Dinu ȚURCANU: RM dispune de toate instrumentele pentru implementarea strategică a transformărilor digitale

Pe 16 septembrie, PNUD Moldova, în cooperare cu oficiul viceprim-ministrului pentru Digitalizare și Agenția de Guvernare Electronică, a lansat rețeaua de Ambasadori Media pentru Transformare Digitală, formată din 14 jurnaliști din 10 localități ale Republicii Moldova. Selectați prin concurs deschis, ei vor beneficia de o serie de instruiri în domeniul guvernării electronice și aspectelor tehnologice conexe, securității cibernetice, protecției datelor cu caracter personal, comerțului electronic, economiei digitale, bazelor de date deschise, accesului online la informație etc.

Astfel, în perioada, 16-18 septembrie 2021 s-a desfășurat prima tabără digitală pentru membrii rețelei de Ambasadori Media pentru Transformare Digitală, iar Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare al Universității Tehnice a Moldovei, a participat în calitate de speaker în cadrul acestui eveniment important.

“Mă simt onorat să fiu invitat în calitate de speaker și să particip la primul atelier de discuții din cadrul Taberei digitale a membrilor rețelei de Ambasadori Media pentru Transformare Digitală. Este un eveniment cu puternic impact, în care mediul academic se întâlnește cu reprezentanții media, pentru a aborda împreună subiectul digitalizării și a transmite mesajul nostru către cetățeni, beneficiari ai serviciilor, dar, totodată, și pentru a asculta opinia jurnaliștilor (absolvenți ai instituțiilor educaționale) referitor la procesele de digitalizare care sunt necesare de a fi implementate în cadrul universităților. Pe lângă serviciile educaționale pe care le prestează Universitatea Tehnică a Moldovei, aceasta din urmă mai are și o responsabilitate socială, care reprezintă responsabilitatea instituției pentru impactul deciziilor și activităților lor asupra societății, ca parte a unor strategii transparente și etice. Iar în contextul digitalizării Republicii Moldova, înțelegem că asemenea practici ar trebui încurajate și promovate printre studenți și întregul personal, astfel încât valorile dreptății, egalității, democrației participative, responsabilității sociale și sustenabilității să fie promovate și încetățenite. Cu toții, așteptăm și ne dorim o schimbare – acum, Republica Moldova dispune de toate instrumentele, inclusiv posibilitatea ajustării cadrului legal pentru implementarea strategică a transformărilor digitale, iar Universitatea Tehnică a Moldovei Vă asigură de sprijinul necesar în îndeplinirea atributelor importantei dumneavoastră misiuni”, a afirmat Dinu ȚURCANU, prorector UTM.

În prezentarea sa, Dinu ȚURCANU s-a referit la activitatea UTM, subliniind importanța digitalizării în cadrul instituției superioare de învățământ – precum utilizarea la scară largă a Ofiice 365 for Education, utilizarea sistemului informațional de management universitar, digitalizarea proceselor interne universitare, achitarea on-line a serviciilor, utilizarea instrumentelor TIC în pregătirea viitorilor Ingineri etc. De asemenea, dl prorector a punctat suportul donatorilor și al partenerilor – proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC – ATIC, Tekwill etc., dar și în special a dnei Ana CHIRIȚA, director Proiecte Strategice ATIC în revoluționarea și digitalizarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul panelului “Rolul antreprenorilor TIC, mediului academic și societății civile într-o abordare a întregii societăți pentru eforturile de e-transformare ale Republicii Moldova” din 18 septembrie, Dinu ȚURCANU a vorbit jurnaliștilor alături de speakeri profesioniști, precum: Ana CHIRIȚA (Tekwill/ATIC) și Igor CIUREA (LID Moldova).

Evenimentul a reunit membri ai Guvernului, mai mulți experți în e-guvernare din cadrul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) printre care directorul AGE, Olga TUMURUC și directorul-adjunct Vlad MANOIL; Andrea CUZYOVA, reprezentantă rezidentă adjunctă a PNUD Moldova; Sergiu GAIBU, ministrul Economiei; Ana REVENCO, ministrul Afacerilor Interne; Mircea EȘANU, director Agenția Servicii Publice; reprezentanți ai Ministerului Sănătății; Natalia SPÎNU, șefa Centrului de răspuns la incidente cibernetice din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, promotori și susținători ai procesului de digitalizare, alături de invitatul special Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare. Discuțiile s-au axat pe necesitatea colaborării strânse între Guvern, mediu academic, donatori, instituții publice și media pentru a impulsiona digitalizarea, dar și a motiva cetățenii în utilizarea serviciilor digitale. De asemenea, în ultima zi taberei digitale, a fost prezentat “UNDP Digital Readiness Assesment” de către Mark Belinsky, UNDP Digital Office, New York, SUA.

Dinu ȚURCANU a mulțumit organizatorilor și dlui Victor GUZUN, coordonatorul și moderatorul evenimentului, pentru inițiativă, exprimându-și speranța că această platformă va fi activă și dinamică, iar cetățenii vor fi informați în mod corect despre oportunitățile transformărilor digitale.

 

(Visited 276 times, 1 visits today)