Şedinţa de încheiere a proiectului Elevate

În data de 9 octombrie 2020, a avut loc şedinţa de încheiere a proiectului Elevate – Elevarea internaționalizării învățământului superior în Moldova (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), în care UTM este partener.

Proiectul Elevate a fost lansat în octombrie 2016, pentru o perioadă de 3 ani. În 2019 a fost prelungit pentru încă un an în vederea consolidării rezultatelor obținute. Obiectivul de bază – dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale, care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridice calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA. În vederea realizării obiectivului de bază, activitățile au fost grupate în 7 pachete de lucru direcționate spre obiectivele specifice ale proiectului: 1. Dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova, 2. Crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor şi 3. Consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

Pe parcursul derulării proiectului, UTM – partener deplin al proiectului, a participat la realizarea tuturor activităților planificate: realizarea chestionărilor interne și analiza rezultatelor. Ca membru al echipei de lucru, a participat la dezvoltarea politicilor de stat în domeniul internaționalizării ÎS, şi-a dezvoltat funcția de integrare internațională prin dezvoltarea strategiei instituționale de internaționalizare, a planurilor de acțiuni în vederea realizării acesteia, precum și a planurilor de acțiuni în vederea integrării în spațiul european de cercetare, elaborarea actelor normative instituționale noi şi actualizarea celor existente cu referire la internaționalizare, a dezvoltat programe de studii de dublă diplomă, a participat la gestiunea proiectului în conformitate cu responsabilitățile stabilite. Echipa UTM a participat la vizitele de studiu în universitățile europene, unde a învățat din experiența partenerilor europeni.

În ședința de încheiere, Olesea Sîrbu, prorector internaționalizare, ASEM, a menționat că Elevate a fost un proiect gestionat în totalitate de către o instituție de învățământ superior din Moldova, ASEM fiind grand-holder al proiectului. A trecut în revistă realizările în cadrul proiectului, provocările şi acțiunile asumate în vederea depășirii provocărilor, a mulțumit tuturor partenerilor implicați, menționând aportul fiecărui partener local la realizarea proiectului, precum și suportul oferit de către universitățile-partenere din Uniunea Europeană.

Din partea UTM la şedinţa de finalizare au participat Larisa Bugaian, prorector pe probleme financiare şi relaţii internaţionale, şi Carolina Timco, şef Serviciu Relaţii Internaţionale. Dna Larisa Bugaian, coordonator de proiect din partea UTM, a vorbit despre contribuția proiectului la internaționalizarea universitară, evidențiind că proiectul a permis de a învăța din experiența universităților europene, de a ajusta cadrul normativ la realitățile actuale și de a asigura continuitatea proceselor de internaționalizare, existente și până la lansarea proiectului. 

Pe final, partenerii au discutat subiecte ce țin de finalizarea cu succes a proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia. 

Proiectul Elevate este finanţat de către UE prin programul Erasmus+. Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/ , precum şi pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 52 times, 1 visits today)