pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialitatii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000
Ghidul Studentului
Regulamentul ECTS

Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile: defineşte principiile şi regulile care stau la baza organizării şi funcţionării procesului de învăţământ în Universitatea Tehnică a Moldovei, utilizând sistemul bazat pe credite transferabile. >>>>

Istoria Facultatii

Istoria şi structura Facultăţii de Energetică
Prima promoţie de ingineri electricieni a avut loc în decembrie 1964. De atunci şi până în prezent facultatea de Electrotehnică (din anul 1967 – de Energetică) a pregătit circa 7500 de ingineri. >>>>

Anul Liceal

Ghidul disciplinelor, anul Liceal
Matematica / Informatica / Fizica / Chimia / Desen tehnic / Educaţia fizică / Probleme actuale ale istoriei Românilor / Limba străină / Cultorologie / Religia şi valorile ei >>>>

Anul 1

Ghidul disciplinelor, anul I
Matematica superioară / Informatica / Fizica / Grafica inginerească / Bazele teoretice ale electrotehnicii / Educaţie pentru sănătate / Limba străină / Filozofia / Politologia / Sociologia / Protecţia mediului ambiant / Protecţia civilă >>>>

Anul 2

Ghidul disciplinelor, anul II
Informatica / Mecanica teoretică şi aplicată / Bazele teoretice ale electrotehnicii / Teoria sistemelor / Maşini electrice / Teoria economică / Materiale electrotehnice /
Aparate electrice / Metrologie, standardizare şi măsurări / Fiabilitatea / Microelectronica >>>>

Anul 3

Ghidul disciplinelor, anul III
Acţionări electrice / Bazele statului şi dreptului / Economia ramurii / Marketing / Securitatea activităţii vitale / Microprocesoare / Alimentarea cu energie electrică / Electronica de putere / Măsurări electrice şi electronice / Senzori şi traductoare / Managementul calităţii / Amplificatoare şi convertoare de măsură / Măsurări în procese industriale >>>>

Anul 4

Ghidul disciplinelor, anul IV
Managementul industrial / Bazele normativ-legislative ale standardizării / Surse regenerabile de energie / Compatibilitatea electromagnetică / Măsurări în procese industriale / Control şi certificarea producţiei / Tehnica de măsurare în ecologie / Programarea sistemelor de măsură / Instrumentaţie virtuală / Defectoscopie şi diagnoză / Metrologie legală >>>>

Mulţi din cei care au pornit să schimbe lumea s-au uitat prea târziu în oglindă.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Manuale / Îndrumare
• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc