pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Aspecte de activităţi metrologice la începutul secolului XXI

Elena Hanganu,
sef Directie Principala Metrologie a Departamentului Standardizare si Metrologie al Republicii Moldova

Mijloacele de masurare etalon au fost definite inca la inceputurile civilizatiei umane. Comerciantii, constructorii, navigatorii, oamenii de stiinta, societatea – toti au nevoie de etaloane ale unitatilor de marimi fizice care sunt destinate pentru asigurarea uniformitatii si corectitudinii masurarilor in orice stat de pe glob. Pretutindeni in lume, autoritatile de stat sau cele civile au considerat ca este responsabilitatea lor sa stabileasca etaloanele in domeniile lor de control, in multe tari aceasta a condus la situatia in care etaloanele au fost determinate pe un temei legal si astfel au existat diferente mari intre diverse sisteme de masurare si intre valorile etaloanelor. Odata cu dezvoltarea comertului international aceasta a devenit o problema majora. La sfarsitul secolului al XVIII-lea, un grup de oameni de stiinta francezi a initiat o abordare mai stiintifica si mai sistematica a chestiunii, ceea ce a condus la elaborarea unui sistem metric de unitati - predecesorul actualului Sistem International de Unitati (SI). Iar in anul 1875, guvernele a 17 state au semnat un tratat diplomatic international, cunoscut sub denumirea de „Conventia Metrului", si au creat, la Sevres, in Franta, Biroul International de Masuri si Greutati (BIMG).

In prezent, fiecare tara isi are o lege a metrologiei si o institutie nationala de metrologie, in Republica Moldova activitatea in domeniul metrologiei este desfasurata in conformitate cu „Legea Metrologiei", nr. 647-XII, din 17 noiembrie 1995, promulgata prin decretul Presedintelui Republicii Moldova pe 12 februarie 1996. „Legea Metrologiei" stabileste bazele metrologiei legale si este indreptata spre asigurarea uniformitatii si exactitatii masurarilor in tara si protejarea persoanelor fizice si juridice de efectele negative ale masurarilor incorecte sau false. Institutul National de Standardizare si Metrologie (INSM) din republica este responsabil de etaloanele nationale si de desemnarea unitatilor de masura si, respectiv, de trasabilitatea la etaloanele nationale si internationale a valorilor etaloanelor si a rezultatelor masurarilor prin etalonarea etaloanelor secundare si a mijloacelor de masurare din economia nationala.

De mentionat ca dezvoltarea relatiilor internationale in comert, producerea marfurilor autohtone si exportul lor pe piata internationala, comercializarea pe piata interna depind in mare masura de exactitatea, uniformitatea, corectitudinea si credibilitatea masurarilor. Astfel, una din principalele conditii de integrare a Republicii Moldova in Uniunea Europeana este ridicarea competitivitatii produselor autohtone, asigurarea inofensivitatii si fiabilitatii lor, existenta unui sistem national de etaloane de performanta si a unei baze normative nationale in domeniul metrologiei armonizata cu documentele normative internationale corespunzatoare, indeplinirea cerintelor Biroului International de Masuri si Greutati (BIMG) si implementarea Directivei Europene „Noua abordare".

Pentru a reusi ca o piata interna, cum este cea a Uniunii Europene, sa functioneze real trebuie inlaturate toate barierele posibile din calea comertului, inclusiv barierele tehnice cauzate de indoielile asupra sau de nerecunoasterea altor etaloane nationale si materiale de referinta certificate, a trasabilitatii, competentei si infrastructurii metrologice nationale (respectiv, a serviciilor nationale de etalonare).

In zilele noastre, cerintele comertului, industriei, ale statului si societatii acopera arii cu mult mai extinse si la satisfacerea lor e nevoie de o solutionare mai generala. Acordurile comerciale sunt semnate in conformitate cu regulile OMC, care cer sa nu existe nici un fel de bariere tehnice in calea comertului. Acordurile comerciale de tipul celor semnate intre Uniunea Europeana (UE) si alte tari, fac referire la un sir de acorduri speciale, inclusiv la cele metrologice. Importanta acordurilor metrologice este, in prezent, unanim recunoscuta in acordurile comerciale din cadrul Uniunii Europene.

O problema cu care se confrunta statele in curs de aderare la Uniunea Europeana, printre ele si Republica Moldova, sunt costurile mari pentru cumpararea etaloanelor necesare, pentru stabilirea trasabilitatii si pentru participarea la comparari internationale si la alte activitati comune cu institutiile nationale de metrologie ale tarilor invecinate.

Pentru alinierea Republicii Moldova la cerintele internationale, in cadrul Organismului National de Metrologie a fost elaborat „Programul de dezvoltare a Sistemului National de Etaloane pe anii 2003-2008", care va permite satisfacerea necesitatilor crescande ale economiei nationale in masurari efectuate cu un grad inalt de exactitate si va asigura credibilitate reciproca fata de masurarile efectuate, atat in interiorul republicii, cat si in cadrul colaborarii internationale cu alte state. Un Sistem National de Etaloane de performanta va permite participarea la intercomparari pe plan international, va demonstra ca etaloanele nationale sunt trasabile la etaloanele internationale. Mai mult decat atat, participarea la intercomparari va permite Republicii Moldova sa semneze Acordul de recunoastere mutuala a etaloanelor nationale si certificatelor de etalonare a statelor membre la „Conventia Metrului" (MRA) care va da posibilitatea de a determina gradul de echivalenta cu etaloanele de referinta ale tarilor - membre ale Organizatiei Internationale „Conventia Metrului", de a recunoaste rezultatele masurarilor si incercarilor efectuate si, corespunzator, de a recunoaste certificatele de aprobare de model eliberate de Institutul National de Standardizare si Metrologie (INSM), acordand credibilitate masurarilor efectuate si calitatii produselor. Astfel, produsele vor fi supuse unor testari unice, deci se vor exclude barierele tehnice in calea comertului, iar deviza „O singura masurare, testare - un singur certificat" va deveni o realitate. Semnarea „Acordului MRA" este garantul testarilor unice. Cooperarea mutuala, increderea mutuala si recunoasterea mutuala reprezinta cei trei pasi necesari pentru realizarea armonizarii internationale in metrologia legala.

In cadrul ultimei sale reuniuni din octombrie 1999, Comitetul General pentru Masuri si Greutati (CGMG) a decis sa creeze posibilitati favorabile ca statele cu economii in curs de dezvoltare care nu sunt inca membri semnatari ale Conventiei Metrului sa devina tari asociate ale CGMG, printre acestea fiind si Republica Moldova. Prin aderarea la organizatiile regionale de metrologie ale tarilor asociate, institutele nationale de metrologie ale acestor tari au posibilitatea ca rezultatele intercompararilor - cheie la care participa, precum si capacitatile lor de etalonare si de masurare sa devina vizibile si sa fie incluse in baza de date a BIMG. Prin aceasta si Institutul National de Standardizare si Metrologie al Republicii Moldova va deveni recunoscut pe scara internationala. Baza de date a BIMG contine toate rezultatele obtinute in intercompararile - cheie si in compararile suplimentare, efectuate conform regulilor MRA, cat si o foarte larga baza de date privind competentele acelor institutii nationale de metrologie care au fost declarate ca fiind de incredere, conform regulilor MRA. increderea intr-o institutie nationala de metrologie se bazeaza pe rezultatele intercompararilor si studiilor de cooperare internationale, pe sistemele de calitate, bazate pe standardele ISO/IEC 170025 si pe acreditare si/sau pe verificari egale.

La inceputul secolului XXI in lume s-au acutizat si mai mult dezbaterile referitor la stabilirea unui sistem de masurare global, de natura sa se manifeste prin aceleasi unitati de masura, aceleasi etaloane, aceleasi proceduri de etalonare, acelasi mod de calcul al incertitudinii de masurare. Sistemul de masurare global va duce la excluderea barierelor metrologice din calea comertului, dar este necesar de a parcurge urmatoarele etape in directia unui sistem de masurare global:
I. Armonizare prin:
• legislatie
• unitati de masura
• etaloane
• proceduri de incercari/etalon ari
II. Incredere reciproca (mutuala) prin:
• intercomparari
• sisteme de calitate
• acreditare / proprie declaratie
• acorduri de recunoastere mutuala.
III. Acceptarea internationala a certificatelor eliberate de Organismul National de Metrologie / INSM prin semnarea "Acordului MRA".

Armonizarea cerintelor pentru 11 categorii de mijloace de masurare utilizate pentru scopuri legale este specificata intrun proiect de Directiva privind Mijloacele de Masurare (MID) a Uniunii Europene. Acest proiect de asa-zisa „Noua Abordare" asigura baza pentru comertul in interiorul Uniunii Europene, intrucat incercarea de model si evaluarea conformitatii, efectuate intr-o anumita tara, precum si certificatele eliberate urmeaza sa fie recunoscute in toate tarile-membre ale UE. Scopurile MID sunt acelea de a combina libera circulatie a produselor (cu marca CE), constituie un inalt nivel de protectie, revendica o inalta calitate a produselor si o mai mare responsabilitate a producatorilor.

Principiile generale ale MID sunt urmatoarele:
• limitarea la cerintele esentiale;
• indicarea specificatiilor tehnice in stan¬dardele armonizate;
• aplicarea voluntara a standardelor;
• elaborarea de proceduri modulare de evaluare a conformitatii.

Nevoile societatii pentru masurari mai exacte si trasabile sporesc chiar mai mult decat atesta istoria stiintei si tehnologiei. Globalizarea industriei si comertul global cer un sistem de masurare unic, uniform si coerent. Masurarile marimilor de mediu, de exemplu, pentru observarea schimbarii climei, trebuie sa fie exacte, fidele si sa se refere la etaloane stabile pe termen lung.

Cum va fi metrologia in urmatorii 10-15 ani ?
Noile tehnologii vor avea consecinte asupra modului cum se realizeaza metrologia. Cateva exemple:
• aplicarea tehnologiilor informationale avansate va face posibila efectuarea etalonarilor de la distanta si a comparatiilor controlate de la distanta;
• aplicarea viitoare a metodelor bazate pe constantele fundamentale va crea noi tipuri de metode primare si va conduce la abordari integrate cu etaloanele prima re mai putin independente;
• noile tehnologii, cum ar fi etaloanele optice de timp/frecventa si lungime, vor scurta lantul de trasabilitate;
• miniaturizarea va conduce la tipuri de etaloane complet diferite;
• disponibilitatea comerciala a etaloanelor primare poate conduce la mai putine etalonari efectuate de institutia nationala de metrologie, dar la mai multe comparatii.

Dezvoltarea tehnologiilor si a societatii in ansamblu vor modifica modalitatea de operare a INM-urilor. Se cere de urgenta o dezvoltare a metrologiei in noi directii, de exemplu in chimie si biotehnologii. Vor fi stabilite noi retele de cooperare la nivel national si international. Iar „Acordul MRA" va asigura baza solida pentru recunoasterea internationala a etaloanelor nationale, precum si a certificatelor de etalonare si masurare eliberate de institutiile nationale de metrologie.

Metrologia legala trebuie sa reactioneze nu numai la schimbarile profunde ale nevoilor societatii, tehnologiilor, organizatiilor administrative, structurilor politice, ci, de asemenea, sa se adapteze si globalizarii internationale.

Fără muguri - învăţătura se zăhăreşte.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria foto
Adrese utile

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc