Activități în cadrul proiectului Intertool

În perioada 26-30 august 2019, Larisa Bugaian, prorector relații internaționale și probleme financiare, însoțită de  Carolina Timco, șef Serviciu relații internaționale, Cristina Popovici și Tatiana Munteanu, specialiști în cadrul aceluiași serviciu, au participat la un seminar de instruire organizat de KTH în cadrul proiectului Intertool, cu suportul financiar al Institutului Suedez.

Proiectul „Modernizarea instrumentelor, practicelor și competențelor personalului în domeniul internaționalizării în vederea susținerii învățării orientate spre student în universitățile din parteneriatul estic”, cu acronimul Intertool, este implementat de către Oficiul relații internaționale al Institutului Tehnologic Regal  (KTH), Stockholm, Suedia. Parteneri ai proiectului sunt universitățile din țările parteneriatului estic: din Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina. Moldova în cadrul proiectului a fost reprezentată de către Universitatea Tehnică a Moldovei, ca o continuare logică în vederea asigurării sustenabilității proiectului Erasmus+ Elevate, în care UTM este partener.

Scopul proiectului este de a spori competențele și abilitățile personalului implicat în activitățile de internaționalizare în baza bunelor practici ale KTH – în particular și a Suediei – în general. Proiectul a fost conceput ca o platformă de perfecționare a personalului să se facă și în baza schimbului de experiență dintre personalul universităților participante, precum și pentru stabilirea relațiilor de durată în vederea unor proiecte comune de viitor.

Precum relatam anterior, proiectul a fost lansat în februarie 2019, în cadrul căruia au fost stabilite subiectele internaționalizării, care prezintă interes pentru universitățile participante și în care universitățile au nevoie de competențe suplimentare. Ședința de lansare a fost urmată de vizita lui Victor Kordas în R.Moldova, unde dumnealui a avut un șir de întrevederi cu responsabilii de internaționalizare din cadrul universităților din Moldova. Ca urmare a vizitei de studiu din Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia au fost stabilite subiectele seminarului, ce a fost organizat în luna august la Stockholm.

Agenda seminarului din 26-30 august a inclus așa subiecte precum: structura sistemului educațional suedez, asigurarea calității în sistemul educațional suedez, structura oficiului relații internaționale al KTH, cu specificarea responsabilităților fiecărei subdiviziuni, experiența KTH în organizarea programelor comune de studii, oportunitățile de burse pentru studenții străini, organizarea procesului de depunere a cererilor, de selectare și de admitere a studenților străini, organizarea procesului de monitorizare și activitățile de suport oferite studenților străini în cadrul KTH, activitatea și suportul oferit de către Institutul Suedez universităților parteneriatului estic.  Subiectele au fost prezentate de către Karine Knutsson, director Oficiu relații internaționale, KTH, Victor Kordas, Sebastian Meyer și Asa Andersson, colaboratori în cadrul oficiului relații internaționale a KTH, Lenaart Stahle, KTH și Camilla Wristel de la Institutul Suedez.

Universitățile participante la seminar au avut posibilitatea de a-și prezenta bunele practici în domeniul internaționalizării, în cadrul uneia din sesiuni, Larisa Bugaian a făcut referință la proiectele Erasmus+, Ceepus, BlackSea ș.a. implementate de către UTM. Dna Bugaian a menționat atît proiectele, în care UTM a fost sau este coordonator național: EuNiAm și PBLMD, precum și proiectele în care UTM este partener: Elevate, Minerva și în care a fost partener: TeachMe, HEIFYE. În mod special au fost expuse realizările în cadrul proiectului Elevate, ce are ca obiectiv perfecționarea internaționalizării universitare, și anume: contribuția la formularea strategiei naționale în domeniul internaționalizării învățământului superior, ce urmează să fie parte a strategiei educației pentru perioada viitoare, contribuția la elaborarea strategiei universitare în domeniul internaționalizării, la elaborarea sau perfecționarea actelor reglementative interne, studierea experienței țărilor participante la proiect în domeniul programelor de studii comune.

În ultimele două zile ale seminarului, participanții au lucrat în grupuri mixte în vederea identificării posibilităților de colaborare pe viitor, reieșind din specificul fiecărei țări, deficiențele ce ar putea interveni și modalitățile de soluționare a acestora cu referire la mobilitatea studenților, cadrelor didactice, personalului universitar și cercetătorilor. De asemenea s-a exersat în depunerea proiectelor europene, participanților fiindu-le dată sarcina de a defini proiecte și simula procesul de depunere a acestora, de la etapa de concepere până la etapa de validare finală.

În perioadele ulterioare, personalul Serviciului Relații Internaționale al UTM va aplica competențele obținute în activitatea zilnică a serviciului.

 

(Visited 43 times, 1 visits today)