FIEB: o diversitate de probleme abordate în tezele de master în „Administrarea afacerilor”

Absolvenții programelor de master „Administrarea afacerilor” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business, UTM și-au susținut cu succes tezele de master, demonstrând competențe profesionale și creativitate în promovarea unor idei originale.

Tezele de master sunt axate pe cercetarea unor domenii de interes sporit, aplicând instrumente moderne de cercetare și abordând probleme importante, cum ar fi: impactul marketingului digital în vederea promovării afacerilor, opțiuni de dezvoltare durabilă, metodele moderne de motivare a personalului, direcții de îmbunătățire a performanțelor financiare, rolul inovațiilor și a mediului concurențial în vederea dezvoltării strategice a afacerilor etc.

Mai multe cercetări în cadrul tezelor de master au fost orientate spre obiectivele globale a dezvoltării durabile și pe prioritățile naționale în acest sens, încadrându-se perfect în conceptele proiectelor Erasmus+ Acțiunea Jean Monnet Module „Dezvoltarea industrială durabila în contextul integrării europene (EU4SID)” și proiectul național de cercetare „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, implementate cu succes la FIEB.

În tezele de master au fost reflectate și diverse aspecte ale experienței UE privind dezvoltarea durabilă, cum ar fi: integrarea dezvoltării durabile în strategiile UE și ale R. Moldova; finanțarea cercetării-dezvoltării, inclusiv prin programul Orizont-Europe 2030, surse de finanțare pentru startup-uri, practicile europene privind implementarea agroturismului; impactul pandemiei Covid-19 și măsurile de intervenție pentru susținerea turismului în UE; analiza operațiunilor de leasing în unele țări europene, analiza comparativă a marketingului digital în companiile europene; marketingul în sectorul construcțiilor prin prisma dezvoltării durabile; experiența UE privind dezvoltarea regională etc.

Apreciind nivelul înalt de pregătire a masteranzilor și gradul de aplicativitate practică a cercetărilor efectuate, Comisia de examinare a evidențiat mai multe teze de master, cum ar fi teza „ Eficientizarea managementului cercetării universitare în cadrul instituției de învățământ superior (UTM)”, în cadrul căreia masteranda Natalia GUDIMA a efectuat o analiză avansată a rezultatelor în domeniul cercetării la nivelul UTM în contextul eforturilor și rezultatelor naționale și globale, în baza cărora au fost argumentate direcțiile de eficientizare a managementului cercetării.

Studiind practicile europene, Tatiana CRETU a recomandat în teza sa de master „Opțiuni de dezvoltare durabilă pentru întreprinderea SA „Bucuria” un set de măsuri pentru alinierea activității întreprinderii la principiile dezvoltării durabile, cum ar fi sporirea responsabilității sociale corporative prin susținerea copiilor orfani și copiilor din familii social-vulnerabile și organizarea campaniilor de plantare a copacilor; sporirea responsabilității față de mediu prin construirea unei stații de epurare a apei utilizate, sporirea eficienței energetice prin utilizarea led-urilor și a utilajului economicos, precum și utilizarea panourilor fotovoltaice de producere a energiei electrice regenerabile necesară pentru necesitățile operaționale ale întreprinderii.

Masteranda Arina ȚÎGANAȘ în teza sa „Metode de analiză și diagnostică a marketingului digital. Studiu de caz comparat” a demonstrat cunoștințe și competențe avansate în domenii complementare, cu o dinamică impresionantă a schimbărilor, și anume IT și Marketing. Astfel, a fost efectuată o analiza aprofundată a strategiilor și tehnicilor SEO prin prisma unor proiecte pe diferite piețe (Republica Moldova, România, Olanda) și aplicarea practică a marketingului digital în cadrul unei întreprinderi locale prin diagnosticare și formulare a unor recomandări practice aplicate deja la întreprindere. Ca rezultat, acestea vor permite companiei sa  îmbunătățească vizibilitatea de brand, să diversifice și crească numărul audienței, fidelizeze audiența, să stabilească profilul clientului ideal și, în sfârșit, să majoreze volumul de vânzări.

Masterandul Mihail STRONCEA a prezentat în limba franceză teza sa „Aplicarea tehnologiilor moderne pentru motivarea personalului în cadrul întreprinderii „ATD Technologies” SRL”, în care a propus implementarea tehnologiilor moderne de motivare a personalului cu un impact direct asupra creșterii productivității muncii și a gradului de satisfacție a personalului.

Comisia examenului de susținere a tezelor de master a evidențiat diversitatea temelor cercetate, competențele profesionale și soft skills deosebite ale absolvenților și viziunile lor originale în tratarea problemelor unităților economice cercetate.

Mult succes în activitatea profesională, dragi masteri în economie!

[av_gallery ids=’99638,99639,99640,99641,99642,99643,99644,99645,99646,99647,99648,99649′ style=’big_thumb’ preview_size=’2048×2048′ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’2048×2048′ columns=’12’ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-1y2pmc’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

MAI MULTE NOUTĂȚI