pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Metrologia la Daci

In epoca antica dacii au folosit unitatile de masura grecesti si apoi romane. In epoca feudala romanii au avut un sistem propriu de masuri care s-a caracterizat prin unitate si diversitate. >>>>

Umor
Profesorul se plange decanului:
- Insist pentru o pedeapsa aspra a studentului Petrescu. Parca nu era suficient sa-l prind in bar la ora doua de noapte, el mi-a mai anuntat si sotia! >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Legislaţie
Prima lege din domeniul metrologiei din spatiul romanesc (15 septembrie 1864), semnata de Domnitorul Principatelor Romane Unite - Alexandru Ioan Cuza >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - I

identificarea materialului / identificateur du materiel/ material identifier/ čäĺíňčôčęŕöč˙ ěŕňĺđčŕëŕ / cuvinte, numere sau simboluri utilizate pentru a desemna compozitia elementelor unui produs sau ambalaj.
identificarea pericolului / identification du danger/ hazard identification/ čäĺíňčôčęŕöč˙ îďŕńíîńňč / procesul de recunoastere a existentei unui pericol si definirea caracteristicilor sale.
iesire / issue / output / âűőîä / material sau energie care paraseste unitatea de proces.
ieşire = rezultat / extrant / output / âűőîä / element sau data care rezulta din executarea unei sarcini sau a unui lot de lucrari (se opune intrarii).
impact asupra mediului / impact environnemental / environmental impact 1/ ýęîëîăč÷ĺńęîĺ âîçäĺéńňâčĺ 1/ orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
imparţialitate (privind organismul de inspecţie) / impartialite / impartiality / áĺńďđčńňđŕńňíîńňü / organismul de inspectie trebuie sa functioneze pe baza unor proceduri nediscriminatorii astfel ca toate partile interesate sa aiba acces la serviciile sale.
imperfecţiune / imperfection / imperfection / íĺäîńňŕňîę / abaterea unei caracteristici de calitate in raport cu starea sau nivelul prevazut, fara orice asociere cu satisfacerea conditiilor specificate sau cu aptitudinea de utilizare a produsului sau a serviciului.
incertitudine / incertitude / uncertainty / íĺîďđĺäĺëĺííîńňü / insuficienta informatiilor in domeniul planificarii, definirii sau cotatiei, care poate antrena riscuri pentru proiect, dar si oportunitati.
incertitudine de măsurare / incertitude de mesure / uncertainty of measurement / íĺîďđĺäĺëĺííîńňü čçěĺđĺíčé / parametru, asociat rezultatului unei masurari, care caracterizeaza dispersia valorilor care, in mod rezonabil, ar putea fi atribuite masurandului.
incertitudine mărită / incertitude accrue / expanded uncertainty / đŕńřčđĺííŕ˙ íĺîďđĺäĺëĺííîńňü / o cantitate care defineste un interval legat de rezultatul unei masurari care poate fi estimata sa cuprinda un raport amplu al distributiei valorilor ce ar putea sa fie atribuita in mod rezonabil masurandului.
incertitudine relativă standard a măsurării / incertitude relative standard de la mesure / relative standard uncertainty of measurement / îňíîńčňĺëüíŕ˙ ńňŕíäŕđňíŕ˙ íĺîďđĺäĺëĺííîńňü čçěĺđĺíčé / incertitudinea standard a unei cantitati impartita la estimarea acelei cantitati.
incertitudine standard a măsurării / incertitude standard de la mesure / standard uncertainty of measurement / ńňŕíäŕđňíŕ˙ íĺîďđĺäĺëĺííîńňü čçěĺđĺíčé / incertitudinea masurarii exprimata ca abaterea standard.
indicator al performanţei de mediu / indicateur de la performance environnementale/ environmental performing indicator/ óęŕçŕňĺëü ýęîëîăč÷ĺńęîăî äîńňčćĺíč˙ / expresie specifica ce furnizeaza informatii despre performanta de mediu a organizatiei.
indicator al performanţei managementului / indicateur de la performance du management/ management performance indicator/ óęŕçŕňĺëü äîńňčćĺíč˙ óďđŕâëĺíč˙ / indicatorul performantei de mediu care furnizeaza informatii privind eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a organizatiei.
indicator al performanţei operaţional / indicateur de la performance fonctionnelle/ operational performing indicator/ óęŕçŕňĺëü ôóíęöčîíŕëüíîăî äîńňčćĺíč˙ / indicatorul performantei de mediu care ofera informatii privind performanta de mediu a activitatilor organizatiei.
indicator de stare a mediului / indicateur de l’etat environnmental / environmental state indicator/ číäčęŕňîđ ńîńňî˙íč˙ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / expresie specifica prin care se asigura informatii despre starea de mediu locala, regionala, nationala sau globala.
indicatori / indicateurs / indicators / óęŕçŕňĺëč / masuri cantitative, calitative sau descriptive care daca sunt evaluateperiodic si monitorizate, arata directia schimbarii.
indicatorul condiţiilor de mediu / indicateur de condition d’environement / environmental condition indicator / ďîęŕçŕňĺëü îęđóćŕţůĺé ńđĺäű / expresie precisa care furnizeaza informatii despre conditii locale, regionale, nationale sau globale ale mediului.
indicaţie (a unui aparat de măsură) / indication (d’un instrument de mesure) / indication (of a measuring instrument) / óęŕçŕíčĺ (čçěĺđčňĺëüíîăî ďđčáîđŕ) / valoarea unei marimi furnizata de un instrument de masura.
indice / indice / index / ęîýôôčöčĺíň / element fix sau mobil al unui dispozitiv de afisare a carui pozitie in raport cu reperele scarii permite sa se determine o valoare indicata.
indisponibilitate asimptotică / indisponibilite asymptotique <U> / asymptotic unavailability <U> / ŕńčěďňîňč÷ĺńęŕ˙ íĺăîňîâíîńňü / Limita, daca exista, a indisponibilitatii instantanee reprezentata printr-un model matematic, cand timpul tinde catre infinit.
individ = element / individu / item / čçäĺëčĺ / un individ (element) poate fi: un obiect concret sau conventional asupra caruia pot fi observate una sau mai multe caracteristici; o cantitate definita de materie asupra careia pot fi observate una sau mai multe caracteristici; o valoare observata a unei caracteristici cantitative sau o modalitate observata a unei caracteristici calitative.
individ neconform = unitate neconformă / individu non conforme / item, nonconforming; nonconforming unit / íĺńîîňâĺňńňâóţůĺĺ čçäĺëčĺ / individ (unitate) care are una sau mai multe neconformitati.
informaţie / information /information / číôîđěŕöč˙ / date semnificative.
infrastructură / infrastructure / infrastructure / číôđŕńňđóęňóđŕ / <organizatie> sistem de facilitati, echipamente sau servicii necesare pentru functionarea unei organizatii.
inginerie simultană convergentă / ingenierie simultanee / concurrent engineering / ńčíőđîííűé číćčíčđčíă / viziune sistematica ce integreaza dezvoltarea simultana a produselor si proceselor asociate, incluzind fabricarea si sprijinul logistic; ia in considerare ciclul de viata al produsului de la conceptia sa si pana la exploatare incluzind calitatea, costurile, planificarea si nevoile utilizatorilor.
inspecţie / inspection / inspection / číńďĺęöč˙ / examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii si determinarea conformitatii lor cu conditiile specifice sau, pe baza unei aprecieri profesionale, cu conditiile generale.
inspecţie (corectivă) / controle rectificatif / rectifying inspection / čńďđŕâë˙ţůŕ˙ ďđîâĺđęŕ /scoaterea sau inlocuirea unitatilor neconforme in timpul inspectiei tuturor unitatilor (sau al unui numar specificat de unitati) dintr-un lot care nu a fost acceptat la receptia prin esantionare.
inspecţie a procesului / controle de processus / inspection process / ęîíňđîëü ďđîöĺńńŕ / inspectarea unui proces prin examinarea procesului insusi sau a caracteristicilor produsului in etape(ele) corespunzatoare a(le) procesului.
inspecţie de acceptare / controle pour acceptation / acceptance inspection / ęîíňđîëü äë˙ ďîäňâĺđćäĺíč˙ / inspectie pentru a stabili daca o unitate de produs sau un lot livrat sau propus pentru livrare este acceptabila.
inspecţie de verificare prin eşantionare / controle par echantillonnage de verification / sampling inspection verification / číńďĺęöč˙ âűáîđî÷íîăî ęîíňđîë˙ / inspectia prin esantionare destinata a verifica daca procedurile de esantionare ale producatorului sunt conforme cu schema de esantionare prezentata.
inspecţie indirectă / controle par delegation / indirect inspection / ęîńâĺííŕ˙ ďđîâĺđęŕ / inspectia de acceptare prin care un lot este acceptat sau respins dupa examinarea si verificarea sistemului de inspectie al furnizorului si examinarea rezultatelor obtinute; examinarea esantioanelor din lotul prezentat este astfel omisa.
inspecţie lot cu lot / controle lot par lot / lot-by-lot inspection / ęîíňđîëü ďî ďŕđňč˙ě / inspectia produselor prezentate intr-o serie de loturi.
inspecţie normală / controle normal / normal inspection / íîđěŕëüíűé ęîíňđîëü / inspectia utilizata atunci cind nu sunt motive sa se produca o modificare a nivelului de calitate al productiei fata de nivelul de acceptabilitate.
inspecţie prin eşantionare / controle par echantillonnage continu / sampling inspection / âűáîđî÷íŕ˙ ďđîâĺđęŕ / inspectia produselor sau serviciilor prin utilizarea esantioanelor (spre deosebire de inspectia 100 %).
