45 de absolvenți (19 – secția zi, 26 – frecvență redusă) ai promoției-2020 a programului de studii „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație”, Facultatea Urbanism și Arhitectură, UTM, și-au susținut cu succes tezele de licență online, prin intermediul platformei Microsoft Teams, cu respectarea normelor Hotărârii Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică.

Comisia Examenului de Licență, constituită din ing. Aurel PATRAȘCU, șef secție, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (președintele Comisiei); conf. univ., dr. ing. Vera GUȚUL, șef-interimar, Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, FUA-UTM; conf. univ., dr. ing. Ion ROTARU; conf. univ., dr. ing. Valentin TONU; l.u. Tatiana COLOMIEȚ (secretarul Comisiei), a confirmat nivelul înalt de pregătire a absolvenților, care au demonstrat cunoștințe și competențe, abilități de identificare și aplicare a soluțiilor tehnice performante și eficiente energetic.

Absolvenții au abordat în lucrările lor aspecte privind asigurarea exigențelor normativelor în construcții în vigoare la proiectarea instalațiilor privind asigurarea confortului ambiental în edificii cu destinație diferită, spre exemplu, grădinițe de copii, complexe rezidențiale, complexe sportive, centre comerciale, instituții medicale, etc.; alimentarea cu gaze a unor localități sau sectoare; reabilitări ale sistemelor de încălzire; alimentarea cu energie termică, ventilare și condiționare, temele fiind de actualitate și importanță practică.

Studenţii gr. ISACGV-161 Iulia CEBAN, Alexandru PLATON, Ivan CRIȘTALI (conducător: lect. univ. Serghei PUTIVEŢ), Vladimir NICU (cond.: conf. univ., dr. Vera GUŢUL), Ion LAZAREV, Petru CÎRMAN (cond.: lect. univ., dr. ing. Vasile LEU), Denis RUSNAC (cond.: conf. univ., dr. Valentin TONU) au elaborat teze cu utilizarea soluţiilor de proiect energoeficiente.

În lucrarea sa, „Încălzirea și ventilarea centrului de instruire din orașul Vadul lui Vodă”, Iulia CEBAN, a proiectat sisteme de ventilare/climatizare prin refulare şi aspiraţie mecanice cu recuperator de căldură, examinând posibilitatea utilizării instalațiilor solare pentru alimentarea cu apă caldă a secțiunilor blocurilor rezidențiale.

Alexandru PLATON, în teza „Reconstrucția sistemelor de asigurare a microclimei pentru atelierul de cusut din municipiul Chișinău”, a proiectat 3 centrale de ventilare/climatizare prin refulare-aspiraţie echipate cu recuperatoare de căldură și cu secțiuni de răcire a aerului cu freon. În compartimentul de cercetare a fost examinată posibilitatea utilizării schimbătorilor de căldură de sol pentru preîncălzirea/răcirea aerului exterior înainte de a intra în centrala de climatizare.

Ivan CRIȘTALI și-a ales tema „Încălzirea și ventilația unui complex sportiv din orașul Strășeni”. Dat fiind că pentru piscină este prevăzut sistemul de încălzire cu aer cald de gardă, cu menținerea temperaturii interioare +5ºC, a proiectat un sistem de ventilare cu recuperator de căldură, acordând o atenție deosebită stocării căldurii cu utilizarea ulterioară a acestuia în timpul orelor de vârf. În clădirea administrativă cu 5 nivele, a proiectat sisteme tradiţionale de încălzire cu apă caldă și sistem de ventilare cu recuperator de căldură, dar și un sistem super-modular de climatizare cu două unități exterioare și 21 de unități interioare.

Ion LAZAREV, în teza „Alimentarea cu energie termică a Grădinii Zoologice din mun. Chișinău în legătură cu construcția unor noi obiective”, a efectuat calculul termotehnic al elementelor constructive, hidraulic și de dimensionare a sistemului interior de încălzire, a selectat schema principială a centralei termice și dimensionat utilajul  și programul special de calcul în colaborare cu Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”.

Vladimir NICU a propus soluții privind „Încălzirea şi ventilarea unui centru medical din sectorul Ciocana, municipiul Chişinău”. În sala de operație și salonul postoperatoriu, parametrii necesari ai aerului sunt asigurați de o centrală de condiţionare a aerului Clima Tech, care tratează și menține aerul interior la o temperatură de 22°C și umiditatea relativă de 55%. Centrala asigură parametrii: filtrare dublă, încălzire, răcire, umidificare. Blocurile interioare MSZ-EF VE3 sunt echipate cu filtre bactericide cu ioni de argint. Se recomandă înlocuirea filtrului bactericid o dată pe an.

Denis RUSNAC a studiat „Sistemul de distribuție gaze naturale a orașului Strășeni și a instalației de utilizare a întreprinderii Feralumin”. În extremitățile finale ale rețelei de gaze a proiectat stații de reglare și măsurare (SRM) cu regulatoare de presiune model DKR-70. A elaborat sistemul de alimentare cu gaze a întreprinderii „Feraluminiu” și a propus cuptoarele tehnologice pentru topirea aliajelor de aluminiu și dimensionat arzătorul turbionar cu admisie axială a gazului.

Teze interesante au elaborat și studenţii gr. ISACGV-151, f/r Alexei GORBULEAC, Olga TURTUREANU (cond.: conf. univ., dr. Natalia BEGLEȚ), Marcel URSACHI (conducător lect. univ. Oleg CHILARI).

Alexei GORBULEAC a investigat tema: „Reabilitarea sistemului de încălzire a liceului teoretic Mihai Eminescu din orașul Comrat”. În cadrul tezei a elaborat un proiect real al liceului și a propus o soluție modernă pentru reabilitarea sistemului de încălzire, în conformitate cu ultimele tendințe în domeniu. A proiectat o centrală termică cu pompe de căldură sol-apă. Pompele de căldură acumulează energia stocată în sol, aer sau apă şi o transformă în microclimat interior ecologic sustenabil pentru clădire. Deoarece nu ard combustibili solizi, pompele de căldură sunt foarte ecologice.

Marcel URSACHI a cercetat „Încălzirea și ventilarea casei de locuit din orașul Orhei”. În cadrul tezei a reabilitat și un stand de laborator – modelul de sticlă al sistemului de încălzire. Standul a fost pus în funcţiune şi s-au efectuat lucrări de încercare.

Studenții au fost informați despre oportunitatea de a-și continua studiile la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii unei cariere de succes. Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului oferă programe de master performante în Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri; Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului.

– Întreprinderile, zonele economice, complexele rezidențiale, orice clădire posedă un ansamblu de echipamente și instalații, exploatarea cărora necesită specialişti calificaţi. Absolvenții programului „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație”,făcând alegerea corectă, și-au asigurat o carieră de succes. Domeniul de activitate al absolvenților fiind în domeniul instalaţiilor de asigurare microclimei în clădiri, transportului, distribuției și furnizării gazelor naturale; producerea, distribuția și furnizarea energiei termice; autorităților publice centrale și locale; organizațiilor de construcție etc., a concluzionat conf. univ., dr. Vera GUŢUL,șef-interimar, Departamentul ACAG şi PM, FUA-UTM.

(Visited 160 times, 1 visits today)