor de produs din lot
efectul defectării / effet de defaillance/ failure effect/ đĺçóëüňŕň îňęŕçŕ / consecintele imediate ale fiecarui mod de defectare asupra elementelor preponderente ale mentenantei si a functiunilor cerute ale echipamentului.
eficacitate = randament / efficacite / efficiency / ýôôĺęňčâíîńňü / raportul dintre cantitatea de lucrare efectuata sau de efectuat si cantitatea de lucrare necesara pentru obtinerea cresterii efectului.
eficienţă / efficience / efficiency / ýôôĺęňčâíîńňü / relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
element complementar / element complementaire / additional element / äîďîëíčňĺëüíűé ýëĺěĺíň / informatie care figureaza intr-un document normativ, dar care nu are efect asupra substantei lui
element de acţiune / element d’action / action item / ýëĺěĺíň äĺéńňâč˙ / problema care trebuie rezolvata inainte de terminarea revizuirii proiectului
element de configuraţie / article de la configuration / configuration item / ýëĺěĺíň ęîíôčăóđŕöčč / combinatie de hardware, software, materiale procesate, servicii sau oricare componenta distincta a acestora, care este destinata pentru managementul configuratiei si este tratata ca o singura entitate in procesul de management al configuratiei
element funcţional / unite fonctionnelle / functional unit / ôóíęöčîíŕëüíűé ýëĺěĺíň / performanta cuantificata a unui produs sistem pentru a fi utilizata ca unitate de referinta intr-un studiu de evaluare a ciclului de viata
element structural / element structural / structural element / ńňđóęňóđíűé ýëĺěĺíň / doua sau mai multe detalii structurale care, impreuna, formeaza o parte asamblata identificata de producator.
elemente de intrare / sentree/ input/ âőîä / material sau energie care intra intr-o unitate de proces.
eliberare / liberation / release / îńâîáîćäĺíčĺ / autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces.
emitere / emission / issue / âűáđîń / producerea unui document la un indice de revizuire dat.
energie de proces / energie de processus/ process energy/ ýíĺđăč˙ ďđîöĺńńŕ / energie de intrare necesara unei unitati de proces pentru desfasurarea procesului sau actionarii echipamentului din cadrul procesului eliminand intrarile de energie pentru producerea si livrarea acestei energii.
entitate = unitate = individ / entite / entity / îáúĺęň / O entitate poate fi o activitate sau un proces, un produs, organizatie, sistem, persoana sau o combinatie a acestora.
entitate defectuoasă / defectueux [entite] / defective [item] / íĺčńďđŕâíîĺ [čçäĺëčĺ] / Entitate ce prezinta unul sau mai multe defecte.
entitate fragilă / entite fragile/ weak item/ ńëŕáűé ďóíęň čçäĺëč˙ / entitate al carui risc de detectare precoce este mare ca urmare a prezentei unei defectuozitati.
entitate legală / entite legale / legal entity / ţđčäč÷ĺńęîĺ ëčöî / organismul de atestare este recomandat sa fie o entitate legala identificata; acreditarea va fi acordata de entitatea legala si poate fi data de departamentele specifice sau functiile din cadrul acelei entitati.
enunt / enonce / statement / ôîđěóëčđîâęŕ / prevedere care formuleaza o informatie
epruvetă / eprouvette / test piece / ďđîáčđęŕ / parte a unei unitati de esantionare necesara in scopul incercarii
eroare (de măsurare) / erreur (de mesure) / error (of measurement) / ďîăđĺříîńňü (čçěĺđĺíč˙) / rezultatul unei masurari minus valoarea adevarata a masurandului.
eroare a rezultatului / erreur de resultat / error of result / ďîăđĺříîńňü đĺçóëüňŕňŕ / diferenta intre rezultatul incercarii si valoarea de referinta acceptata
eroare aleatorie / erreur aleatoire / random error / ńëó÷ŕéíŕ˙ ďîăđĺříîńňü / rezultatul masurarii minus media numarului infinit de masurari ale aceluiasi masurand, efectuate in conditii de repetabilitate.
