Activități în cadrul proiectului Teach-Me în perioada 6-8 noiembrie 2017

În perioada 6-8 noiembrie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat la două evenimente, care s-au desfășurat la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și la Universitatea de Stat din Comrat. Primul eveniment a fost ocazionat de reuniunea a V-a a Comitetului Director al proeictului, în cadrul căreia s-au trecut în revistă activitățile realizate și s-au discutat următoarele etape de implementare ale proiectului.  Cel de-al doilea eveniment a fost dedicat lucrărilor Conferinței internaționale ,,Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii”.

La aceste evenimente UTM a fost reprezentată de următorii membri ai echipei de proiect: dl dr. Rodion Ciupercă, conf. univ. la Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini și dna Daniela Pojar, șef al Direcției Managementul Resurselor.

La evenimente au participat și reprezentanții instituțiilor – partenere din cadrul proiectului, instituții de învățămînt superior din UE și din țară, după cum urmează:

 • Fachhochschule des Mittelstands din Bielefeld, Germania – instituție-coordonator al proiectului;
 • Universite de Nice Sophia Antipolis, Franța;
 • Kingston University of London, Marea Britanie;
 • National Association of Distance Education, Kaunas, Lituania;
 • World University Service of Mediterranean, Girona, Spania;
 • Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Republica Moldova, coordinator național al proiectului;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova;
 • Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova;
 • Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Republica Moldova;
 • Institutul de Formare Continuă, Republica Moldova.

Proiectul TEACH ME este realizat în cadrul programului Erasmus+, KA2 – Capacity Building in Higher Education și își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.Proiectul este coordonat de către Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania.

(Visited 11 times, 1 visits today)