inspecţie vizuală generală / inspection-visuelle generale / inspection-general visual / îáůčé âčçóŕëüíűé ęîíňđîëü / inspectie vizuala de detectare a starii proaste/anomaliilor evidente; acest tip de inspectie poate necesita schimbarea filetelor, carenajului (invelisului) panourilor/usilor de acces, etc. iar accesibilitatea poate necesita utilizarea esafodajelor, scarilor etc.
instalare = instalaţie / installation / instalation / óńňŕíîâęŕ / care reprezinta in acelasi timp actiunea si rezultatul.
instrucţiune / instruction / insruction / číńňđóęöč˙ / prevedere care formuleaza o actiune de efectuat.
instruire / formation / training / îáđŕçîâŕíčĺ / proces prin care se furnizeaza si se dezvolta cunostintele, abilitatile si comportamentele pentru satisfacerea cerintelor.
integritate (privind organismul de inspecţie) / integrite / integrity / öĺëîńňíîńňü / organismul de inspectie si personalul sau nu trebuie sa se angajeze in nici o activitate care sa contravina cu propriile activitati de inspectie, in special sa nu fie implicati in proiectarea, productia, livrarea, montajul, utilizarea sau mentenanta produselor inspectate sau a celor similare competitive.
integritate a unui serviciu / integrite de service / service integrity / öĺëîńňíîńňü îáńëóćčâŕíč˙ / Capacitatea unui serviciu, odata obtinut, sa fie furnizat fara degradari excesive.
interfaţă / interface / interface / číňĺđôĺéń / interactiune fizica sau functionala la granita dintre elementele de configuratie.
interpretare (statistică) / interpretation / interpretation / číňĺđďđĺňŕöč˙ / operatie de interpretare a rezultatelor unei analize statistice pentru a determina semnificatia si fiabilitatea ce i s-a acordat.
interpretarea ciclului de viaţă / constat sur le cycle de vie/ whole life findings/ číňĺđďđĺňŕöč˙ ńđîęŕ ńëóćáű / faza a evaluarii ciclului de viata in care constatarile, fie ale analizei inventarului sau ale evaluarii impactului, fie ale ambelor, sunt combinate in conformitate cu scopul si domeniul de aplicare definite, pentru a ajunge la concluzii si recomandari.
interschimbabilitate / interchangeabilite/ interchangeability/ âçŕčěîçŕěĺí˙ĺěîńňü / facultatea de a utiliza un produs in locul altuia pentru a satisface cerintele in cauza.
interval al procesului / intervalle du processus; intervalle naturel du processus / natural process interval / číňĺđâŕë ďđîöĺńńŕ / diferenta intre limitele naturale superioara si inferioara ale procesului.
interval de eşantionare / intervalle d’echantillonage / sampling interval / číňĺđâŕë âűáîđęč / interval la finele caruia este prelevata o unitate de esantionare (intr-o esantionare sistematica periodica).
interval de măsură / etendue de mesure / measuring range, working range / äčŕďŕçîí čçěĺđĺíčé / ansamblul valorilor unui masurand pentru care eroarea instrumentului de masura se presupune ca este cuprinsa intre limite specificate.
interval de toleranţă / intervalle de tolerance / tolerance interval; tolerance zone / číňĺđâŕë äîďóńęŕ / valorile diferite ale caracteristicii cuprinse intre limitele de toleranta, inclusiv acestea.
intrare auxiliara / issue auxiliaire/ auxiliary input / âńďîěîăŕňĺëüíűé âőîä / intrare de materiale care este utilizata in unitatea de proces de fabricare a produsului, dar care nu este parte componenta a produsului.
intrare în vigoare / entree en vigueur / coming into force / âńňóďëĺíčĺ â ńčëó / prima etapa a realizarii unui contract, obtinuta atunci cand un anumit numar de clauze prealabile sunt indeplinite.
intrări / entre / input / âőîäű / material sau energie care intra intr-un proces elementar.
intrări ajutatoare / entre ancillaire / ancillary input / âńďîěîăŕňĺëüíűĺ âőîäű / materiale intrate care sunt utilizate de procesul elementar care realizeaza produsul si care nu constituie parte a produsului
intrinsec [calificativ de mentenanţă] / intrinseque [en maintenance] / intrinsic [maintenance qualifier] / âíóňđĺííčé [â îáńëóćčâŕíčč] / Califica o valoare determinata in conditii de exploatare date.
ipoteză (nulă sau alternativă) / hypothese (nulle ou alternativ)/ hypothesis (null or alternative)/ ăčďîňĺçŕ (íóëĺâŕ˙ čëč ŕëüňĺđíŕňčâíŕ˙) / enunt (statistic) relativ la una sau mai multe masurari de fiabilitate, sau la o repartizare, inainte de a fi controlat printr-o incercare statistica.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Simt că în sufletul meu coabitează clandestin cineva.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc