FCGC prefigurează un important parteneriat între UTM și UGR

Săptămâna trecută s-a încheiat cu o vizită la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei (FCGC-UTM) a președintelui Uniunii Geodezilor din România (UGR), Ionuț SAVOIU, consilier județean, vicepreședinte PSD Dâmbovița, președinte interimar PSD Titu, ex- deputat PSD Dâmbovița și ex-administrator public al județului Dâmbovița.

Întrevederea de vineri, 12 martie 2021, cu dna decan FCGC, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, a constituit prilejul perfect pentru prefigurarea unui acord de parteneriat UTM-UGR privind unele activități comune, inclusiv revenirea la practica studenților UTM la universitățile de profil din România, ca odinioară.

Uniunea Geodezilor din România (https://www.facebook.com/ugr.ro) sprijină învățământul geodezic românesc, în special prin participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor la diverse manifestări naționale și internaționale. Totodată, UGR sprijină universitățile din România din domeniul geodezie și cadastrului în organizarea tradiționalelor simpozioane și conferințe anuale, un exemplu concludent fiind și sprijinul deplin exprimat de către Ionuț SAVOIU în vederea organizării simpozionului științific ConsGeoCad 2021, preconizat în perioada 30.09.2021-02.10.2021 la FCGC-UTM, Republica Moldova. Diseminarea experienței la nivel organizațional, dar și a potențialului științific constituie un sprijin substanțial, extrem de important.

Pornind de la obiectivele UGR, Ionuț Savoiu, geodez de formare, a propus consolidarea ideilor organizațiilor nonguvernamentale din domeniul geodeziei și cadastrului din RM, în vederea creării unui tot întreg, cu viziuni clare, transparente, pentru a atinge:

  • creșterea prestigiului geodeziei și a autorității profesionale a celor ce activează in acest domeniu;
  • susținerea și apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor săi;
  • sensibilizarea organelor de decizie și a opiniei publice fata de specificul și importanța economico-socială a activităților geodezice;
  • promovarea progresului tehnic și a tehnologiilor moderne, încurajarea cercetării științifice in domeniul geodeziei chiar din anul I de universitate și ulterior în calitate de absolvent și specialist;
  • inițierea, propunerea și avizarea de acte legislative și normative în legătura cu organizarea și desfășurarea activităților geodezice;
  • propagarea rezultatelor practicii profesionale și a studiilor celor interesați în Centre de formare continuă din cadrul universităților (în cazul dat la UTM, în centrul deja format la FCGC);
  • crearea cadrului organizatoric România – Republica Moldova (de exemplu, prin platforma MOODLE) pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a specialiștilor și a activității pe care aceștia le desfășoară în domeniul Geodeziei, Cadastrului, Topografiei, Fotogrammetriei, Sistemelor geoinformaționale, Teledetecție etc.

Ionuț SAVOIU a apreciat potențialul academic și științific al FCGC-UTM, dar și îmbunătățirile din ultima perioadă, vizibile în campus, inclusiv aspectul interior și exterior al edificiului facultății, modernizarea sălilor de studii, asigurarea echipamentului IT în aule. D-sa a încurajat participarea studenților și profesorilor în multiple proiecte naționale și internaționale, având și un îndemn încurajator către viitorii candidați la studii, pe care îi îndeamnă să ia aminte și să urmeze cu toată încrederea sloganul motivațional al UTM și implicit al FCGC: Vino la Universitatea Tehnică a Moldovei să înveți o PROFESIE REALĂ! Inginerii creează Viitorul!

 

 

(Visited 322 times, 1 visits today)