eroare de bază / erreur intrinseque / intrinsec error / îńíîâíîĺ ďîăđĺříîńňü / eroare a unui mijloc de masurare determinata in conditii de referinta
eroare de estimare / erreur d’estimation / estimation error / ďîăđĺříîńňü îöĺíęč / eroarea in estimarea unui parametru (T - O) unde T este rezultatul estimarii iar O este parametrul estimat
eroare de eşantionare / erreur d’echantillonage / sampling error / ďîăđĺříîńňü âűáîđęč / parte a erorii de estimare datorata faptului ca s-a observat doar un esantion de efectiv, inferior efectivului populatiei
eroare de execuţie / erreur d'execution / execution error / ďîăđĺříîńňü âűďîëíĺíč˙ / Eroare produsa in timpul functionarii unei entitati in pana.
eroare de zero (a unui instrument de măsură) / erreur a zero d’un (instrument de mesure) / zero error (of a measuring instrument) / íóëĺâîĺ îňęëîíĺíčĺ (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / eroarea in punctul de control pentru o valoare nula a masurandului.
eroare intrinsecă (a unui instrument de măsură) / erreur intrinseque (d’un instrument de mesure) / intrinsic error (of a measuring instrument) / îńíîâíŕ˙ ďîăđĺříîńňü (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / eroarea instrumentului de masura determinata in conditiile de referinta.
eroare maximă tolerată (a unui instrument de măsură) / erreurs maximales tolerees (d’un instrument de mesure); limites d’erreurs tolerees (d’un instrument de mesure) / maximum permissibles errors (of a measuring instrument); limits of permissible error (of a measuring instrument) / ěŕęńčěŕëüíŕ˙ äîďóńňčěŕ˙ ďîăđĺříîńňč (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / valorile extreme ale erorii tolerate prin specificatii, reglementari etc., pentru un instrument de masura dat.
eroare relativă / erreur relative / relative error / îňíîńčňĺëüíŕ˙ ďîăđĺříîńňč / raportul dintre eroarea de masurare si valoarea adevarata a masurandului.
eroare sistematică / erreur sistematique / systematic error / ďîńňî˙ííŕ˙ ďîăđĺříîńňč / media unui numar infinit de masurari ale aceluiasi masurand, efectuate in conditii de repetabilitate, minus valoarea adevarata a masurandului.
eroare umană = greşeală / erreur (humaine) / mistake / îřčáęŕ (÷ĺëîâĺ÷ĺńęŕ˙) / Actiune umana care produce un rezultat diferit de cel urmarit
eroarea (de indicaţie) a unui instrument de măsuraă / erreur (d’indication) d’un instrument de mesure / error (of indication) of a measuring instrument / ďîăđĺříîńňü (číäčęŕöčč) čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ / indicatia unui instrument de masura minus valoarea adevarata a marimii de intrare corespondente.
erori maxime permise (ale unui mijloc de măsurat) = limite ale erorilor permisibile (ale unui mijloc de măsurat) / erreur maximale permise (d’un instrument de mesure) / maximum permissible error (of a measuring instrument) / ěŕęńčěŕëüíŕ˙ äîďóńňčěŕ˙ ďîăđĺříîńňü (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / valori extreme ale unei erori tolerate admise prin specificatii, reglementari etc. pentru un mijloc de masurare dat.
estimare a riscului / estimation du risque/ risk estimation/ îöĺíęŕ đčńęŕ / proces utilizat pentru a obtine o masura a nivelului riscurilor analizate; estimarea riscului cuprinde urmatoarele etape: analiza frecventei, analiza consecintelor si integrarea lor.
estimare cumulată a variantei / estimation cumulee de la variante / pooled estimate of variance / îáüĺäčíĺííŕ˙ îöĺíęŕ đŕńőîćäĺíč˙ / o estimare a variantei experimentale, obtinute dintr-o lunga serie de observatii ale aceluiasi masurand in masurari bine caracterizate conform controlului statistic.
estimare ieşire / estimation issue / output estimate / âűőîäíŕ˙ îöĺíęŕ / rezultatul unei masurari, calculat de la estimarile intrarii prin functia model.
estimare intrare / estimation entree / input estimate / âőîäíŕ˙ îöĺíęŕ / estimarea unei cantitati intrate folosite in evaluarea rezultatului unei masurari.)
eşalon de mentenanţă / echelon de maintenance / maintenance echelon / ýřĺëîí îáńëóćčâŕíč˙ / Pozitie in cadrul unei organizatii, unde nivelurile de mentenanta specificate sunt efectuate asupra unei entitati.
eşantion / echantillon / sample / îáđŕçĺö / unul sau mai multi indivizi extrasi dintr-o populatie, destinati a furniza o informatie despre aceasta si care serveste ca baza pentru luarea unei decizii cu privire la populatia sau la procedeul care a produs-o.
eşantion (statistic) / echantillon / sample / îáđŕçĺö / una sau mai multe unitati de esantionare prelevate dintr-un numar mare de unitati de esantionare, una sau mai multe prelevari elementare prelevate intr-o unitate de esantionare
eşantion aleatoriu / echantillon au hasard / random sample / ďđîčçâîëüíűé îáđŕçĺö / esantionul format din n unitati de esantionare, prelevate dintr-o populatie astfel incat fiecare combinatie posibila de n unitati de esantionare sa aiba o anumita probabilitate de a fi prelevata
eşantion de ansamblu / echantillon d’ensemble / aggregated sample / îáůčé îáđŕçĺö / ansamblul prelevarilor elementare in cazul esantionarii materialelor in vrac
eşantion final / echantillon final / final sample / ęîíĺ÷íűé îáđŕçĺö / esantionul obtinut la ultima treapta a esantionarii in mai multe trepte
eşantion global / echantillon global / gross sample / âŕëîâîé îáđŕçĺö / esantionul unei populatii obtinut prin combinarea tuturor unitatilor de esantionare prelevate din aceasta populatie
eşantion primar / echantillon primaire / primary sample / ďĺđâč÷íűé îáđŕçĺö / esantionul extras dintr-o populatie, la prima treapta, in cazul esantionarii in mai multe trepte
eşantion secundar / echantillon secundaire / secondary sample / âňîđč÷íűé îáđŕçĺö / esantionul extras dintr-o populatie, la a doua treapta a esantionarii in mai multe trepte
eşantionare / echantillonnage / sampling / îńóůĺńňâëĺíčĺ âűáîđęč / procesul de prelevare sau de constituire a unui esantion.
eşantionare sistematică / echantillonnage sistematique / systematic sampling / ńčńňĺěŕňč÷ĺńęŕ˙ âűáîđęŕ / esantionare printr-o metoda sistematica.
etalon / etalon / (measurement) standard etalon / ýňŕëîí / masura materiala, aparat de masura, material de referinta sau sistem de masura destinat a defini, realiza, conserva sau reproduce o unitate sau una sau mai multe valori ale unei marimi pentru a servi de referinta.
etalon de control / etalon de control / control standard / ęîíňđîëüíűé ýňŕëîí / echipament de masurare, produs sau alte obiecte care servesc la colectarea unei baze de date pentru controlul unui proces de masurare fiind masurate prin acest proces.
etalon de lucru / etalon de travail / working standard / đŕáî÷čé ýňŕëîí / etalon utilizat in mod curent pentru a etalona sau controla masuri materiale aparate de masura sau materiale de referinta.
etalon de referinţă / etalon de reference / reference standard / îáđŕçöîâűé ýňŕëîí / etalon, in general de cea mai inalta calitate metrologica disponibil intr-un loc dat sau intr-o organizatie data, de la care deriva masuratorile care sunt efectuate in acel loc.
