Consolidarea internaționalizării la UTM

În perioada 8-10 aprilie 2019, Victor Kordas, coordonatorul din partea Institutului Regal Suedez (KTH) a proiectului INTERTOOL “Modernizing internationalization tools, practices and staff competences to support student‐centered learning in Eastern Partnership universities”, finanțat de către Institutul Suedez a avut mai multe ședințe cu reprezentanții universităților moldovenești. 

În cadrul ședinței cu responsabilii pe internaționalizare a facultăților UTM, Victor Kordas a prezentat experiența KTH în domeniul internaționalizării. În continuarea ședinței s-a făcut un brainstorming în vederea elucidării subiectelor de interes pentru colaboratorii UTM, stabilindu-se viitoarele subiecte ce vor fi abordate în cadrul seminarelor cu reprezentanții tuturor universităților participante în proiect.

La USARB, Victor Kordas și Larisa Bugaian, prorector UTM au făcut un schimb de bune practici cu colegii de la Universitatea din Bălți. În urma reuniunii au fost completate subiectele de interes pentru universitățile din Moldova.

Proiectul dat vine ca suport în implementarea de către UTM a proiectului Elevate, care este un proiect Erasmus+ de fortificare a capacităților instituțiilor și are ca obiectiv de baza fortificarea internaționalizării studiilor și cercetării în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova.

(Visited 3 times, 1 visits today)