Peste 120 de elevi ai claselor absolvente ale liceelor din capitală și din diferite localități ale țării au vizitat astăzi, online, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, aceasta fiind prima din suita mult așteptatelor întâlniri cu genericul „Zilele Ușilor Deschise la UTM”.

Interesați să-și continue studiile la această extra solicitată facultate din cadrul unicei instituții de învățământ superior ingineresc de la noi – Universitatea Tehnică a Moldovei, elevii au fost curioși să-l cunoască pe decanul Dumitru CIORBĂ, pe profesorii FCIM, reprezentați astăzi de către șefii diverselor programe de studii – Ion FIODOROV („Ingineria Software şi Automatică”), Viorica SUDACEVSCHI („Informatică şi Ingineria Sistemelor”), Sergiu RAILEAN („Microelectronica şi Nanotehnologii”), dar și pe secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, Radu MELNIC, care este și profesor la FCIM și din partea căruia au primit invitația la eveniment.

Chiar dacă FCIM este o facultate foarte cunoscută în mediul liceenilor, a fost super tare pentru ei să afle, de exemplu, care ar fi diferențele dintre specialitățile „Tehnologia informației” și „Ingineria software”, care sunt condițiile de trai în cămine, cum, cine și unde poate beneficia de mobilități academice?

Această primă impresie despre facultatea și universitatea la care râvnesc să-și continue studiile s-ar putea să li se întipărească pentru mult timp înainte, iar peste ani să retrăiască aceste momente și să vadă ce au reușit din ceea ce și-au propus să descopere în acest domeniu aflat în permanentă dezvoltare – IT-ul.

Ne dăm întâlnire mâine, online, la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică!

(Visited 18 times, 1 visits today)