etalon de transfer / etalon de transfert / transfer standard / ýňŕëîí ďĺđĺäŕ÷č / etalon utilizat ca intermediar pentru a compara intre ele doua etaloane.
etalon internaţional / etalon international / international (measurement) standard / ěĺćäóíŕđîäíűé ńňŕíäŕđň / etalon recunoscut prin acord international pentru a servi ca baza internationala la atribuirea valorilor altor etaloane ale marimii respective.
etalon itinerant / etalon voyageur / travelling standard / ňđŕíńďîđňčđóĺěűé ýňŕëîí / etalon, uneori de constructie speciala, prevazut a fi transportat in locuri diferite
etalon naţional / etalon national / national (measurement) standard / íŕöčîíŕëüíűé ńňŕíäŕđň / etalon recunoscut prin hotarare nationala, intr-o tara, pentru a servi ca baza la atribuirea de valori altor etaloane ale marimii respective.
etalon portabil / etalon voyageur / travelling standard / ňđŕíńďîđňčđóĺěűé ýňŕëîí / etalon, uneori de constructie speciala, destinat transportului intre doua locuri diferite.
etalon primar / etalon primaire / primary standard / ďĺđâč÷íűé ýňŕëîí / etalon desemnat sau recunoscut pe scara larga ca prezentand cele mai inalte calitati metrologice si a carei valoare este stabilita fara sa se refere la alte etaloane ale aceleiasi marimi.
etalon secundar / etalon secondaire / secondary standard / âňîđč÷íűé ýňŕëîí / etalon a carui valoare este atribuita prin comparare cu etalonul primar al aceleiasi marimi
etalonare / etalonnage / calibration / ýňŕëîíčđîâŕíčĺ / ansamblu de operatii care stabilesc, in conditii speciale, relatia intre valorile unei marimi indicate de un aparat de masurat sau un sistem de masurare, sau dintre valorile reprezentate de o masura sau de un material de referinta si valorile corespunzatoare realizate cu etaloane.
etapă / etape / step / řŕă / punctul de legatura intre activitatile din amonte si activitatile din aval, in care inceputul fiecarei activitati din aval este conditionat de terminarea fiecarei activitati din amonte.
etichetă / label (marque distinctive) / certification mark / ńĺđňčôčęŕň / semn distinctiv considerat ca un certificat de calitate atestand, in scopuri comerciale, ca un produs sau serviciu prezinta garantia originii (provenientei) sau calitatile specifice ce au facut obiectul controlului tehnic, sau: eticheta, marca sau simbol ce atesta in mod legal caracteristicile unui produs.
evaluare / evaluation / evaluation - assessement / îöĺíęŕ / o determinare sistematica a gradului in care o entitate satisface criteriile specificate penru ea.
evaluare a calităţii / evaluation qualite / quality assessment - quality evaluation - quality survey / îöĺíęŕ ęŕ÷ĺńňâŕ / examinare sistematica a masurii in care o entitate este capabila sa satsfaca conditiile specificate.
evaluare a conformităţii / evaluation de la conformite / conformity assessment / îöĺíęŕ ńîîňâĺňńňâč˙ / examinare sistematica a gradului in care un produs, proces sau serviciu, satisface conditiile specificate.
evaluare a unui laborator / evaluation d’un laboratoire / laboratory assessment / îöĺíęŕ ëŕáîđŕňîđčč / examinare a unui laborator de incercari pentru aprecierea conformitatii sale cu criterii de acreditare stabilite.
evaluare orizontală / evaluation horizontale / horizontal assessment / ăîđčçîíňŕëüíŕ˙ îöĺíęŕ / evaluare concentrata pe un aspect particular dintr-un sir intreg de activitati ale unei organizatii acreditate.
evaluare verticală / evaluation verticale / vertical assessment / âĺđňčęŕëüíŕ˙ îöĺíęŕ / evaluarea cuprinzatoare a tuturor aspectelor unei incercari, calibrari, inspectii sau activitate de certificare.
evaluarea ciclului de viaţă / evaluation du cycle de vie / life cycle assessment LCA / îöĺíęŕ öčęëŕ ćčçíč / interpretarea si evaluarea intrarilor, iesirilor si a impacturilor potentiale de mediu ale unui sistem-produs pe tot parcursul ciclului sau de viata.
evaluarea efectului îmbătrânirii / evaluation de l’effet du vieillissement/ age exploration/ îöĺíęŕ ýôôĺęňîâ ńňŕđĺíč˙ / evaluarea sistematica a unui element bazata pe analiza datelor obtinute din experienta din exploatare; evaluarea sistematica estimeaza rezistenta elementului in procesul de deteriorare datorat imbatranirii.
evaluarea laboratorului / evaluation d’un laboratorie / laboratory assessment / îöĺíęŕ ëŕáîđŕňîđčč / examinarea laboratorului de incercari in vederea evaluarii conformitatii sale cu criteriile cerute.
evaluarea riscului / evaluation du risque/ risk evaluation/ îöĺíęŕ đčńęŕ / procesul prin care se stabileste caracterul tolerabil al riscului pe baza analizei riscului si tinand seama de factori socioeconomici si de aspecte de mediu.
evaluator / auditeur de laboratoire / laboratory assessor / ŕóäčňîđ / persoana care efectueaza unele sau toate activitatile aferente evaluarii laboratoarelor
evaluator de laboratoare / auditeur de laboratoire / laboratory assessor / ŕóäčňîđ ëŕáîđŕňîđčč / persoana care efectueaza unele sau toate activitatile aferente evaluarii laboratoarelor.
eveniment periculos / evenement dangereux/ hazardous event/ îďŕńíűé ńëó÷ŕé / eveniment ce poate fi la originea unui prejudiciu.
evoluţie / evolution / evolution / ýâîëţöč˙ / schimbare in starea stabilizata a unei furnituri, avand o repercursiune masurabila asupra tehnicii, costului sau termenului si clasata in modificare, amendament sau corectie in functie de importanta.
exactitate / exactitude / accuracy / ňî÷íîńňü / grad de concordanta intre rezultatul incercarii si valoarea de referinta acceptata
exactitate a unui mijloc de măsurare / exactitude d’un instrument de mesure / accuracy of a measuring instrument / ňî÷íîńňü čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ / proprietate a unui mijloc de masurare de a da raspunsuri apropiate de o valoare adevarata
exactitate de măsurare / exactitude de mesure / accuracy of measurement / ňî÷íîńňü čçěĺđĺíč˙ / concordanta strinsa intre rezultatul masurarii si valoarea adevarata a masurandului.
examinare / reexamen / review / ďđîâĺđęŕ / activitate de verificare a unui document normativ in scopul stabilirii confirmarii, modificarii sau anularii lui.
expert tehnic / expert technique / technical expert / ňĺőíč÷ĺńęčé ýęńďĺđň / persoana care furnizeaza anumite cunostinte sau experienta profesionala specifica in legatura cu subiectul de auditat.
exploatare / exploitation / operation [set of combined technical and administrative actions] / ýęńďëóŕňŕöč˙ / Totalitatea actiunilor tehnice si administrative destinate a permite unei entitati indeplinirea unei cerinte functionale, adaptand-o, dupa caz, variatiilor conditiilor exterioare.
extrapolat [calificativ] / extrapole [qualificatif] / extrapolated [qualifier] / ýęńňđŕďîëčđîâŕâřčé [ęŕ÷ĺńňâĺííűé] / Califica o valoare prevazuta pornind de la valori observate sau estimate in anumite conditii de timp, de exploatare, de intretinere, de mediu etc., atunci cand valoarea respectiva este destinata a se aplica altor conditii

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Cerul era cândva căptuţit de visuri. Acum - de sateliţi.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc