pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Umor

O domnisoara vine la examen si privindu-l gingas pe profesor ii spune:
- Domn profesor! Pentru a lua examenul, sunt gata la orice!
- La orice?
- La orice!
- Bine, ... atunci duceti-va si invatati. >>>>

Legislaţie
Regulamentul de organizare si functionare a procesului de invatamant bazat pe sistemul de credite transferabile >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - L

laborator acreditat / laboratoire accredite / accredited laboratory / ŕęęđĺäčňîâŕííŕ˙ ëŕáîđŕňîđč˙ / laborator de incercari caruia i s-a acordat acreditatarea.
laborator de încercări / laboratoire d’essai / testing laboratory / ëŕáîđŕňîđč˙ äë˙ čńďűňŕíčé / laborator care face masurari, examineaza, incearca, etaloneaza sau, in general, determina caracteristicile sau performantele materialelor sau produselor.
lanţ de etalonare / chaine d’etalonnage / traceability of the accuracy of measuring instruments / öĺďü ýňŕëîíčđîâŕíč˙ / lant de comparare bazat pe documente stabilind o legatura intre precizia unui instrument de masura cu alte instrumente de masura cu precizie mai ridicata si in final cu un etalon.
lanţ de măsurare / chaine de mesure / measuring chain / čçěĺđčňĺëüíŕ˙ öĺďü / serie de elemente ale unui aparat de masura sau a unui sistem de masura ce constituie calea semnalului de masura de la intrare pana la iesire.
legalizarea / legalisation / witnessing / ëĺăŕëčçŕöč˙ / monitoruzarea la fata locului a performantei unei organizatii.
licenţă (pentru certificare) / licence (en matiere de certification) / licence (for certification) / ëčöĺíçč˙ (äë˙ ńĺđňčôčęŕöčč) / document, emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, prin care un organism de certificare acorda unei persoane sau unui organism dreptul de utiliza certificate sau marci de coformitate pentru produsele, procesele sau serviciile sale, in conformitate cu regulile schemei aferente de certificare.
limita sistemului / limite du systeme/ system limit/ ďđĺäĺë ńčńňĺěű / interfata intre un sistem-produs si mediu sau cu alte sisteme-produs.
limite de acţionare / limites d’action; limites de controle d’action (superieure et/ou inferieure)/action limits; action control limits (upper and/or lower)/ ďđĺäĺëű äĺéńňâč˙; ęîíňđîëüíűĺ ďđĺäĺëű äĺéńňâč˙ (âĺđőíčé č/čëč íčćíčé) / intr-o fisa de control, este limita deasupra careia (limita superioara) sau sub care (limita inferioara) sau sunt limitele in afara carora statisticile considerate se gasesc atunci cand trebuie intreprinsa o actiune.
limite de avertizare (superioară şi/sau inferioară) / limites de surveillance (superieure et/ou inferieure)/warning (upper and/or lower) limits / ďđĺäĺëű ďđĺäóďđĺćäĺíč˙ (âĺđőíčé č/čëč íčćíčé) / intr-o fisa de control Shewhart, este limita sub care (limita superioara) sau deasupra careia (limita inferioara) sau sunt limitele intre care statisticile considerate se gasesc cu o mare probabilitate, atunci cand procesul este sub control
limite de clasă / limites de classe / class boundaries, class limits / ďđĺäĺëű ęëŕńńŕ / valori care definesc limita inferioara si superioara a unei clase.
limite de control / limites de controle Shewhart (superieure et/ou inferieure) / lower control limit; limits, (upper and/or lower) control / ďđĺäĺëű óďđŕâëĺíč˙ (âĺđőíčé č/čëč íčćíčé) / intr-o fisa de control, este limita sub care (limita superioara) sau deasupra careia (limita inferioara) sau sunt limitele intre care statisticile considerate se vor gasi cu o foarte mare probabilitate, atunci cand procesul este sub control
limite de toleranţă = valori limită = limitele specificaţiei / limites de tolerance / tolerance limits; limiting values / ňîëĺđŕíňíűĺ ďđĺäĺëű; ďđĺäĺëüíűĺ çíŕ÷ĺíč˙ / valorile specificate ale unei caracteristici care dau limitele superioara si/sau inferioara ale valorilor admise.
limite naturale ale procesului / limites naturalles du processus / natural process limits / ĺńňĺńňâĺííűĺ ďđĺäĺëű ďđîöĺńńŕ / limitele unei caracteristici care includ o fractiune specificata de indivizi dintr-o populatie.
linie centrală / ligne centrale / centrale line / öĺíňđŕëüíŕ˙ ëčíč˙ / linia de pe fisa de control care reprezinta media pe o perioada indelungata sau o valoare prestabilita a masurii statistice reprezentata pe fisa.
linii directoare = directive / lignes directrices / guidelines / íŕďđŕâë˙ţůčĺ ëčíčč / ansamblu de recomandari destinate facilitarii executiei unei activitati sau a unui ansamblu de activitati.
livrare / livraison / cosignement / ďîńňŕâęŕ / cantitate de marfa sau servicii livrata o singura data si insotita de un singur set de documente.
localizare a defecţiunii / localisation de panne / fault localization / ëîęŕëčçŕöč˙ ďîâđĺćäĺíčé / Ansamblu al operatiilor efectuate pentru identificarea defectiunii unei entitati sau a unor subentitati, la un nivel de interventie potrivit.
logistică / logistique / logistics / ěŕňĺđčŕëüíî-ňĺőíč÷ĺńęîĺ ńíŕáćĺíčĺ / ansamblu de decizii luate pentru a asigura derularea corecta a unui proiect (de exemplu, lista de difuzare documente, aprovizionarea, etc.).
logistică de mentenanţă / logistique de maintenance / maintenance support performance / őŕđŕęňĺđčńňčęŕ ňĺőíč÷ĺńęîăî îáĺńďĺ÷ĺíč˙ / Capacitatea unei organizatii de mentenanta sa furnizeze la cerere, in conditii date, mijloacele necesare intretinerii unei entitati in conformitate cu o politica de mentenanta data.
logistică de serviciu / logistique de service / service support performance / őŕđŕęňĺđčńňčęŕ ěŕňĺđčŕëüíî-ňĺőíč÷ĺńęîăî îáĺńďĺ÷ĺíč˙ / Capacitatea unei organizatii de a asigura un serviciu si a facilita utilizarea acestuia.
logo / logo / logo / ëîăîňčď / un simbol folosit de un organism ca forma de identificare, de obicei stilizata ; un logo poate fi si o marca.
lot / lot / lot or batch / ďŕđňč˙ / ansamblu de componente electronice din care un esantion va fi prelevat si incercat pentru a-l confrunta cu criteriile de acceptabilitate; acest ansamblu poate diferi de un ansamblu de componente electronice numit “lot” pentru alte scopuri (productie, expeditie etc.).
lot de expediţie / lot d'expedition / consignment / ďŕđňč˙ îňďđŕâęč / Ansamblu de materiale avand aceleasi dimensiune, tip, clasa sau culoare care fac obiectul aceleasi livrari.
lot de inspecţie / lot pour controle / inspection lot / ęîíňđîëüíŕ˙ ďŕđňč˙ / cantitate definita dintr-un produs, material ori serviciu, colectata la un loc, pentru a fi supusa examinarii.
lot de producţie / lot de production / production batch / ďđîčçâîäńňâĺííŕ˙ ďŕđňč˙ / o cantitate definita din oricare marfa sau serviciu, produsa la un moment dat si in conditii presupuse uniforme.
lot izolat / lot isole / isolated lot / čçîëčđîâŕííŕ˙ ďŕđňč˙ / lot separat din succesiunea loturilor in care a fost produs sau cules si care nu face parte din succesiunea curenta a loturilor de inspectie.
lot pilot / lot pilote / pilot lot / îďűňíŕ˙ ďŕđňč˙ / lot mic supus proceselor normale de fabricatie inaintea primului lot de productie curenta, in scopul de a obtine informatii si experienta.
lot unic / lot unique / unique lot / ĺäčíńňâĺííŕ˙ ďŕđňč˙ / lot produs in conditii unice pentru acesta si care nu face parte din succesiunea productiei curente.
loturi consecutive / lots consecutifs/ consecutive lots/ ďîńëĺäîâŕňĺëüíűĺ ďŕđňčč / loturi obtinute dintr-o productie absolut continua si supusa succesiv acceptarii.
luarea în considerare a riscului / prise en compte du risque / risk mitigation / ďđčí˙ňčĺ â đŕń÷ĺň đčńęŕ / revizuire a obiectivelor proiectului (tehnica, cost, termen), in vederea reducerii incertitudinilor.
lungimea medie a unei serii / longueur moyenne d’une suite / average run length / ńđĺäí˙˙ äëčíŕ ńĺđčč / 1. In sensul esantionului: numarul mediu de momente in care a fost esantionat si evaluat procesul, inainte de a se sesiza o schimbare in nivelul procesului. 2. In sensul unitatii de produs: numarul mediu de unitati de produs care vor fi executate inainte de a se sesiza o schimbare in nivelul procesului.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

 
Toată ziua paşte informaţii. Când să mai şi rumege?
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc