Pe 12 octombrie 2020, proiectul Elevate, în care UTM este partener deplin,  a fost supus ultimei monitorizări de către Oficiul Naţional Erasmus+.

Implementat în perioada 2016-2020, Proiectul Elevate (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) se încheie pe 14 octombrie 2020. În vederea analizei evoluției proiectului, a provocărilor cu care s-a confruntat și determinării acțiunilor de sustenabilitate, Oficiul Naţional Erasmus+ a organizat ședința de monitorizare a proiectului. Au participat Larisa Bugaian, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale, Carolina Timco, şef SRI, Tatiana Munteanu, specialist SRI, Elena Gogoi, responsabil internaționalizare FCIM, şi Irina Cojuhari, FCIM.

Partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate. Din partea UTM raportul a fost prezentat de către Larisa Bugaian, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale, manager de proiect. Domnia sa a menționat că UTM ca partener deplin al proiectului a participat la realizarea tuturor activităților planificate: realizarea chestionărilor interne și analiza rezultatelor , ca membru a echipei de lucru – participarea la dezvoltarea politicilor de stat în domeniul internaționalizării ÎS, și-a dezvoltat funcția de integrare internațională a UTM prin dezvoltarea strategiei instituționale de internaționalizare, a planurilor de acțiuni în vederea realizării acesteia, precum și a planurilor de acțiuni în vederea integrării în spațiul european de cercetare, elaborarea actelor normative instituționale noi şi actualizarea celor existente cu referire la internaționalizare, a dezvoltat programe de studii de dublă diplomă, a participat la gestiunea proiectului în conformitate cu responsabilitățile stabilite. Dna Bugaian a evidențiat faptul că proiectul a permis de a învăța din experiența universităților europene, de a ajusta cadrul normativ la realitățile actuale și de a asigura continuitatea proceselor de internaționalizare, existente și până la lansarea proiectului. Dna prorector a subliniat că sustenabilitate proiectului va fi asigurată prin continuarea proceselor de internaționalizare universitară, prin implementarea în continuare a planurilor de acțiuni, elaborate în baza Strategiei de Internaționalizare.

Spre finalul vizitei de monitorizare, Oficiul Național Erasmus a apreciat activitățile efectuate în proiect, atenționând asupra importanței raportării finale și a acțiunilor de sustenabilitate. 

Proiectul ELEVATE este implementat cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/
și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 90 times, 1 visits today)